Add parallel Print Page Options

Bài ca tụng Thượng Đế

25 Lạy CHÚA, Ngài là Thượng Đế tôi.
Tôi tôn trọng và ca tụng Ngài,
    vì Ngài đã làm những việc diệu kỳ.
Ngài luôn luôn làm điều Ngài phán;
    và thực hiện điều Ngài hoạch định từ xưa.
Ngài đã biến thành phố ra đống đá vụn và tiêu hủy nó.
    Đền đài của kẻ thù nay không còn nữa;
    nó sẽ không được ai xây lại.
Dân cư từ các nước hùng cường sẽ tôn kính Ngài;
    thành phố của các dân hung bạo sẽ sợ hãi Ngài.
Ngài che chở kẻ nghèo;
    Ngài bênh vực kẻ cô thế khi họ gặp nguy khốn.
Ngài như nơi trú ẩn lúc giông bão,
    như mái che họ khỏi nắng nóng.
Kẻ ác tấn công như mưa bão đập vào tường,
như sức nóng trong sa mạc.
    Nhưng Thượng Đế ơi,
Ngài ngăn chận cuộc tấn công hung bạo của chúng nó.
    Như mây làm mát ngày nóng nực thế nào,
Ngài cũng làm tắt tiếng ca
    của những kẻ không có lòng từ bi như thế.

Bàn tiệc cho các đầy tớ Ngài

CHÚA Toàn Năng sẽ dọn một bữa tiệc trên núi nầy cho các dân. Một bữa tiệc đầy cao lương mỹ vị, cùng với thịt ngon và rượu hảo hạng.

Trên núi nầy Thượng Đế sẽ ném bỏ tấm màn che mọi dân, tấm màn phủ trên mọi dân tộc; Ngài sẽ tiêu diệt sự chết cho đến đời đời [a]. CHÚA là Thượng Đế sẽ lau khô nước mắt trên mọi gương mặt. Ngài sẽ cất sự sỉ nhục khỏi dân Ngài trên đất. CHÚA đã phán.

Lúc đó mọi người sẽ bảo,
“Thượng Đế chúng tôi làm điều nầy!
    Chúng ta đã trông đợi Ngài,
    và Ngài đã đến giải cứu chúng ta.
Đây là CHÚA.
    Chúng ta đã trông đợi Ngài,
    chúng ta sẽ vui mừng hớn hở khi Ngài cứu chúng ta.”
10 CHÚA sẽ bảo vệ núi nầy,
    nhưng Ngài sẽ giày đạp Mô-áp [b], kẻ thù chúng ta
    như rơm rạ bị giày xéo trong đống phân.
11 Chúng sẽ dang tay ra trong đó như người đang bơi.
    Nhưng Thượng Đế sẽ hạ lòng kiêu căng của chúng xuống,
    và những gì khôn khéo chúng làm sẽ không còn ra gì.
12 Thượng Đế sẽ phá sập các vách vững chắc của Mô-áp.
    Ngài sẽ ném chúng xuống đến bụi đất.

Footnotes

  1. I-sai-a 25:8 Ngài sẽ … đời đời Một vài bản Hi-lạp ghi “Nhưng sự chết sẽ bị sự đắc thắng nuốt mất.”
  2. I-sai-a 25:10 Mô-áp Hay “kẻ thù.” Từ ngữ nầy trong tiếng Hê-bơ-rơ nghe như “kẻ thù.”