Egyptens och faraos fall

30 Herrens ord kom till mig:

”Människobarn, profetera och säg:

Så säger Herren Gud:

Jämra er: Ve oss, vilken dag!
(A) För dagen är nära,
        Herrens dag är nära,
    en mulen dag,
        då hednafolkens stund är inne.
(B) Ett svärd ska komma över Egypten,
    och Nubien[a] ska gripas av ångest
        när de slagna faller i Egypten,
    dess rikedomar förs bort
        och dess grundvalar rivs upp.
(C) Nubier, puteer och ludeer
    och hela skaran av främmande folk
            och libyer[b]
        och förbundslandets söner[c]
    ska tillsammans med dem
        falla för svärd.
(D) Så säger Herren:
    Egyptens försvarare ska falla,
        deras stolta makt ska störtas.
    Från Migdol till Assuan
        ska de som bor där
            falla för svärd,
        säger Herren Gud.

(E) Deras land ska ligga öde bland ödelagda länder, och deras städer ska ligga bland ödelagda städer. De ska inse att jag är Herren, när jag sätter eld på Egypten och låter krossa alla dess hjälpare.

(F) På den dagen ska sändebud på fartyg dra ut från mig för att skrämma Nubien mitt i dess trygghet. Man ska där gripas av ångest som på Egyptens dag, för se, det kommer.

10 Så säger Herren Gud:

Jag ska göra slut
        på Egyptens överflöd
    genom Nebukadressar,
        Babels kung.
11 (G) Han och hans folk med honom,
    de grymmaste bland hednafolken,
        ska föras dit
            för att fördärva landet.
    De ska dra sina svärd mot Egypten
        och fylla landet med slagna.
12 (H) Jag ska göra floderna
        till torr mark
    och sälja landet
        i onda mäns händer.
    Genom främlingars händer
        ska jag ödelägga landet
            med allt som finns i det.
    Jag, Herren, har talat.
13 (I) Så säger Herren Gud:
    Jag ska också förstöra avgudarna
        och göra slut
            på avgudabilderna i Memfis[d].
    Det ska inte mer uppstå någon
        furste i Egypten,
    och jag ska låta skräck
        drabba Egyptens land.
14 Jag ska ödelägga Patros,
    tända eld på Soan[e]
        och hålla dom över No[f].
15 (J) Jag ska ösa min vrede över Sin[g],
        Egyptens värn,
    och utrota den larmande hopen
        i No.
16 Jag ska tända eld på Egypten,
    Sin ska gripas av ångest,
        No ska erövras
    och Memfis överfallas
        på ljusa dagen.
17 Avens[h] och Pi-Besets[i] unga män
        ska falla för svärd,
    och kvinnorna ska vandra bort
        i fångenskap.
18 I Tachpanches[j] blir dagen mörk,
    när jag bryter sönder Egyptens ok
    och dess stolta makt upphör
            att finnas till.
    Ett moln ska täcka det,
        och dess döttrar ska vandra bort
            i fångenskap.
19 Jag ska hålla dom över Egypten,
    och de ska inse att jag är Herren.”

20 I elfte året, på sjunde dagen i första månaden[k], kom Herrens ord till mig: 21 ”Människobarn, jag har brutit sönder faraos, den egyptiske kungens arm, och man har inte förbundit den. Man har inte använt läkemedel, inte lindat den eller lagt förband på den för att på nytt göra den stark nog att föra svärdet.

22 Därför säger Herren Gud så: Jag är emot farao, Egyptens kung, och ska bryta sönder hans armar, både den som ännu är stark och den som redan är bruten, och jag ska låta svärdet falla ur hans hand. 23 Jag ska skingra egyptierna bland folken och sprida ut dem i länderna. 24 (K) Den babyloniske kungens armar ska jag stärka, och jag ska sätta mitt svärd i hans hand. Men faraos armar ska jag bryta sönder, så att han som en dödsslagen kämpe jämrar sig inför honom. 25 Jag ska stärka den babyloniske kungens armar, men faraos armar ska sjunka ner. De ska inse att jag är Herren, när jag sätter mitt svärd i den babyloniske kungens hand, för att han ska räcka ut det mot Egyptens land. 26 Jag ska skingra egyptierna bland folken och sprida ut dem i länderna. Och de ska inse att jag är Herren.”

Footnotes

 1. 30:4 Nubien   Nuvarande Sudan, Egyptens allierade i syd (jfr Nah 3:9).
 2. 30:5 libyer   Enligt Septuaginta. Den hebreiska texten har ”kubeer” (okänt folk).
 3. 30:5 förbundslandets söner   Judar boende i Egypten (se Jer 44:1 med not).
 4. 30:13 Memfis   Hebr. Nof, Egyptens dåtida huvudstad 2 mil söder om Kairo.
 5. 30:14 Soan   Centralort i östra Nildeltat i nordöstra Egypten (Ps 78:43).
 6. 30:14 No   På grekiska Thebe, den forna huvudstaden vid Luxor i södra Egypten (Nah 3:8).
 7. 30:15 Sin   Stad på Sinaihalvöns nordkust, på grekiska Pelusium.
 8. 30:17 Aven   Staden On (Heliopolis under nuvarande Kairo). Dess namn är omvokaliserat till hebr. aven, ”ondska” (jfr Hos 4:15).
 9. 30:17 Pi-Beset   Troligen Bubastis i sydöstra Nildeltat, huvudstad under tiden efter Salomo.
 10. 30:18 Tachpanches   Stad i östra Nildeltat dit judar flydde efter Jerusalems fall (Jer 43:7f).
 11. 30:20 elfte året, på sjunde dagen i första månaden   29 april 587 f Kr, strax före den egyptiska expeditionen (29:4).

Bible Gateway Sponsors