A A A A A
Bible Book List

I-sa 9 New Vietnamese Bible (NVB)

Dân đi trong bóng tối
    Đã thấy ánh sáng lớn;
Ánh sáng đã chiếu trên những kẻ cư ngụ
    Trong vùng đất tối tăm.[a]
Ngài làm cho nước này gia tăng bội phần,[b]
    Ban cho họ sự vui mừng,
Là niềm vui trước mặt Ngài;
    Họ vui mừng như trong ngày mùa gặt,
Như niềm vui của người
    Phân chia chiến lợi phẩm.
Vì như trong thời Ma-đi-an,
    Ngài đã bẻ ách gánh nặng,
    Bẻ gãy đòn trên vai,
    Và roi của kẻ áp bức họ.
Vì tất cả giày dép đã dùng[c] trong chiến trận,
    Áo giáp đã vấy máu
Đều sẽ bị thiêu hủy
    Như nhiên liệu đốt cháy.
Vì một con trẻ đã ra đời cho chúng ta,
    Chúng ta đã được ban cho một con trai.
    Quyền cai trị sẽ ở trên vai Ngài,
Tên Ngài sẽ được xưng là
    Cố Vấn Kỳ Diệu,[d] Đức Chúa Trời Quyền Năng,
    Cha Đời Đời, Chúa Bình An.
Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng,
    Nền hòa bình của Ngài sẽ vô tận[e]
Trên ngôi Đa-vít
    Và cho vương quốc mình.
Ngài sẽ thiết lập và giữ gìn nó
    Trong sự công bình chính trực
    Từ nay cho đến đời đời.
Lòng sốt sắng của CHÚA Vạn Quân
    Sẽ làm điều này.
CHÚA truyền một lời nghịch cùng Gia-cốp,
    Nó giáng xuống Y-sơ-ra-ên.
Toàn dân sẽ biết điều đó,
    Tức là Ép-ra-im và cư dân Sa-ma-ri
Với lòng kiêu căng,
    Trịch thượng nói rằng:
“Gạch đã đổ
    Nhưng chúng ta sẽ xây lại bằng đá khối,
Cây sung đã bị đốn ngã
    Nhưng chúng ta sẽ thay bằng cây tùng.”
10 Nhưng CHÚA dấy lên kẻ đối nghịch của Rê-xin chống lại chúng
    Và khích động kẻ thù họ lên.
11 Dân Sy-ri phía trước và dân Phi-li-tin phía sau
    Sẽ há miệng lớn nuốt Y-sơ-ra-ên.
Dù vậy, cơn giận của Ngài vẫn không nguôi,[f]
    Và cánh tay Ngài vẫn giương lên.
12 Nhưng dân chúng không quay trở lại cùng Đấng đã đánh mình,
    Cũng không tìm kiếm CHÚA Vạn Quân.
13 Nên, trong một ngày CHÚA sẽ cắt đứt Y-sơ-ra-ên, cả đầu và đuôi,
    Cả cành dương lẫn cây sậy.
14 Đầu là các trưởng lão và bậc tôn trọng
    Và đuôi là tiên tri dạy điều dối trá.
15 Những người lãnh đạo dân này đã lạc lối,
    Còn những người được hướng dẫn thì bị đánh lừa.
16 Cho nên CHÚA sẽ không đẹp lòng[g] giới trai trẻ,
    Cũng không thương xót trẻ mồ côi và người góa bụa của họ
Vì tất cả đều vô đạo và gian ác,
    Mọi môi miệng đều nói điều ngu dại.
Dù vậy cơn giận của Ngài vẫn không nguôi,
    Và cánh tay Ngài vẫn giương lên.
17 Vì gian ác cháy như lửa,
    Thiêu nuốt cỏ gai lẫn bụi gai;
Đốt cây cối rậm rạp trong rừng,
    Cuồn cuộn bốc lên thành trụ khói.
18 Vì cơn giận của CHÚA Vạn Quân,
    Đất bị thiêu đốt
Và dân chúng sẽ như nhiên liệu đốt cháy
    Không ai thương tiếc anh em mình.
19 Chúng cướp giựt bên phải
    Nhưng vẫn đói,
Chúng ăn nuốt bên trái
    Nhưng không no,
Mỗi người ăn thịt người thân mình.[h]
20     Ma-na-se nghịch Ép-ra-im, Ép-ra-im nghịch Ma-na-se;
    Rồi họ cùng nhau chống lại Giu-đa.
Dù vậy, cơn giận của Ngài vẫn không nguôi,
    Và cánh tay Ngài vẫn giương lên.

Footnotes:

  1. 9:1 Ctd: bóng của sự chết
  2. 9:2 Nt: không gia tăng vui mừng. Đa số các học giả cho rằng chép lầm
  3. 9:4 Nt: đã dày đạp
  4. 9:5 Ctd: là mưu lược, là kỳ diệu
  5. 9:6 Ctd: quyền cai trị và hòa bình của Ngài sẽ gia tăng vô tận. Ngài sẽ cai trị trên ngai Đa-vít và vương quốc mình
  6. 9:11 Nt: quay lui
  7. 9:16 Văn bản cổ Qa: chăm sóc, thương xót
  8. 9:19 Nt: cánh tay. Tg: bà con
New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes