Add parallel Print Page Options

44 Sedan förde han mig tillbaka till helgedomens yttre port, den som vette mot öster. Den var stängd. Herren sa till mig: ”Den här porten ska förbli stängd. Den får inte mer öppnas. Ingen ska gå genom den, för Herren, Israels Gud, har kommit in genom den. Därför ska den förbli stängd. Men fursten får, därför att han är en furste, sitta där inne och hålla måltid inför Herren. Han får gå in genom portens förhus och ut samma väg.”

Därefter förde han mig genom norra porten till templets framsida. Jag såg hur Herrens härlighet fyllde Herrens hus. Då föll jag ner med ansiktet mot marken.

Herren sa till mig: ”Du människa, lägg noga märke till allt du ser och hör, allt som jag redogör för om alla förordningar för Herrens hus och alla lagarna beträffande det. Lägg noga märke till vad som gäller i fråga om tillträde till templet och allt utträde ur helgedomen.[a]

Säg till de upproriska israeliterna: ’Så säger Herren, Herren: Nu är det nog med era avskyvärda gärningar, israeliter! Ni har fört hit främlingar, oomskurna till både det inre och det yttre, för att vara i min helgedom och vanhelga den, under det att ni frambar min föda, fett och blod till mig och bröt mitt förbund med alla era avskyvärdheter. Ni har inte skött tjänsten för mina heliga ting, utan satt andra till att sköta er tjänst i min helgedom. Så säger Herren, Herren: Ingen främling som är oomskuren både till det inre och till det yttre ska få komma in i min helgedom, ingen av de främlingar som finns bland israeliterna.

10 De leviter som övergav mig när Israel irrade bort ifrån mig och började dyrka avgudar får ta konsekvenserna av sin synd. 11 De får tjänstgöra i min helgedom som ansvariga för vakttjänsten vid tempelportarna och tjänstgöra i templet. De får slakta brännoffer och slaktoffer åt folket och stå där inför dem till deras tjänst. 12 Men därför att de betjänade dem inför avgudar och fick israeliterna att falla i synd, har jag lyft min hand mot dem, säger Herren, Herren. De får bära konsekvenserna av sin synd. 13 De ska inte få komma i min närhet för att tjäna mig som präster. De får inte röra några av mina heliga ting, de som är högheliga. De får bära skammen för sina avskyvärda gärningar. 14 Jag ska sätta dem till att ansvara för tjänsten i templet och allt arbete som ska göras där.

15 Men de levitiska prästerna av Sadoks släkt som gjorde en trogen tjänst i min helgedom när israeliterna irrade bort från mig, de får komma nära mig och göra tjänst inför mig. De ska stå inför mig och offra fett och blod åt mig, säger Herren, Herren. 16 De får komma in i min helgedom och nära mitt bord för att tjäna mig. De ska utföra min tjänstgöring.

17 När de kommer in genom den inre förgårdens portar, ska de vara klädda i linnekläder. De får inte ha något av ull på sig när de gör tjänst i den inre förgårdens portar eller i templet. 18 De ska ha linneturbaner på huvudet och bära linnebyxor. De får inte bära något som kan få dem att svettas. 19 När de går till den yttre förgården till folket måste de ta av sig tjänstekläderna och lämna dem i de heliga rummen och byta till andra kläder, för att inte överföra klädernas helighet på folket.

20 De får inte raka sitt huvud och inte heller låta sitt hår växa långt, utan hålla det kortklippt. 21 Ingen präst får dricka vin när han går in på den inre förgården. 22 De får inte gifta sig med en änka eller med en frånskild kvinna, utan bara med en jungfru av israelitisk börd eller en änka efter en präst. 23 Prästerna ska lära mitt folk skillnaden mellan det som är heligt och det som är oheligt och undervisa om vad som är rent och vad som är orent.

24 De ska tjäna som domare i rättstvister och döma efter mina bud. De ska hålla mina lagar och föreskrifter för alla mina högtider och hålla mina sabbater heliga.

25 Ingen präst får orena sig genom att komma i närheten av en död, om det inte är hans far, mor, son eller dotter, bror eller ogifta syster; då får de orena sig. 26 Efter sin rening ska han vänta i sju dagar. 27 När han sedan kommer in i helgedomen, in på den inre förgården, för att göra tjänst i helgedomen, ska han bära fram ett syndoffer för sig, säger Herren, Herren.

28 Jag ska vara det enda arv prästerna har. Ni ska inte ge dem någon markegendom. Jag är deras arv. 29 De ska äta av matoffret, syndoffret och skuldoffret. Allting som har vigts åt Herren i Israel tillfaller prästerna. 30 Det bästa av den första frukten och av alla era offergåvor ska tillfalla prästerna. Det första av er spannmålsskörd ska ni ge till prästerna, så att en välsignelse kan vila över era hem. 31 Präster får aldrig äta något självdött eller ihjälrivet djur.

Footnotes

  1. 44:5 Troligen är det reglerna i 46:9-10 som åsyftas.