A A A A A
Bible Book List

Ieremia 48 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Profeţie împotriva Moabului

48 Cu privire la Moab:

„Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor, Dumnezeul lui Israel:

«Vai de Nebo, căci va fi distrus!
    Chiriatayim va fi acoperit de ruşine şi cucerit!
        Fortăreaţa[a] va fi acoperită de ruşine şi zdrobită!
Moab nu va mai fi lăudat;
    la Heşbon[b] se pune la cale nimicirea lui:
        ‘Să mergem şi să-l distrugem dintre neamuri!’
Şi tu, Madmen[c], vei fi redus la tăcere,
    căci sabia te va urmări!
Un strigăt se aude din Horonaim:
    ‘Este prăpăd şi mare distrugere!’
Moab va fi zdrobit;
    chiar şi cei mici ai lui vor striga[d].
Ei merg pe urcuşul spre Luhit,
    plângând fără încetare,
căci jos, în Horonaim,
    au auzit strigătul de cotropire al duşmanilor.
Fugiţi! Scăpaţi-vă viaţa,
    devenind ca un tufiş[e] din pustie!
Veţi fi capturaţi
    pentru că vă încredeţi în lucrările şi în bogăţiile voastre.
Chemoş va merge în captivitate
    împreună cu preoţii şi conducătorii lui.
Pustiitorul va veni împotriva fiecărei cetăţi
    şi nici una nu va scăpa.
Valea va deveni o ruină
    şi podişul va fi distrus,
        căci Domnul a vorbit.
Presăraţi sare asupra Moabului,
    căci va fi pustiit![f]
Cetăţile lui vor deveni o pustie
    şi nimeni nu va mai locui în ele.

10 Blestemat să fie cel ce face cu neglijenţă lucrarea Domnului!
    Blestemat să fie cel ce îşi opreşte sabia de la măcel!

11 Încă din tinereţea lui, Moabul a fost liniştit,
    ca vinul lăsat în drojdia lui;
nu a fost vărsat dintr-un vas în altul,
    nu a fost dus în captivitate.
De aceea i s-a păstrat gustul
    şi nu i s-a schimbat aroma.

12 Dar, iată, vin zile, zice Domnul,

când voi trimite oameni să-l verse din vasul lui,
    şi ei îl vor vărsa;
îi vor goli vasele
    şi-i vor sparge ulcioarele.

13 Atunci Moabului îi va fi ruşine cu Chemoş, aşa cum şi Casei lui Israel i-a fost ruşine, când şi-a pus încrederea în viţelul de la Betel[g].

14 Cum puteţi să ziceţi: ‘Noi suntem viteji,
    bărbaţi curajoşi în luptă!’?
15 Moabul va fi distrus şi cetăţile lui vor fi invadate.
    Tinerii lui aleşi vor fi înjunghiaţi,
        zice Împăratul, al Cărui Nume este Domnul Oştirilor.
16 Pieirea Moabului este aproape,
    nenorocirea lui vine în grabă mare.
17 Bociţi-l, voi, toţi cei din jurul lui,
    toţi aceia care-i cunoaşteţi faima!
Ziceţi: ‘Cum a fost sfărâmat sceptrul cel puternic,
    toiagul cel glorios!’

18 Coboară-te din slava ta
    şi aşază-te pe pământ uscat,
        locuitor al fiicei Dibonului,
căci pustiitorul Moabului
    se va ridica împotriva ta
        şi-ţi va distruge fortăreţele!
19 Stai lângă drum şi pândeşte,
    locuitoare a Aroerului!
Întreabă pe cel ce fuge şi pe cea care-şi scapă viaţa,
    întreabă: ‘Ce se întâmplă?’
20 Moabul este acoperit de ruşine, căci este zdrobit.
    Bociţi şi strigaţi tare!
Vestiţi de-a lungul Arnonului
    că Moabul este distrus.

21 A venit judecata împotriva ţării din podiş, împotriva Holonului, Iahţei şi Mefaatului, 22 împotriva Dibonului, Neboului şi Bet-Diblataimului, 23 împotriva Chiriatayimului, Bet-Gamulului şi Bet-Meonului, 24 împotriva Cheriotului, împotriva Boţrei, împotriva tuturor cetăţilor din ţara Moabului, de departe sau de aproape. 25 Puterea[h] Moabului este tăiată şi braţul lui este zdrobit, zice Domnul.

26 Îmbătaţi-l, căci s-a fălit împotriva Domnului! Tăvălească-se Moab în vărsătura lui şi să ajungă o pricină de râs!

27 N-a fost Israel batjocorit de tine? A fost el prins printre hoţi de-ţi clatini capul în semn de batjocură ori de câte ori vorbeşti despre el?

28 Părăsiţi cetăţile şi locuiţi printre stânci,
    locuitori ai Moabului!
Fiţi ca un porumbel care-şi face cuib
    chiar la marginile unui defileu!

29 Noi am auzit de mândria lui Moab,
    de aroganţa lui peste măsură de mare şi de înfumurarea lui,
de mândria, de semeţirea
    şi de trufia inimii lui.
30 Cunosc neruşinarea lui, zice Domnul, dar este zadarnică,
    şi lăudăroşenia lui nu duce la nimic.
31 De aceea, plâng pentru Moab,
    plâng cu glas tare pentru întregul Moab
        şi gem[i] pentru toţi oamenii din Chir-Hareset[j].
32 Plâng pentru tine, vie din Sibma,
    mai mult decât pentru Iazer.
Ramurile tale se întindeau până dincolo de mare,
    ajungând până la Iazer[k],
dar pustiitorul s-a năpustit
    asupra fructelor tale de vară şi asupra strugurilor tăi.
33 S-a dus bucuria şi veselia
    din livezile şi de pe câmpiile Moabului.
Am secat vinul din teascuri
    şi nimeni nu mai calcă teascul cu strigăte de bucurie.
Se aud strigăte de război,
    nu strigăte de bucurie.

34 Sunetul strigătelor lor răsună din Heşbon până la Eleale şi Iahaţ, din Ţoar până la Horonaim şi Eglat-Şelişia, căci până şi apele Nimrimului sunt secate. 35 În Moab voi face ca oamenii să înceteze să mai aducă jertfe pe înălţimi şi să mai ardă tămâie în cinstea zeilor lor, zice Domnul. 36 De aceea, inima mea jeleşte ca un fluier pentru Moab, jeleşte ca un fluier pentru oamenii din Chir-Hareset, căci averile pe care le-au strâns au pierit. 37 Toate capetele sunt rase, toate bărbile sunt tăiate; toate mâinile au tăieturi şi toate coapsele sunt acoperite cu saci.

38 Pe toate acoperişurile Moabului şi în pieţe este doar jale, căci am sfărâmat Moabul ca pe un vas, care nu mai place nimănui, zice Domnul. 39 Cât este de zdrobit Moabul! Cum jelesc cu toţii! Cum îşi apleacă Moab spatele plin de ruşine! Moab a devenit o pricină de râs şi de groază pentru toţi cei din jur.»“

40 „Aşa vorbeşte Domnul:

«Iată, un vultur se năpusteşte
    şi îşi întinde aripile peste Moab.
41 Cheriotul[l] va fi cucerit
    şi fortăreţele îi vor fi capturate.
În ziua aceea, inima vitejilor Moabului
    va fi ca inima unei femei în durerile naşterii.
42 Moabul va fi nimicit dintre popoare
    pentru că s-a semeţit împotriva Domnului.
43 Teroarea, groapa şi laţul te aşteaptă,
    locuitor al Moabului, zice Domnul.
44 Cine va fugi de teroare
    va cădea în groapă,
şi cine se va ridica din groapă
    va fi prins în laţ,
căci Eu aduc asupra Moabului
    anul pedepsei lui, zice Domnul.

45 Fugarii stau fără putere
    la umbra Heşbonului,
căci un foc iese din Heşbon,
    o flacără iese din mijlocul lui Sihon,
care mistuie fruntea Moabului
    şi capetele fiilor tumultului.
46 Vai de tine, Moabule!
    Poporul lui Chemoş este nimicit!
Fiii tăi sunt luaţi în captivitate
    şi fiicele tale în exil.

47 Dar în zilele de pe urmă, îi voi aduce înapoi pe captivii Moabului, zice Domnul.»“

Aici se sfârşeşte judecata asupra Moabului.

Footnotes:

 1. Ieremia 48:1 Sau: Misgab
 2. Ieremia 48:2 Heşbon sună asemănător cu termenul ebraic pentru a pune la cale
 3. Ieremia 48:2 Madmen sună asemănător cu termenul ebraic pentru a fi redus la tăcere
 4. Ieremia 48:4 TM; LXX: proclamaţi asta până în Ţoar; sau: un strigăt se aude până în Ţoar
 5. Ieremia 48:6 Sau: ca Aroer
 6. Ieremia 48:9 Sensul în ebraică al celor două versuri este nesigur; sau: Daţi nişte aripi Moabului / ca să plece zburând!
 7. Ieremia 48:13 Vezi 1 Regi 12:25-33
 8. Ieremia 48:25 Lit.: cornul, cornul simbolizând puterea
 9. Ieremia 48:31 TM: geme
 10. Ieremia 48:31 Ebr.: Chir-Heres, o variantă a lui Chir-Hareset; şi în v. 36
 11. Ieremia 48:32 Cf. Is. 16:8; TM: până la marea Iazerului
 12. Ieremia 48:41 Sau: cetăţile
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes