Add parallel Print Page Options

Prästernas rum

42 Han förde mig ut till den yttre förgården, norrut. Sedan förde han mig till byggnaden med rum mitt emot tempelgården och mitt emot tempelbyggnaden, norrut. Denna byggnad mot norr var 50 meter lång och 25 meter bred. Byggnaden låg mitt emot den inre förgårdens 10 meter breda plats och mitt emot den yttre förgårdens stengolv och var byggd i avsatser i tre våningar.[a] En 5 meter bred och 50 meter lång inre gång gick längs rummen. Ingångarna låg mot norr. De övre rummen var smalare än de undre, därför att avsatsen längst nere och i mellanvåningen tog mer plats. Rummen låg i tre våningar och hade inga pelare, som i förgårdarna, därför var den översta våningens rum mindre än de nedersta och de mellersta våningarnas.

Längs rummen gick en mur, mot yttre förgården, framför rummen. Den var 25 meter lång. Längden på raden av rum vid den yttre förgården var 25 meter, medan den vid tempelbyggnaden var 50 meter. Från öster fanns det en ingång till rummen längst ner, från den yttre förgården.

10 På södra[b] sidan av förgårdens mur, mitt emot templet och tempelgården, fanns också rum. 11 Det fanns en gång framför dem. De var likadana som rummen i norr, hade samma längd och bredd, var likadant konstruerade och hade likadana utgångar. 12 Dörrarna till rummen i söder låg i öster. Där fanns också en dörr i början av den väg som gick längs muren till ingången av rummen.

13 Sedan sa han till mig: ”Dessa norra och södra rum mitt emot tempelgården är heliga rum. Där ska de präster som får vara nära Herren äta de högheliga offren. Där ska de förvara de högheliga offren, matoffret, syndoffret och skuldoffret, för platsen är helig. 14 När prästerna går in på det heliga området, får de inte gå ut på den yttre förgården utan att ha lämnat kvar de kläder de bär i sin tjänstgöring, för de är heliga. De ska ta på sig andra kläder innan de går ut till det område som är för folket.”

15 När han hade avslutat mätningarna av det inre tempelområdet tog han med mig ut genom porten i öster för att mäta området runt om. 16 Han mätte med sin måttstock[c] den östra sidan, och den var 250 meter. 17 Sedan mätte han med sin måttstock den norra sidan, som var 250 meter. 18 Därefter mätte han med sin måttstock den södra sidan, som var 250 meter, 19 och vände sig sedan västerut och mätte också den sidan, 250 meter med måttstocken. 20 Så mätte han alla fyra sidorna. Den var omgiven av en mur som skilde det heliga från det som inte var heligt.

Footnotes

  1. 42:3-6 Grundtexten är mycket svårtolkad och översättningen därmed osäker, delvis gjord med hjälp av Septuaginta och andra gamla översättningar (t.ex. längden av gången i v. 4, som enligt den masoretiska texten bara är en halv meter).
  2. 42:10 Egentligen östra; översättningen följer här Septuaginta.
  3. 42:16 Se not till 40:5.