23 (A) Jag ska låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han ska valla dem, nämligen min tjänare David. Han ska valla dem och vara deras herde.

Read full chapter

15 liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren.

Read full chapter