Ascultaţi, bogaţilor!

Ascultaţi acum voi, bogaţilor! Plângeţi şi jeliţi-vă din pricina nenorocirilor care vin peste voi! Bogăţiile voastre au putrezit, iar hainele voastre sunt mâncate de molii. Aurul şi argintul vostru au ruginit, iar rugina lor va fi o mărturie împotriva voastră şi vă va mânca trupurile ca focul. Aţi adunat bogăţii în zilele de pe urmă. Iată că plata pe care le-aţi oprit-o, prin înşelăciune, lucrătorilor care v-au secerat câmpurile strigă, iar strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului Oştirilor[a]! Aţi trăit pe pământ în lux şi în plăceri, v-aţi hrănit inimile într-o zi de măcel. L-aţi condamnat şi l-aţi omorât pe cel drept, care nu vi se împotrivea.

Răbdare în suferinţă

Prin urmare, fiţi răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului! Iată că fermierul aşteaptă rodul preţios al pământului, având răbdare cu el, până când primeşte ploaie timpurie şi târzie[b]. Fiţi şi voi răbdători, întăriţi-vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape! Nu murmuraţi unii împotriva altora, fraţilor, ca să nu fiţi judecaţi! Iată, Judecătorul stă chiar la uşi! 10 Fraţilor, luaţi-i ca exemplu de suferinţă şi răbdare pe profeţii care au vorbit în Numele Domnului. 11 Iată, noi îi considerăm fericiţi pe cei ce au perseverat. Aţi auzit de perseverenţa lui Iov şi aţi văzut care a fost scopul Domnului, căci Domnul este plin de îndurare şi milostiv.

12 Mai presus de toate, fraţii mei, să nu juraţi nici pe cer, nici pe pământ, nici printr-un alt fel de jurământ, ci „Da“ al vostru să fie „Da“, iar „Nu“ să fie „Nu“[c], ca să nu cădeţi sub judecată.

Rugăciunea făcută cu credinţă

13 Este vreunul dintre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul voios? Să cânte cântări de laudă! 14 Este vreunul dintre voi bolnav? Să-i cheme pe bătrânii[d] bisericii, ei să se roage pentru el şi să-l ungă cu untdelemn în Numele Domnului. 15 Rugăciunea făcută cu credinţă îl va face bine pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi, iar dacă a săvârşit păcat, va fi iertat. 16 Aşadar, mărturisiţi-vă păcatele unii altora şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică. 17 Ilie era un om de aceeaşi natură cu noi; el s-a rugat cu ardoare să nu plouă şi n-a plouat peste ţară timp de trei ani şi şase luni. 18 S-a rugat apoi din nou şi cerul a dat ploaie, iar pământul şi-a adus rodul.

19 Fraţii mei, dacă vreunul dintre voi se rătăceşte de la adevăr şi este adus înapoi de altul, 20 să ştiţi că acela care aduce înapoi un păcătos din calea lui rătăcită îi va salva sufletul de la moarte şi va acoperi o mulţime de păcate.

Footnotes

  1. Iacov 5:4 Gr.: Kurios Savaot, care îl redă pe ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers
  2. Iacov 5:7 Sau: ploaie tomnatică şi ploaie primăvăratică, sezonul ploios în Canaan începând în octombrie şi sfârşindu-se în aprilie
  3. Iacov 5:12 Sau: ci din partea voastră să fie „Da! Da!“ şi „Nu! Nu! “, în sensul că, repetând, afirmaţia este întărită fără a mai fi nevoie de jurământ
  4. Iacov 5:14 Sau: prezbiterii