Add parallel Print Page Options

22 Vì vậy Ða-vít nói, “Nơi đây sẽ là nhà của Chúa Ðức Chúa Trời, và nơi đây bàn thờ dâng của lễ thiêu cho dân I-sơ-ra-ên sẽ được đặt.”

Ða-vít Chuẩn Bị Xây Cất Ðền Thờ

Ða-vít ra lịnh triệu tập tất cả những ngoại kiều đang sống trong nước I-sơ-ra-ên lại, và ông lập ra những thợ đục đá để đục đá chuẩn bị xây nhà cho Ðức Chúa Trời. Ða-vít chuẩn bị một số lượng sắt rất lớn để làm các đinh tán nơi các cổng và những vật dụng xây cất bằng sắt. Còn đồng thì quá nhiều không thể cân được. Gỗ bá hương nhiều vô kể, vì dân Si-đôn và dân Ty-rơ đã chở một số lượng gỗ bá hương rất lớn đến cho Ða-vít. Số là Ða-vít nói, “Con ta, Sa-lô-môn, hãy còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm, trong khi nhà sẽ xây cho Chúa phải cực kỳ huy hoàng, lộng lẫy, và rực rỡ khắp các nước; cho nên ta phải đích thân chuẩn bị các vật liệu xây cất nhà ấy.” Vậy Ða-vít chuẩn bị các vật liệu với số lượng rất lớn trước khi ông qua đời.

Ða-vít Trao Trách Nhiệm cho Sa-lô-môn và Những Người Lãnh Ðạo

Bấy giờ Ða-vít gọi Sa-lô-môn con trai ông lại và trao trách nhiệm xây cất một ngôi nhà cho Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên. Ða-vít nói với Sa-lô-môn, “Hỡi con của cha, cha đã dự định sẽ xây một ngôi nhà cho danh Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta. Nhưng lời Chúa đã đến với cha, bảo rằng, ‘Ngươi đã làm đổ máu quá nhiều, và ngươi đã tham chiến quá nhiều; vì thế ngươi sẽ không xây một ngôi nhà cho danh Ta, vì ngươi đã làm đổ máu quá nhiều trước mặt Ta trên đất. Này, một con trai sẽ sinh cho ngươi; nó sẽ là một người của hòa bình. Ta sẽ cho nó được bình an khỏi mọi quân thù tứ phía, vì tên của nó sẽ là Sa-lô-môn. Ta sẽ cho nó được bình an, và I-sơ-ra-ên sẽ được thái bình trong suốt đời nó. 10 Nó sẽ xây một ngôi nhà cho danh Ta. Nó sẽ như một con trai của Ta, và Ta sẽ như cha của nó. Ta sẽ làm cho ngai vàng của nó được vững lập đời đời.’ 11 Vậy bây giờ, hỡi con của cha, cầu xin Chúa ở với con, để con sẽ thành công trong việc xây nhà cho Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, y như Ngài đã phán trước về con. 12 Cha chỉ mong Chúa sẽ ban cho con được khôn ngoan và thông sáng, hầu khi Ngài ban cho con trách nhiệm trị vì trên dân I-sơ-ra-ên, con có thể vâng giữ luật pháp của Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên. 13 Con sẽ được thịnh vượng nếu con cẩn thận vâng giữ những luật lệ và mạng lịnh mà Chúa đã truyền cho Môi-se để truyền lại cho dân I-sơ-ra-ên. Hãy mạnh mẽ và can đảm lên. Chớ sợ hãi và đừng mất nhuệ khí. 14 Cha đã vất vả để chuẩn bị cho nhà Chúa một trăm ngàn ta-lâng vàng, một triệu ta-lâng bạc, còn đồng và sắt thì không thể cân hết, vì chúng quá nhiều. Gỗ và đá cũng vậy, cha đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Con chắc hẳn sẽ kiếm thêm các vật liệu khác nữa. 15 Con có rất nhiều nhân lực: thợ đục đá, thợ nề, thợ mộc, và thợ chuyên môn mọi ngành, nhiều vô kể. Các thợ chuyên môn chế tạo các vật bằng 16 vàng, bạc, đồng, và sắt cũng rất nhiều. Bây giờ con hãy bắt đầu vào việc, và cầu xin Chúa ở với con.”

17 Ða-vít cũng truyền cho tất cả những người lãnh đạo của I-sơ-ra-ên phải giúp đỡ Sa-lô-môn con trai ông, 18 “Há chẳng phải Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi ở với các ngươi sao? Há chẳng phải Ngài đã cho các ngươi được bình an tứ phía sao? Vì Ngài đã ban các dân trong xứ vào tay ta, và cả xứ đều chịu khuất phục trước mặt Chúa và dân của Ngài. 19 Vậy bây giờ các ngươi phải quyết tâm, hết lòng và hết linh hồn tìm kiếm Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi. Hãy đi và xây một đền thánh cho Chúa Ðức Chúa Trời để Rương Giao Ước của Chúa và các vật thánh của Ðức Chúa Trời có thể được mang vào nhà sẽ xây cho danh Chúa.”