A A A A A
Bible Book List

I Sử Ký 29 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Dâng Hiến Ðể Xây Cất Ðền Thờ

29 Vua Ða-vít nói với toàn thể hội chúng, “Sa-lô-môn con ta, người duy nhất được Ðức Chúa Trời chọn, vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, trong khi trọng trách thật lớn lao, vì ngôi đền sắp được xây dựng không phải để cho người ta nhưng cho Chúa Ðức Chúa Trời. Vì thế ta đã hết sức trong khả năng của ta chuẩn bị mọi sự cho việc xây cất nhà Ðức Chúa Trời của ta, vàng cho những gì cần vàng, bạc cho những gì cần bạc, đồng cho những gì cần đồng, sắt cho những gì cần sắt, gỗ cho những gì cần gỗ, đá mã não, các loại đá quý để khảm, các loại ngọc thạch có vân và nhiều màu đẹp đẽ, cùng mọi thứ đá quý và cẩm thạch rất nhiều. Ngoài ra vì lòng ta yêu mến nhà Ðức Chúa Trời của ta, nên ngoài những gì ta đã chuẩn bị để xây cất đền thánh, ta đã để dành một số vàng và số bạc riêng của ta để dâng cho việc xây dựng nhà Ðức Chúa Trời của ta, gồm ba ngàn ta-lâng[a] vàng, loại vàng Ô-phia, và bảy ngàn ta-lâng[b] bạc tinh luyện, để dát các mặt tường của các kiến trúc thuộc phần chính của ngôi đền. Vàng để dùng cho những gì cần đến vàng, và bạc để dùng cho những gì cần đến bạc, mà các thợ chuyên môn về mỹ thuật sẽ cần đến để làm mọi việc cần làm. Vậy bây giờ có ai trong các ngươi hôm nay muốn biệt riêng ra thánh một số của cải mình có để dâng cho việc xây dựng nhà Chúa không?”

Bấy giờ các vị thủ lãnh các thị tộc, các vị lãnh đạo các chi tộc, các vị chỉ huy trưởng hàng ngàn quân, các vị chỉ huy trưởng hàng trăm quân, và các quan chức điều hành các công việc của vua đều dâng hiến một cách vui lòng. Họ dâng hiến cho việc xây dựng nhà Ðức Chúa Trời năm ngàn ta-lâng[c] và mười ngàn a-đạc-côn[d] vàng, mười ngàn ta-lâng[e] bạc, mười tám ngàn ta-lâng[f] đồng, và một trăm ngàn ta-lâng[g] sắt. Những người có đá quý cũng đã đem chúng dâng vào kho của nhà Chúa và trao cho Giê-hi-ên hậu duệ của Ghẹt-sôn cai quản. Bấy giờ mọi người rất đỗi vui mừng, vì họ đã dâng hiến với lòng thành và dâng hiến cách vui lòng cho công việc nhà Chúa. Chính Vua Ða-vít cũng vui mừng khôn xiết.

Ða-vít Cảm Tạ Chúa

10 Vì thế Ða-vít chúc tụng Chúa trước mặt toàn thể hội chúng. Ða-vít nói, “Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên tổ phụ chúng con, chúc tụng Ngài từ đời đời cho đến đời đời. 11 Chúa ôi, nguyện sự vĩ đại, quyền năng, vinh hiển, uy nghi, và huy hoàng đều thuộc về Ngài, vì mọi sự trên trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Lạy Chúa, nguyện vương quyền thuộc về Ngài, vì Ngài được tôn cao và là thủ lãnh của tất cả. 12 Sự giàu sang và tôn trọng đều từ Ngài đến; Ngài trị vì tất cả. Quyền năng và sức mạnh đều ở trong tay Ngài. Tay Ngài làm cho mọi kẻ Ngài chọn được tôn trọng và được ban quyền lực. 13 Vậy bây giờ, lạy Ðức Chúa Trời của chúng con, chúng con cảm tạ Ngài và chúc tụng danh vinh hiển của Ngài.

14 Nhưng con là ai và dân tộc con có là gì trước mặt Ngài mà chúng con có thể dâng lên Ngài một cách rộng rãi thế nầy? Vì tất cả những gì chúng con có đều do Ngài ban cho. Những gì chúng con dâng chẳng qua là lấy từ những gì Ngài đã ban cho, rồi đem dâng lên Ngài mà thôi. 15 Vì chúng con chỉ là những kiều dân, những người tạm trú trước mặt Ngài, giống như tổ tiên của chúng con. Những ngày của chúng con qua mau, chẳng khác nào chiếc bóng thoáng qua, chẳng còn lại gì.

16 Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng con, về số tài vật khá nhiều nầy mà chúng con đã dâng để chuẩn bị xây một ngôi nhà cho danh thánh của Ngài quả là chúng đã đến từ tay Ngài, vì tất cả là của Ngài.

17 Lạy Ðức Chúa Trời của con, con biết Ngài muốn thử lòng người, và Ngài lấy làm vui về lòng trung hậu của chúng con. Do sự trung hậu của lòng con, con đã dâng hiến lên Ngài tất cả các tài vật nầy. Bây giờ con thấy dân Ngài, những người hiện diện tại đây, cũng đã nhiệt tình tự nguyện dâng hiến lên Ngài cách vui lòng. 18 Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và I-sơ-ra-ên –các tổ tiên của chúng con– cầu xin Ngài cứ giữ mãi những ý nguyện và những tâm tình ấy trong lòng của dân Ngài, và khiến lòng họ luôn hướng về Ngài. 19 Cầu xin Ngài ban cho Sa-lô-môn con trai con một tâm chí quyết vâng giữ trọn vẹn các điều răn, luật lệ, và mạng lịnh của Ngài, để nó thi hành tất cả những điều ấy, và có thể xây dựng một ngôi đền cho Ngài mà con đã chuẩn bị.”

20 Sau đó Ða-vít nói với toàn thể hội chúng, “Hãy chúc tụng Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi.” Bấy giờ toàn thể hội chúng chúc tụng Chúa, Ðức Chúa Trời của tổ tiên họ. Họ cúi đầu và sấp mình xuống trước mặt Chúa và vua. 21 Ngày hôm sau họ dâng các của lễ lên Chúa và dâng các của lễ thiêu, gồm một ngàn con bò đực, một ngàn con chiên đực, và một ngàn con chiên con, cùng với rượu tế, và rất nhiều của lễ cho toàn dân I-sơ-ra-ên. 22 Họ ăn và uống trước mặt Chúa ngày hôm đó với niềm vui khôn xiết.

Sa-lô-môn Ðược Xức Dầu Làm Vua Một Lần Nữa

Họ lập Sa-lô-môn con trai Ða-vít làm vua một lần nữa. Họ xức dầu cho ông làm người Chúa chọn để lãnh đạo, và họ cũng lập Xa-đốc làm tư tế. 23 Sau đó Sa-lô-môn ngồi lên ngai Chúa ban cho, kế vị cha ông để làm vua. Ông được thành công, và toàn dân I-sơ-ra-ên vâng phục ông. 24 Tất cả các vị lãnh đạo và các dũng sĩ mạnh mẽ, cùng tất cả các con trai của Vua Ða-vít đều tuyên thệ trung thành với Vua Sa-lô-môn. 25 Chúa làm cho Sa-lô-môn được rất mực tôn trọng trước mặt toàn dân I-sơ-ra-ên. Ngài ban cho ông sự huy hoàng uy vệ của một bậc đế vương, mà chưa một vị vua nào của I-sơ-ra-ên trước kia đã có.

Kết Thúc Triều Ðại của Ða-vít

26 Như thế Ða-vít con của Giê-se đã trị vì trên toàn thể I-sơ-ra-ên. 27 Thời gian ông trị vì trên I-sơ-ra-ên là bốn mươi năm. Ông trị vì bảy năm tại Hếp-rôn và ba mươi ba năm tại Giê-ru-sa-lem. 28 Ông qua đời lúc cao niên trường thọ, được giàu sang và tôn trọng. Sa-lô-môn con trai ông kế vị ông.

29 Này, mọi việc của Vua Ða-vít, từ đầu đến cuối, đều được chép trong sách của Sa-mu-ên đấng tiên kiến, trong sách của Na-than đấng tiên tri, và trong sách của Gát đấng tiên kiến. 30 Họ ghi chép tất cả những gì về triều đại của ông, quyền lực của ông, và những diễn biến đã xảy ra cho ông, cho cả I-sơ-ra-ên, và cho tất cả các vương quốc lân cận mà họ biết lúc bấy giờ.

Footnotes:

  1. I Sử Ký 29:4 Khoảng 100 tấn
  2. I Sử Ký 29:4 Khoảng 240 tấn
  3. I Sử Ký 29:7 Khoảng 170 tấn
  4. I Sử Ký 29:7 Khoảng 84 ký-lô
  5. I Sử Ký 29:7 Khoảng 345 tấn
  6. I Sử Ký 29:7 Khoảng 610 tấn
  7. I Sử Ký 29:7 Khoảng 3.450 tấn
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes