Hoseas otrogna hustru

Herren sade till mig: ”Gå och älska din hustru igen, fastän hon älskas av en annan[a] och har begått äktenskapsbrott. Älska henne så som jag, Herren, älskar Israels barn, trots att de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor[b].”

Då köpte jag henne åt mig för femton siklar silver och en homer och en letek korn[c]. Jag sade till henne: ”Under lång tid ska du vara hos mig. Var inte otrogen och ge dig inte åt någon annan man. Jag ska vara hos dig[d].”

(A) För under lång tid ska Israels barn
        vara utan kung och furste,
    utan offer och stoder
        och utan efod[e] och husgudar.
(B) Sedan ska Israels barn vända om
    och söka Herren sin Gud
        och David, sin kung.
    Med fruktan ska de söka Herren
        och hans godhet
            i kommande dagar.

Footnotes

  1. 3:1 älskas av en annan   Annan översättning (så Septuaginta): ”älskar det onda”.
  2. 3:1 druvkakor   Torkade russinkakor som användes vid offer till avgudarna (jfr Jer 44:19).
  3. 3:2 femton siklar silver och en homer och en letek korn   Drygt 150 gram silver och 330 liter korn, ungefär två årslöner, vilket motsvarar priset för att friköpa en kvinnlig slav (3 Mos 27:4).
  4. 3:3 vara hos dig   Annan översättning: ”vara på samma sätt mot dig”.
  5. 3:4 efod   Färggrann prästdräkt som förknippades med orakelsvar (2 Mos 28:6, 30).