Add parallel Print Page Options

Fördelningen av landet

48 Det här är namnen på stammarna:

Dans område ligger vid norra gränsen och följer vägen till Hetlon, Levo-Hamat och Hasar Enan och Damaskus norra gräns bredvid Hamat. Detta är hans gräns från öster till väster.

Ashers område ligger intill Dans från öster till väster,

Naftalis intill Ashers från öster till väster,

Manasses intill Naftalis från öster till väster,

Efraims intill Manasses från öster till väster,

Rubens intill Efraims från öster till väster,

och Juda intill Rubens område från öster till väster.

Intill Judas område ligger från öster till väster det område som ni ska avskilja som en särskild gåva, tolv och en halv kilometer brett och lika långt som en stamlott från öster till väster. Helgedomen ska ligga i mitten.

Detta område som ni avskiljer åt Herren ska vara tolv och en halv kilometer långt och tio[a] kilometer brett. 10 Detta heliga område tillhör prästerna. Det är tolv och en halv kilometer långt i norr, fem kilometer brett i väster, fem kilometer brett i öster, och tolv och en halv kilometer långt i söder. Herrens helgedom ska ligga i mitten. 11 Det är avsett för de helgade prästerna av Sadoks släkt som troget tjänade mig och inte irrade bort med israeliterna som leviterna gjorde. 12 De får detta stycke av det heliga området i landet som en särskild gåva. Den är höghelig och ligger intill leviternas område. 13 Utmed prästernas område ska leviterna ha sitt område, tolv och en halv kilometer långt och fem kilometer brett. Den totala längden blir tolv och en halv kilometer och bredden tio kilometer. 14 De får inte sälja eller byta bort något av det. Det bästa av landet får inte överlåtas åt någon annan, för det är helgat åt Herren.

15 Resten av området, som är 2,5 kilometer brett och tolv och en halv kilometer långt, ska vara till allmänt bruk för staden – till bostäder och betesmark. Staden ska ligga i mitten. 16 Stadens mått ska vara 2 250 meter i fyrkant, lika i norr, söder, öster och väster. 17 Stadens betesmarker ska sträcka sig 125 meter i varje riktning, norr, söder, öster och väster. 18 Det som återstår av detta område, som gränsar till det heliga området, är fem kilometer österut och fem kilometer västerut, utmed det heliga området. Dess avkastning ska livnära stadens arbetare. 19 Stadens arbetare från alla Israels stammar ska bruka marken. 20 Hela detta område mäter tolv och en halv kilometer i vardera riktningen. Ni ska avskilja ett heligt område, en fyrkant, tillsammans med stadens ägor.

21 Det som återstår på båda sidor om det heliga området och stadens ägor ska tillhöra fursten, utmed det tolv och en halv kilometer breda heliga området i öster till den östra gränsen, och utmed det tolv och en halv kilometer breda området i väster till den västra gränsen. Dessa områden längs stamlotterna ska tillhöra fursten. Det heliga området med helgedomen ska vara i mitten. 22 Leviternas ägor och stadens ägor ska ligga mitt emellan de områden som tillhör fursten. Området som tillhör fursten ligger mellan Judas och Benjamins gränser.

23 Av de övriga stammarna ska Benjamin ha en lott som sträcker sig från den östra sidan till den västra, 24 Simon en lott intill Benjamins, från öster till väster, 25 Isaskar en lott intill Simons, från öster till väster, 26 Sebulon en lott intill Isaskars, från öster till väster, 27 Gad en lott intill Sebulons, från öster till väster. 28 Gads södra gräns går söderut från Tamar till källorna vid Merivat Kadesh och vidare längs gränsfloden till Medelhavet.

29 Detta är det land som ni ska lotta ut som arvedel åt Israels stammar. Detta är deras lotter,” säger Herren, Herren.

Stadsportarna i det nya Jerusalem

30 Dessa är utgångarna från staden: På norra sidan, som är 2 250 meter lång, 31 finns tre portar i norr: Rubens, Judas och Levis. Stadsportarna är nämligen uppkallade efter Israels stammar. 32 På östra sidan, som är 2 250 meter lång, finns tre portar: Josefs, Benjamins och Dans. 33 På södra sidan, som är 2 250 meter lång, finns tre portar: Simons, Isaskars och Sebulons. 34 På västra sidan, som är 2 250 meter lång, finns tre portar: Gads, Ashers och Naftalis.

35 Hela stadens omkrets blir då nio kilometer. Namnet på staden ska för all framtid vara:

Herren är där.

Footnotes

  1. 48:9,13 Se not till 45:1.