Hanania împotriva lui Ieremia

28 În luna a cincea a aceluiaşi an, anul al patrulea, la începutul domniei lui Zedechia, regele lui Iuda, profetul Hanania, fiul lui Azur, care era din Ghivon, mi-a zis în Casa Domnului, în faţa preoţilor şi a întregului popor:

– Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Voi sfărâma jugul împăratului Babilonului. Peste doi ani voi aduce înapoi în locul acesta toate uneltele Casei Domnului pe care le-a luat de aici Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi le-a dus în Babilon. Îl voi aduce înapoi în locul acesta pe Iehoiachin[a], fiul lui Iehoiachim, regele lui Iuda, şi pe toţi exilaţii lui Iuda care au fost duşi în Babilon, zice Domnul, căci voi sfărâma jugul împăratului Babilonului.“

Atunci profetul Ieremia a răspuns profetului Hanania în faţa întregului popor prezent în Casa Domnului. Profetul Ieremia a zis:

– Amin! Aşa să facă Domnul! Să împlinească Domnul cuvintele pe care le-ai profeţit şi să aducă înapoi din Babilon în locul acesta toate uneltele Casei Domnului şi pe toţi exilaţii. Totuşi ascultă cuvântul acesta pe care-l rostesc în auzul tău şi în auzul întregului popor. Din vechime profeţii care au fost înaintea mea şi înaintea ta au profeţit război, nenorocire şi molimă împotriva multor ţări şi a multor împărăţii. Prin urmare, profetul care profeţeşte pacea va fi recunoscut ca fiind trimis de Domnul doar dacă se vor împlini cuvintele profeţiei lui.

10 Atunci profetul Hanania a luat jugul de pe gâtul profetului Ieremia, l-a sfărâmat 11 şi a zis înaintea întregului popor:

– Aşa vorbeşte Domnul: „Aşa voi sfărâma jugul lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, peste doi ani de pe gâtul tuturor popoarelor.“

Profetul Ieremia a plecat.

12 După ce profetul Hanania a sfărâmat jugul de pe gâtul profetului Ieremia, Cuvântul Domnului i-a vorbit lui Ieremia astfel: 13 „Du-te şi spune-i lui Hanania: «Ai sfărâmat un jug de lemn, zice Domnul, dar în locul lui ai făcut un jug de fier! 14 Căci aşa vorbeşte Domnul Oştirilor, Dumnezeul lui Israel: am pus un jug de fier pe gâtul tuturor acestor neamuri ca să slujească lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi-i vor sluji. Chiar şi fiarele câmpului i le-am dat ca să-i slujească.»“

15 Profetul Ieremia i-a mai zis profetului Hanania: „Ascultă, Hanania! Nu Domnul te-a trimis, ci tu faci poporul acesta să se încreadă într-o minciună. 16 De aceea, aşa vorbeşte Domnul: «Iată, te voi alunga de pe faţa pământului şi vei muri chiar anul acesta, căci cuvintele tale sunt o răzvrătire împotriva Domnului.»“

17 Hanania a murit chiar în anul acela, în luna a şaptea.

Footnotes

  1. Ieremia 28:4 Ebr.: Ieconia, o variantă a lui Iehoiachin