Herrens anklagelser mot Israel

(A) Hör Herrens ord, ni Israels barn,

    för Herren går till rätta
        med dem som bor i landet,
    för det finns ingen sanning
        och ingen kärlek
    och ingen kunskap om Gud
        i landet.
(B) De svär och ljuger,
        mördar och stjäl och är otrogna.
    De brukar våld
        och blodsdåd följer på blodsdåd.
(C) Därför sörjer landet
        och allt som lever där tynar bort,
    både markens djur
        och himlens fåglar
    och havets fiskar försvinner.

(D) Ingen ska anklaga eller gå till rätta
        med någon annan.
    Ditt folk liknar dem som anklagar
        en präst.
(E) Du ska komma på fall om dagen,
    även profeten ska komma på fall
        tillsammans med dig om natten.
    Också din mor ska jag förgöra.
(F) Mitt folk går under
        av brist på kunskap.
    Eftersom du har förkastat kunskap
        ska också jag förkasta dig
            från att vara min präst.
    Du glömde
        din Guds undervisning,
    därför ska också jag glömma
        dina barn.
Ju fler de blev,
        desto mer syndade de mot mig.
    Jag ska förvandla deras ära[a]
        till skam.
De lever av mitt folks synd
    och längtar efter folkets
        missgärning.
(G) Därför ska det gå prästen
        och folket lika.
    Jag ska straffa dem för deras vägar
        och ge dem för deras gärningar.
10 (H) De ska äta men inte bli mätta,
        begå otukt men inte föröka sig,
    för de har slutat
        hålla sig till Herren.
11 (I) Otukt och vin, gammalt eller nytt,
        tar bort förståndet.

12 (J) Mitt folk frågar sin avgudabild av trä
        och hämtar svar från sin stav,
    för en otuktsande har vilselett dem
        så att de begår otukt
            och överger sin Gud.
13 (K) På bergens toppar offrar de,
    och på höjderna tänder de rökelse
        under ekar, popplar
            och terebinter
        eftersom skuggan där är skön.
    Så begår era döttrar otukt
        och era sonhustrur otrohet.
14 (L) Jag kan inte straffa era döttrar
        för deras otukt
    eller era sonhustrur
        för deras otrohet,
    för männen går själva iväg
        med prostituerade
            och offrar med tempelflickor.[b]
    Ett folk som inget förstår går under.

15 (M) Om du, Israel, vill begå otukt,
        så låt inte Juda dra på sig skuld.
    Gå inte till Gilgal,
        dra inte upp till Bet-Aven[c]
    och svär inte:
        ”Så sant Herren lever.”
16 Som en envis kviga envisas Israel.
    Ska då Herren låta dem beta[d]
        som lamm på en stor äng?
17 Efraim är i förbund med avgudar
    – låt honom vara!
18 Deras drickande går överstyr[e],
        hejdlöst begår de otukt.
    Landets sköldar[f] älskar
        skamliga ting.
19 (N) Men en stormvind ska gripa dem
        med sina vingar,
    och de ska få skämmas
        med sina offer.

Footnotes

  1. 4:7 Jag ska förvandla deras ära   Arameiska targumer och Peshitta: ”De har förvandlat sin ära”.
  2. 4:14 otukt … tempelflickor   Hedniska fruktbarhetsriter till avgudaparet Baals och Astartes ära kopplade samman mänsklig sexualitet med hoppet om goda skördar.
  3. 4:15 Bet-Aven   Betyder ”syndens hus”, platsnamn nära Betel, ”Guds hus” (jfr Jos 7:2, 1 Kung 12:28f).
  4. 4:16 Ska då Herren låta dem beta   Annan översättning: ”Nu ska HERREN låta dem beta”.
  5. 4:18 Deras drickande går överstyr   Grundtexten oklar. Annan översättning: ”Deras drycker är slut”.
  6. 4:18 Landets sköldar   Dvs de styrande i landet (jfr Ps 47:10, 84:10).