A A A A A
Bible Book List

Ieremia 46 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Profeţie împotriva Egiptului

46 Iată Cuvântul Domnului care a venit la profetul Ieremia cu privire la neamuri.

Cu privire la Egipt:

Acesta este mesajul împotriva oştirii faraonului Neco, monarhul Egiptului, care fusese înfrântă la Carchemiş, lângă râul Eufrat, de Nebucadneţar, împăratul Babilonului, în anul al patrulea al lui Iehoiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda:

„Pregătiţi-vă scuturile mari şi mici
    şi mergeţi la luptă!
Călăreţi, înhămaţi caii
    şi încălecaţi bidivii!
Staţi pregătiţi
    cu coifurile puse!
Lustruiţi-vă suliţele
    şi îmbrăcaţi-vă armurile!
Dar ce văd?
    Le este frică,
se retrag,
    vitejii lor sunt înfrânţi.
Ei fug în grabă,
    fără să mai privească înapoi.
        Pretutindeni este numai teroare, zice Domnul.“
„Cel iute de picior nu va putea fugi,
    nici cel viteaz nu va putea scăpa!
În partea de nord, lângă râul Eufrat,
    ei se împiedică şi cad.

Cine este acela care se înalţă ca Nilul,
    ale cărui ape sunt agitate ca râurile?
Egiptul se înalţă ca Nilul,
    iar apele lui sunt agitate ca râurile.
El zice: «Mă voi ridica şi voi acoperi ţara,
    îi voi nimici cetăţile şi pe cei ce locuiesc în ele.»
Năpustiţi-vă, cai!
    Năvăliţi, care!
Să iasă vitejii:
cei din Cuş[a] şi din Put[b] care poartă scutul
    şi cei din Lud[c] care trag cu arcul!
10 Ziua aceea însă va fi a Stăpânului, Domnul Oştirilor!
    Va fi o zi de răzbunare, în care El se va răzbuna pe duşmanii Lui.
Sabia va devora, se va sătura
    şi se va îmbăta cu sângele lor,
căci Stăpânul, Domnul Oştirilor, va aduce o jertfă
    în ţara din nord, lângă râul Eufrat.

11 Du-te în Ghilad şi adu balsam,
    fiică fecioară a Egiptului!
Degeaba îţi înmulţeşti leacurile,
    căci nu este vindecare pentru tine.
12 Popoarele vor auzi de ruşinea ta;
    strigătele tale vor umple pământul.
Un viteaz se va împiedica de un altul
    şi vor cădea amândoi.“

13 Iată cuvântul pe care Domnul i l-a spus profetului Ieremia despre venirea lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, ca să atace ţara Egiptului:

14 „Dă de ştire în Egipt şi vesteşte în Migdol.
    Vesteşte şi în Nof[d] şi în Tahpanhes şi spune-le:
«Ridicaţi-vă şi pregătiţi-vă,
    căci sabia îi devorează pe cei din jurul vostru.»
15 De ce s-au prăbuşit vitejii tăi?
    Ei nu pot sta în picioare, căci Domnul i-a aruncat la pământ.
16 El îi va face pe mulţi să se împiedice întruna
    şi vor cădea unul peste altul.
Vor zice: «Haidem să ne întoarcem
    la poporul nostru şi în ţara noastră natală,
        departe de sabia asupritorului!»
17 Acolo vor zice:
    «Faraon nu este decât un vuiet,
        care a lăsat să treacă pe lângă el momentul potrivit.»“

18 „Viu sunt Eu, zice Împăratul,
    al Cărui Nume este Domnul Oştirilor,
că va veni unul care este ca Taborul printre munţi,
    asemenea Carmelului deasupra mării.
19 Pregăteşte-ţi lucrurile pentru exil,
    locuitoare – fiica Egiptului!
Căci Noful va ajunge un pustiu,
    va fi părăsit şi nimeni nu va mai locui în el.

20 Egiptul este o viţea foarte frumoasă,
    dar un tăun[e] vine asupra ei dinspre nord.
21 Mercenarii din rândurile lui
    sunt ca nişte viţei îngrăşaţi în grajd,
dar şi ei se întorc şi fug,
    pentru că nu pot ţine piept,
căci ziua nenorocirii vine peste ei,
    ziua când ei vor fi pedepsiţi.
22 Egiptul va sâsâi ca un şarpe care fuge,
    căci îl urmăreşte oştirea duşmană.
Ei vin împotriva lui cu topoare,
    ca nişte tăietori de lemne.
23 Îi vor tăia pădurea, zice Domnul,
    chiar dacă este foarte deasă.
Ei sunt mai numeroşi decât lăcustele
    şi nu pot fi număraţi.
24 Fiica Egiptului este acoperită de ruşine
    şi este dată în mâinile poporului din nord.“

25 „Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi aduce pedeapsa împotriva lui Amon din No[f], împotriva lui Faraon, împotriva Egiptului, împotriva zeilor şi monarhilor lui şi împotriva lui Faraon şi a celor ce se încred în el. 26 Îi voi da în mâinile celor ce caută să le ia viaţa, în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului şi ale conducătorilor lui. După aceea, Egiptul va fi locuit ca în zilele de odinioară, zice Domnul.»“

27 „Dar tu, robul Meu Iacov, nu te teme;
    nu te înspăimânta, Israele!
Căci iată, te voi elibera din teritoriul îndepărtat
    şi-ţi voi izbăvi urmaşii din ţara în care sunt captivi.
Iacov se va întoarce, va avea odihnă şi linişte
    şi nimeni nu-l va mai îngrozi.
28 Nu te teme, robul Meu Iacov,
    căci Eu sunt cu tine, zice Domnul.
Voi nimici toate neamurile
    printre care te-am alungat,
        dar pe tine nu te voi nimici.
Te voi disciplina însă cu dreptate;
    nu pot să te las nepedepsit.“

Footnotes:

  1. Ieremia 46:9 Regiunea Nilului Superior; Etiopia şi teritoriile învecinate
  2. Ieremia 46:9 Libia
  3. Ieremia 46:9 Lidia; posibil şi un neam din nordul Africii (vezi Gen. 10.13)
  4. Ieremia 46:14 Memfis
  5. Ieremia 46:20 Sensul termenului ebraic este nesigur
  6. Ieremia 46:25 Theba
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes