Israels falska gudstjänst

(A) Sätt basunen för din mun!

    Som en örn kommer fienden
        över Herrens hus,
    för de har brutit mitt förbund
        och syndat mot min lag.
De ropar till mig:
    ”Min Gud! Vi i Israel känner dig.”

Israel har förkastat det som är gott,
    därför ska fienden förfölja dem.
(B) De valde kungar
        som inte var från mig,
    de tillsatte furstar
        som jag inte erkände[a].
    Av sitt silver och guld
        gjorde de sig avgudar
            till sin egen undergång.
(C) Din kalv[b] är förkastlig, Samaria.
        Min vrede är upptänd mot dem.
    Hur länge ska de vara oförmögna
        till renhet?
(D) Kalven är från Israel,
    en hantverkare har gjort den,
        den är ingen gud.
    Samarias kalv ska krossas
        till smulor.

(E) Vind sår de,
        och storm ska de skörda.
    Säd ska de inte få,
        deras gröda ska inte ge föda,
    och ger den någon
        ska främlingar sluka den.

Israel blir uppslukad.
    De räknas nu bland hednafolken
        som ett kärl ingen vill ha,
(F) för de drog bort till Assur
    likt en vildåsna
        som går sin egen väg.
    Efraim har lejt sig älskare.
10 Men hur de än köpslår bland folken
        ska jag nu samla dem
    och låta dem börja en tid av ringhet,
        förtryckta av furstarnas kung.
11 (G) Efraim har gjort sig många altaren
        åt synden,[c]
    därför ska hans altaren
        bli honom till synd.
12 Jag har skrivit mycket till honom
        i min undervisning,
    men den betraktas som något
        främmande.
13 (H) De offrar kött
    som offergåvor åt mig och äter,
        men Herren tar inte emot dem.
    Nu ska han komma ihåg
            deras skuld
        och straffa dem för deras synder.
    De ska få vända tillbaka till Egypten.

14 (I) Israel har glömt sin skapare
        och byggt tempel,
    och Juda har uppfört
        många befästa städer.
    Jag ska sända en eld
        mot hans städer,
    och den ska förtära deras borgar.

Footnotes

  1. 8:4 erkände   Annan översättning: ”kände till”.
  2. 8:5 Din kalv   Nordrikets avgudabild i form av en guldkalv (se 1 Kung 12:28f, jfr 2 Mos 32:4f).
  3. 8:11 altaren åt synden   Annan översättning: ”altaren för syndoffer”.