Add parallel Print Page Options

Landets andelar

45 När ni delar landet som egendom ska ni som offergåva ge en del till Herren som ett heligt område. Det området ska vara tolv och en halv kilometer långt och tio kilometer brett[a]. Det ska i sin helhet vara heligt. En del av det, 250 meter i kvadrat, ska användas till helgedomen, med ett 25 meter brett öppet område runt om. Mät av detta område upp en del som är tolv och en halv kilometer långt och fem kilometer brett. Där ska helgedomen, det allra heligaste, ligga. Detta ska vara en helig del av landet och tillhöra prästerna som tjänar i helgedomen, dem som får komma nära Herren och göra tjänst inför honom. Det är platsen för deras hus och också en helig plats för helgedomen.

Ett område, som också är tolv och en halv kilometer långt och fem kilometer brett, ska tillhöra de leviter som tjänstgör i templet. Det ska bli deras egendom, med städer[b] att bo i. Ni ska ge åt staden som dess egendom ett område som gränsar till den heliga delen och som är 2,5 kilometer brett och tolv och en halv kilometer långt. Det ska tillhöra hela Israels folk.

Åt fursten ska mark ges på var sida av de heliga landområdena och staden. Den ska gränsa till det heliga området och stadens mark, på västra sidan västerut, på östra sidan österut. Den ska ha samma längd som stamlotternas utsträckning från den västra gränsen till den östra. Detta ska vara hans lott i Israel. Mina furstar ska inte längre förtrycka mitt folk utan låta israeliterna ha sitt land, allt efter sina stammar.

Så säger Herren, Herren: Israels furstar, nu får det vara nog! Sluta med våldet och förtrycket och gör det som är rätt och rättfärdigt. Driv inte mitt folk från hus och hem, säger Herren, Herren. 10 Använd riktiga vågar och riktiga efa- och batmått.[c] 11 Efa och bat ska ha samma mått, en bat ska vara en tiondels homer, och likadant ska en efa vara en tiondels homer. Homer ska vara standardmåttet. 12 En sikel ska bestå av 20 gera. Tio siklar är en femtedels och fem siklar en tiondels mina. 50 siklar är lika med en mina.[d]

Offergåvorna till templet vid högtiderna

13 Detta är de offergåvor ni ska ge: En sjättedels efa av varje homer vete och en sjättedels efa av varje homer korn 14 och den föreskrivna delen av oljan, som mäts i bat, en tiondels bat av varje kor, som är tio bat eller en homer; tio bat är nämligen lika med en homer. 15 Ett får ska ges av varje hjord på 200 från Israels välbevattnade betesmarker[e]. De ska vara till matoffer, brännoffer och gemenskapsoffer för att bringa försoning åt folket, säger Herren, Herren.

16 Allt folket i landet ska bära fram denna offergåva till fursten i Israel. 17 Fursten har ansvaret för brännoffren, matoffren och dryckesoffren vid högtiderna, nymånadsfesterna, sabbaterna och vid alla israeliternas högtider. Han ska göra i ordning syndoffret, matoffret, brännoffret och gemenskapsoffret för att bringa försoning åt israeliterna.

18 Så säger Herren, Herren: På första dagen i första månaden ska du offra en felfri ungtjur och rena helgedomen. 19 Prästen ska ta av syndoffrets blod och stryka det på templets dörrposter, på de fyra hörnen på altarets avsats och på dörrposterna vid porten till inre förgården. 20 Du ska göra likadant på den sjunde dagen i månaden för den som har syndat oavsiktligt eller av okunnighet. På så sätt bringar ni försoning för templet.

21 På fjortonde dagen i första månaden ska ni fira påsk. Det ska vara en sju dagar lång högtid, då ni äter osyrat bröd. 22 På den dagen ska fursten ge en tjur till syndoffer för sig själv och allt folket i landet. 23 På var och en av de sju dagarna i högtiden ska han göra i ordning sju tjurar och sju baggar, alla felfria, som brännoffer åt Herren, och en ung bock som dagligt syndoffer. 24 Som matoffer ska han göra i ordning en efa för varje tjur och en efa för varje bagge, samt en hin olja för varje efa.[f]

25 Vid högtiden på femtonde dagen i sjunde månaden ska han offra lika många syndoffer, brännoffer, matoffer och samma mängd olja som under de sju dagarna.[g]

Footnotes

  1. 45:1 Egentligen fem kilometer brett; översättningen följer här Septuaginta.
  2. 45:5 Egentligen tjugo rum; översättningen följer här Septuaginta.
  3. 45:10-14 Efa användes för torra varor och bat för vätskor. Båda har varierat mellan 20 och 40 liter. Homer är tio gånger mer.
  4. 45:12 Grundtexten är svårtolkad och översättningen därför gjord med hjälp av Septuaginta. En sikel motsvarade 12 gram.
  5. 45:15 Enligt Septuaginta …av Israels släkter.
  6. 45:24 För mått se not till 45:10-14. Hin var en sjättedels bat.
  7. 45:25 Grundtextens innebörd är osäker. Tanken kan möjligen också vara: Under högtidens sju dagar (som börjar) den femtonde i sjunde månaden, ska han offra lika mycket brännoffer, syndoffer, matoffer och olja.