(A) Herrens ord som kom till Hosea, Beeris son, när Ussia, Jotam, Ahas och Hiskia var kungar i Juda,[a] och Jerobeam, Joashs son, var kung i Israel.

Hoseas äktenskap och barn

(B) Detta är början av Herrens ord genom Hosea. Herren sade till honom:

”Gå och skaffa dig en otrogen[b] hustru
        och barn till en otrogen hustru,
    för landet har varit otroget
        och övergett Herren.”

Då gick han bort och tog Gomer,[c] Diblajims dotter, till hustru och hon blev havande och födde en son åt honom. (C) Herren sade till honom:

”Ge honom namnet Jisreel,
        för när ännu en liten tid har gått
    ska jag straffa Jisreels blodskulder[d]
        på Jehus hus
    och göra slut på kungadömet
        i Israel.
Och det ska ske på den dagen
    att jag ska bryta Israels båge
        i Jisreels dal.”

(D) Gomer blev åter havande och födde en dotter. Då sade Herren till honom:

”Ge henne namnet Lo-Ruhama[e],
    för jag ska inte mer
        förbarma mig över Israels hus
            utan förkasta dem[f].
(E) Men över Juda hus
        ska jag förbarma mig,
    och jag ska frälsa dem
        genom Herren deras Gud.
    Men jag ska inte frälsa dem
        genom båge och svärd eller krig,
    och inte genom hästar och ryttare.”

När Gomer hade avvant Lo-Ruhama blev hon åter havande och födde en son. (F) Då sade han:

”Ge honom namnet Lo-Ammi[g],
    för ni är inte mitt folk
        och jag tillhör inte er[h].”

10 (G) Men antalet av Israels barn[i]
    ska bli som havets sand,
        som inte kan mätas eller räknas.
    Och det ska ske att på platsen
        där det sades[j] till dem:
            ”Ni är inte mitt folk”,
    ska det sägas till dem:
        ”Ni är den levande Gudens barn.”
11 (H) Juda barn och Israels barn
        ska förenas
    och sätta ett enda huvud över sig,
        och de ska dra upp ur landet.
    Stor ska Jisreels dag vara.

Footnotes

  1. 1:1 kungar iJuda   Trots att Hosea verkade i Nordriket Israel utgår dateringen främst från kungarna i Juda, som förblev mer trogna Herren. Kungarna beskrivs i 2 Kung 15-20 och 2 Krön 26-32.
  2. 1:2 otrogen   Flertydigt: dels sexuellt promiskuös, troligen även otrogen förbundet med Herren genom hedniska fruktbarhetsriter till Baal och Astarte (jfr Jer 2:19f, Hes 16).
  3. 1:3 Gomer   Betyder ungefär ”färdig”.
  4. 1:4 Jisreels blodskulder   Den dåtida kungadynastin hade börjat med Jehus revolt och massaker på Jisreelslätten (2 Kung 9-10, ca 841 f Kr).
  5. 1:6 Lo-Ruhama   Betyder ”hon som inte fått barmhärtighet”. Ruhama (2:1) betyder ”hon som fått barmhärtighet ”. Citeras i Rom 9:25 och 1 Petr 2:10.
  6. 1:6 utan förkasta dem   Annan översättning: ”så att jag förlåter dem”.
  7. 1:9 Lo-Ammi   Betyder ”inte mitt folk”. Ammi (2:1) betyder ”mitt folk”. Citeras i Rom 9:25 och 1 Petr 2:10.
  8. 1:9 tillhör inte er   Annan översättning: ”är inte Jag Är för er” (jfr 2 Mos 3:14, Joh 8:24 med not).
  9. 1:10 Citeras av Paulus i Rom 9:26.
  10. 1:10 på platsen där det sades   Annan översättning: ”i stället för att det sades”.

Bible Gateway Sponsors