Add parallel Print Page Options

Hosea och hans otrogna hustru

Herren sa till mig: ”Gå och älska din hustru igen, trots att hon är älskad av en annan och otrogen. Älska henne som Herren älskar israeliterna, trots att de har vänt sig till andra gudar och offrat druvkakor till dem.”[a] Då köpte jag henne för femton siklar silver och 1,5 homer korn.[b] Jag sa till henne: ”Nu ska du leva med mig en lång tid. Du får inte leva som sköka och inte vara tillsammans med någon annan man. Jag ska också vara så mot dig.” För Israel ska under en lång tid leva utan kung och utan furste, utan offer och utan stenstod, utan efod och utan husgudar. Men sedan ska israeliterna vända tillbaka och söka Herren, sin Gud, och David, sin kung. De ska komma bävande till Herren och till hans godhet i kommande dagar.

Footnotes

  1. 3:1 Ordagrant börjar citatet: Gå och älska en kvinna…Hon som åsyftas tycks vara Gomer, även om det inte uttryckligen sägs så. Druvkakor offrades till avgudar och verkar särskilt ha använts i kanaaneiska fruktbarhetsriter.
  2. 3:2 En sikel motsvarade 12 gram, så femton siklar var 180 gram. En homer var tio efamått, och en efa har i sin tur varierat mellan 20 och 40 liter; beräknat från medelvärdet 30 liter blir 1,5 homer 450 liter.