A A A A A
Bible Book List

Ieremia 14 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Secetă, foamete şi sabie

14 Cuvântul Domnului spus lui Ieremia cu prilejul secetei:

„Iuda jeleşte
    iar porţile îi sunt slăbite;
ele se vaită pentru ţară,
    iar strigătul Ierusalimului se înalţă în văzduh.
Cei măreţi îi trimit pe cei neînsemnaţi[a] să aducă apă;
    ei se duc la fântâni,
        dar nu găsesc apă.
Se întorc cu vasele goale;
    ruşinaţi şi dezamăgiţi
        îşi acoperă capul.
Pământul este crăpat
    pentru că nu este ploaie în ţară.
Plugarii sunt dezamăgiţi
    şi îşi acoperă capul.
Chiar şi cerboaica de pe câmp
    naşte şi îşi părăseşte puii,
        pentru că nu găseşte iarbă.
Măgarii sălbatici stau pe înălţimi
    şi gâfâie ca şacalii;
li se topesc ochii
    căci nu este iarbă.

Chiar dacă păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră,
    lucrează, Doamne, pentru Numele Tău!
Căci răzvrătirile noastre sunt multe;
    am păcătuit împotriva Ta.
O, Nădejde a lui Israel,
    Izbăvitorul lui în vreme de necaz,
de ce eşti ca un străin în ţară
    şi ca un trecător care se opreşte pentru o noapte?
De ce eşti ca un om înmărmurit,
    ca un viteaz care nu poate izbăvi?
Tu eşti în mijlocul nostru, Doamne,
    şi Numele Tău este chemat peste noi!
        Nu ne părăsi!“

10 Iată ce spune Domnul despre poporul acesta:

„Pentru că le place să hoinărească
    şi nu îşi ţin în frâu picioarele,
Domnul nu-Şi găseşte plăcerea în ei;
    acum El Îşi aduce aminte de fărădelegea lor
        şi îi pedepseşte pentru păcatele lor.“

11 Domnul mi-a zis:

– Nu mijloci pentru binele acestui popor, 12 căci, chiar dacă vor posti, tot nu le voi asculta strigătul. Chiar dacă vor aduce arderi de tot şi jertfe de mâncare, nu le voi primi. În schimb, îi voi nimici cu sabia, cu foametea şi cu molima.

13 Eu am răspuns:

– Ah! Stăpâne Doamne! Iată, profeţii lor le zic: „Nu veţi vedea sabie şi nu veţi avea parte de foamete, ci Domnul vă va da în locul acesta o pace trainică.“

14 Dar Domnul mi-a zis:

– Profeţii lor profeţesc minciuni în Numele Meu. Nu Eu i-am trimis, nu Eu i-am împuternicit şi nu Eu le-am vorbit. Ei vă profeţesc viziuni mincinoase, ghiciri, lucruri de nimic[b] şi înşelăciunile propriei lor inimi. 15 De aceea, aşa vorbeşte Domnul despre profeţii care profeţesc în Numele Meu: „Nu Eu i-am trimis să vă spună că sabia şi foametea nu vor fi în ţara aceasta. Profeţii aceştia vor pieri ucişi de sabie şi de foamete, 16 iar aceia cărora ei le profeţesc vor fi scoşi afară şi întinşi pe străzile Ierusalimului din cauza foametei şi a sabiei. Nu va fi nimeni să-i înmormânteze, nici pe ei, nici pe soţiile lor, nici pe fiii lor, nici pe fiicele lor. Voi turna astfel răutatea lor asupra capetelor lor.“

17 Spune-le cuvântul acesta:

„Ochii mei să verse lacrimi zi şi noapte
    şi să nu se oprească,
căci fecioara – fiica poporului meu –
    a suferit o rană cumplită,
        o lovitură dureroasă.
18 Dacă ies pe câmp,
    îi văd pe cei străpunşi de sabie.
Dacă intru în cetate,
    văd ravagiile făcute de foamete.
Chiar şi profetul şi preotul
        cutreieră ţara fără să ştie încotro merg[c].“

19 – Ai lepădat Tu de tot pe Iuda
    şi a urât sufletul Tău atât de mult Sionul?
De ce ne-ai lovit
    în aşa fel încât nu mai avem vindecare?
Noi aşteptam pacea,
    dar nimic bun nu a venit;
aşteptam un timp de vindecare,
    dar iată că a venit numai groaza!
20 Doamne, recunoaştem atât ticăloşia noastră,
    cât şi vina strămoşilor noştri,
        căci am păcătuit împotriva Ta.
21 Pentru Numele Tău, nu dispreţui
    şi nu necinsti tronul slavei Tale!
Aminteşte-Ţi de legământul pe care l-ai făcut cu noi
    şi nu-l rupe!
22 Este oare printre idolii de nimic ai neamurilor vreunul care să aducă ploaie?
    Sau poate cerul să dea averse?
Nu, ci Tu dai ploaie, Doamne, Dumnezeul nostru!
    De aceea, nădejdea noastră este în Tine,
        căci Tu eşti Cel Ce faci toate aceste lucruri.

Footnotes:

  1. Ieremia 14:3 Sau: Nobilii lui îi trimit pe servitorii lor
  2. Ieremia 14:14 Sau: ghiciri de nimic
  3. Ieremia 14:18 Sau: fără a avea cunoaştere; sau: preotul / merg într-o ţară pe care nu o cunosc
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes