Folkets ånger är falsk

(A) ”Kom, låt oss vända om till Herren!

    För han har rivit oss,
        han ska också hela oss.
    Han har slagit oss,
        han ska också förbinda oss.
(B) Efter två dagar gör han oss
        levande igen,
    på tredje dagen låter han oss
        uppstå,[a]
    så att vi får leva
        inför hans ansikte.

(C) Låt oss lära känna Herren,
    låt oss sträva efter att
        lära känna honom.
    Han ska träda fram
        lika visst som gryningen
    och komma till oss som ett regn,
        som ett vårregn
            som vattnar jorden.”

(D) Vad ska jag göra med dig, Efraim?
        Vad ska jag göra med dig, Juda?
    Er kärlek är som morgondiset,
        som dagg som fort försvinner.

(E) Därför har jag gett mina hugg
        genom profeterna
    och dräpt dem genom orden
        från min mun.
    Så ska domen över dig
        gå fram i ljuset,
(F) för jag har min glädje i kärlek[b]
        och inte i offer,
    kunskap om Gud
        mer än brännoffer.

(G) Men liksom Adam[c]
        har de brutit förbundet,
    de har svikit mig där.
(H) Gilead[d] är en stad av ogärningsmän,
    den är full av blodspår.
Prästernas hop är
    som rövarband i bakhåll
        för människor.
    De mördar på vägen till Shekem,
        de gör skamliga ting.
10 (I) I Israels hus har jag sett
        förfärliga ting.
    Där ägnar sig Efraim åt otukt,
        där orenar Israel sig.
11 (J) Också för dig, Juda,
        är en skördetid bestämd,
    när jag gör slut
        på mitt folks fångenskap.[e]

Footnotes

  1. 6:2 tredje dagen låter han oss uppstå   Jfr Jesu uppståndelse från de döda på tredje dagen (Luk 24:46).
  2. 6:6 kärlek   Septuaginta: ”barmhärtighet” (jfr Matt 9:13, 12:7). Citeras av Jesus i Matt 9:13, 12:7.
  3. 6:7 liksom Adam   Andra handskrifter: ”i Adam” (en stad vid Jordan, jfr Jos 3:16).
  4. 6:8 Gilead   Staden Gilead, nuvarande Khirbet Jelad, låg i området Gilead öster om Jordan.
  5. 6:11 gör slut på mitt folks fångenskap   Annan översättning: ”återupprättar mitt folk”.

Bible Gateway Sponsors