Add parallel Print Page Options

Hóseás felesége és gyermekei

Ez az Örökkévaló üzenete, amelyet Hóseásnak, Beéri fiának mondott azokban az években, amikor Uzzijjá, majd Jótám, azután Áház, utána pedig Ezékiás volt Júda királya, és Jeroboám, Jóás fia volt Izráel királya.

Amikor az Örökkévaló először szólt Hóseáshoz, ezt mondta neki: „Hóseás, indulj el, és házasodj meg! Egy prostituált nőt vegyél feleségül, és ez a parázna asszony szüljön neked gyermekeket! Azért tedd ezt, mert egész népem hűtlenül elfordult az Örökkévalótól.”

Hóseás tehát feleségül vette Gómert, Diblaim leányát. Ezután Gómer teherbe esett és fiút szült Hóseásnak.

Ekkor az Örökkévaló ismét szólt Hóseáshoz: „Nevezd a fiadat így: »Jezréel«,[a] és emlékeztessen a neve arra, hogy rövid idő múlva bosszút állok Jéhú családján a gyilkosságok[b] miatt, amelyeket a Jezréel völgyében elkövettek. Emlékeztessen arra is, hogy Izráel királyságának[c] nemsokára véget vetek. Igen, hamarosan eljön a nap, amikor Izráel íját összetöröm a Jezréel völgyében.”

Ezután Gómer ismét teherbe esett és gyermeket szült: ezúttal leányt.

Az Örökkévaló pedig ezt mondta Hóseásnak: „Nevezd a leányodat így: »Nincs kegyelem« — mert nem kegyelmezek, és nem bocsátok meg többé Izráel népének! De Júda népének megkegyelmezek, és én — az Örökkévaló Isten — fogom megszabadítani őket. Ez a szabadítás azonban nem a fegyvereik győzelme lesz: nem a júdeai hadsereg által, és nem a lovak és lovasok vitézsége által történik!”

Amikor Gómer nem szoptatta tovább a kislányát, ismét teherbe esett, és újra fiút szült. Az Örökkévaló akkor szólt Hóseásnak: „Így nevezd a fiadat: »Nem vagytok népem« — mert ti nem vagytok többé népem, és én sem leszek többé Istenetek!

Prófécia Izráel helyreállításáról

10 De mégis eljön az idő, amikor majd Izráel leszármazottjai olyan mérhetetlenül sokan lesznek, mint a homokszemek a tenger partján! Annyian lesznek, hogy meg sem lehet számolni őket. Bizony, ugyanazon a helyen, ahol ezt mondták nekik: »Nem vagytok népem!«, azt fogják mondani egy napon: »Ti az Élő Isten gyermekei vagytok!« 11 Abban az időben Júda és Izráel népe újra összegyűlik, és egyetlen fejedelem vezetése alatt egyesül. Ismét megszaporodnak, és benépesítik földjüket[d], mert nagy lesz az a nap, Jezréel napja!

Footnotes

  1. Hóseás 1:4 Jezréel Ez a héber név azt jelenti: „Isten magot vet”. Egyúttal egy város és a mellette fekvő széles és sík völgy neve is Izráelben, Galilea és Samária között, ahol számos fontos csata zajlott.
  2. Hóseás 1:4 gyikosságok Lásd 2Kir 9–10.
  3. Hóseás 1:4 királyságának Szó szerint: „házának” vagy „családjának”. Jelentheti az északi királyság (Izráel) egész népét, vagy annak királyi családját is. Az „Izráel” név ebben a könyvben általában és elsősorban az északi királyságot jelenti, mivel Hóseás próféta itt élt.
  4. Hóseás 1:11 megszaporodnak, és benépesítik földjüket Az eredeti kifejezés arra utal, ahogyan a vetés vagy a fű kinő a földből és beborítja azt.