Add parallel Print Page Options

Israels straff

Gläd dig inte, Israel,
    jubla inte som andra folk.
För du har varit otrogen din Gud
    och älskat en skökas lön
på varje tröskplats.
    Tröskplatsen och vinpressen kan inte livnära dem,
och vinet slår fel för dem.
    De får inte bo kvar i Herrens land,
utan Efraim ska föras tillbaka till Egypten
    och äta oren mat i Assyrien.
De ska inte få hälla ut vin
    som drickoffer åt Herren,
och deras slaktoffer kan inte behaga honom.
    Sådana ska vara för dem som sorgebröd.
Alla som äter av det blir orena.
    Deras bröd är bara för dem själva
och ska inte komma in i Herrens hus.

Vad ska ni göra på festdagen,
    Herrens högtidsdag?
Om de kommer undan förödelsen
    ska Egypten samla dem
och Memfis begrava dem.
    Deras skatter av silver ska tistlar ta över,
och törnen ska växa i deras tält.[a]
    Tiden är inne för straffet,
tiden är inne för vedergällningen,
    det ska Israel veta.
Profeten är dum,
    andens man vansinnig
för din stora synd
    och ditt stora hat.
Tillsammans med min Gud
    är Efraims väktare profeten,
men snaror är lagda på alla hans vägar,
    och hat råder i hans Guds hus.
De har sjunkit i djupt fördärv,
    som en gång i tiden i Giva.
Han minns deras ondska
    och straffar deras synder.

10 Som druvor i öknen
    fann jag Israel,
era förfäder såg jag som säsongens allra första frukter
    på ett fikonträd.
Men när de kom till Baal-Pegor
    invigde de sig åt skamguden.
De blev lika vidriga
    som den de älskade.
11 Efraims ära flyger bort som en fågel,
    inget barnafödande,
    ingen graviditet,
    ingen befruktning.
12 Och även om de föder barn,
    ska jag ta varenda av dem ifrån dem.
Ve dem,
    när jag vänder mig bort ifrån dem!
13 Jag har sett Efraim, likt Tyros,
    planterad på en skön äng,[b]
men Efraim ska få leda sina barn
    till den som slaktar dem.”

14 Ge dem, Herre, vad du ska ge dem!
    Ge dem ofruktsamma moderliv
och förtorkade bröst.

15 ”För all deras ondska vid Gilgal
    började jag hata dem där.
För deras onda gärningars skull
    ska jag driva ut dem ur mitt hus.
Jag kan inte längre älska dem.
    Alla deras ledare är upproriska.
16 Efraim är slagen,
    deras rot är förtorkad,
och de bär inte mer frukt.
    Även om de föder barn
ska jag döda deras dyrbara livsfrukt.”

17 Min Gud förkastar dem,
    därför att de inte har lyssnat till honom,
och de ska bli flyktingar bland folken.

Footnotes

  1. 9:6 Grundtexten är svårförståelig och dess innebörd osäker.
  2. 9:13 Grundtextens innebörd är osäker i versens första del.