Add parallel Print Page Options

41 Därefter förde han mig till tempelsalen och mätte dörrposterna. Båda var 3 meter tjocka.[a] Ingången var 5 meter bred och väggarna vid bägge sidorna 2,5 meter. Han mätte tempelsalen, och den var 20 gånger 10 meter.

Därefter gick han in i det innersta rummet och mätte dörrposterna. De var en meter. Ingången var 3 meter bred och väggarna på dess båda sidor tre och en halv meter. Han mätte det inre rummet: det var 10 meter långt och 10 meter brett. Han sa till mig: ”Detta är det allra heligaste.”

Sedan mätte han tempelmuren, och den var 3 meter tjock med en rad rum runt templet. Varje rum var 2 meter brett. Sidobyggnadens rum låg i tre våningar, med 30 rum i varje våning. Där fanns avsatser runt tempelmuren som konstruktionen hölls uppe av, så att de inte var fastbyggda i själva tempelmuren. Varje våning med sina sidorum blev bredare ju högre upp den låg kring byggnaden. Det var alltså en sidobyggnad runt templet ända upp, allt bredare inåt ju högre upp den låg. En trappa ledde upp från den nedersta våningen till den översta genom den mellersta.

Jag såg att templet var byggt på en upphöjd grund runt om. Sidorummens grund var lika lång som måttstocken, 3 meter. Den yttre väggen till sidorummen var 2,5 meter tjock. Utrymmet mellan templets sidorum 10 och de andra rummen var 10 meter på båda sidor av templet. 11 Från sidorummen ledde dörrar ut till detta utrymme, en mot norr och en mot söder. Utrymmet var 2,5 meter brett runt omkring.

12 Byggnaden vid tempelgården på västra sidan var 35 meter bred. Dess väggar var 2,5 meter tjocka. Byggnaden var 45 meter lång. 13 Sedan mätte han templet; det var 50 meter långt. Tempelgården och byggnaden med dess väggar var också 50 meter lång. 14 Tempelfasadens och tempelgårdens bredd på östra sidan var också 50 meter. 15 Han mätte längden på byggnaden på tempelgårdens bortre sida med dess avsatser på bägge sidorna, 50 meter.[b] Tempelsalen, den inre delen och förhuset mot gården, 16 trösklarna, de smala fönstren och avsatserna runt om deras tre våningar, allt från och med tröskeln hade träpanel, från golvet upp till fönstren. Fönstren kunde täckas.

17 Ovanför dörren, inne i och utanför templet, och på väggarna runt omkring, såväl innanför som utanför, fanns med jämna mellanrum 18 dekorationer med snidade keruber och palmträd mellan keruberna. Varje kerub hade två ansikten, 19 ett människoansikte, vänt mot en palm på ena sidan, och ett lejonansikte, vänt mot en palm på andra sidan. Så var det överallt runt hela templet. 20 Från marken upp till dörrens överkant fanns det snidade keruber och palmträd på tempelväggarna.

21 Dörrkarmen till tempelsalen var fyrkantig, och framför det heliga fanns något som liknade 22 ett altare av trä, 1,5 meter högt och en meter i fyrkant. Dess hörn, sockel och sidor var av trä. Han sa till mig: ”Det här är bordet som står inför Herren.”

23 Både tempelsalen och det heligaste hade dubbla dörrar. 24 Varje dörr hade två dörrskivor, två vridbara sidor i vardera dörren. 25 Dörrarna till tempelsalen var dekorerade med snidade keruber och palmträd, liksom väggarna. Framför förhuset fanns en baldakin[c] av trä. 26 I förhusets sidoväggar fanns smala fönster med snidade palmträd på båda sidor. Så var det också med templets sidorum och baldakinerna.[d]

Footnotes

  1. 41:1 I slutet av versen finns ett svåröversättligt tält (boning/helgedom); kanske var helgedomens bredd lika med dörrposternas.
  2. 41:15 Detaljerna är mycket svårtolkade i grundtexten och översättningen därmed osäker.
  3. 41:25 Det hebreiska ordets betydelse är osäker.
  4. 41:26 I versens sista del är grundtextens innebörd osäker.