Add parallel Print Page Options

Herrens dom över Israel

Lyssna, alla präster,
    hör, ni israeliter!
Hör, kungahuset!
    Domen gäller er!
Ni har varit en snara för Mispa
    och ett nät utbrett på Tabor.
Upprorsmännen[a] har gått djupt in för blodsdåd.
    Men jag ska tillrättavisa dem alla.
Jag känner Efraim,
    och Israel är inte dolt för mig.
Du, Efraim, har blivit otuktigt,
    Israel är orent.

Deras gärningar låter dem inte vända
    tillbaka till Gud igen,
för inom dem bor en ande av otukt,
    och de känner inte Herren.
Israels stolthet vittnar mot honom.
    Israel och Efraim faller för sin synd,
och Juda faller tillsammans med dem.
    Med sina flockar och hjordar går de
för att söka Herren,
    men de finner honom inte.
Han har dragit sig bort ifrån dem.
    De har svikit Herren
genom att föda barn som inte är hans.
    Deras nymånadsfester ska förtära dem
tillsammans med deras åkerfält.[b]

Stöt i horn i Giva,
    i trumpet i Rama!
Höj stridsrop i Bet Aven!
    Efter dig, Benjamin!
Efraim ska läggas öde på straffets dag.
    Bland Israels stammar förkunnar jag
det som är sant.
10     Furstarna i Juda är som de
som flyttar gränsstenar.
    Jag ska låta min vrede
komma över dem som en flodvåg.
11     Efraim är förtryckt,
krossad av domen.
    Han valde att följa människobud[c].
12 Jag är som en mal för Efraim
    och som röta för Judas folk.

13 När Efraim såg sin sjukdom
    och Juda sitt sår,
gick Efraim till Assyrien
    och sände bud till storkungen.
Men han kan inte hela er,
    inte bota ert sår.
14 Jag är som ett lejon mot Efraim,
    som ett stort lejon mot Juda.
Jag sliter dem i stycken och går,
    jag för dem bort, bortom all räddning.
15 Jag går och återvänder hem
    tills de inser sin skuld
och söker mig.
    I sin nöd kommer de att söka mig.”

Footnotes

  1. 5:2 Kan ev. läsas som ortnamn Shittim, och i så fall blir betydelsen: Shittim har gått djupt in för blodsdåd…eller Shittim har gjort sig till ett djup för blodsdåd…Grundtexten är svårtolkad.
  2. 5:7 I versens senare hälft är grundtextens innebörd osäker.
  3. 5:11 Det hebreiska ordets betydelse är osäker.