Add parallel Print Page Options

14 Samarien måste bära sin skuld
    för sitt uppror mot sin Gud.
De ska falla för svärd,
    deras nyfödda barn ska krossas
och havande kvinnor skäras upp.”

Omvändelse leder till upprättelse

Återvänd, Israel, till Herren, din Gud.
    Du har kommit på fall för din synd.
Ta till orda,
    återvänd till Herren
och säg till honom:
    ”Förlåt oss all vår synd.
Ta emot oss med godhet,
    så ska vi offra tackoffer med våra läppar.[a]
Assyrien kan inte rädda oss,
    och själva ska vi inte stiga till häst.
Aldrig mer ska vi säga: ’Vår Gud’
    till ting som vi gjort med våra egna händer,
för det är hos dig
    som den faderlöse finner barmhärtighet.”

”Jag ska bota deras avfällighet
    och älska dem av fri vilja,
    för min vrede har vänt sig från dem.
Jag ska bli som dagg för Israel,
    som ska blomstra som en lilja
    och vara djupt rotad som en ceder i Libanon,
med nya, växande skott.
    Hans prakt ska vara som ett olivträds
    och hans doft som Libanons.
De ska åter få bo i hans skugga.
    De ska grönska som säd
och blomstra som en vinstock.
    Man ska minnas honom som vin från Libanon.
O Efraim! Vad har jag
    med dina avgudar att göra?
Jag är den som svarar honom
    och tar hand om honom.
Jag är som en grönskande cypress,
    och hos mig finner du din frukt.”

10 Den som är vis förstår detta,
    den som är förståndig inser det.
Herrens vägar är rätta.
    De rättfärdiga vandrar på dem,
    men de upproriska kommer på fall.

Footnotes

  1. 14:3 Grundtextens innebörd är osäker. Mer ordagrant lyder slutet av versen: …offra våra läppars tjuroffer.