Klagosång över Tyrus

27 Herrens ord kom till mig. Han sade:

"Du människobarn, stäm upp en klagosång över Tyrus. Säg till Tyrus:

Du som bor vid havets portar
    och driver handel med folken
i många kustländer,
    så säger Herren, Herren:
O Tyrus, du säger själv:
    Jag är den fullkomliga skönheten.
Dina gränser är mitt i havet,
    de som byggde dig gjorde din skönhet fullkomlig.
Av cypress från Senir
    gjorde de allt ditt träarbete.
De hämtade en ceder från Libanon
    för att göra en mast åt dig.
Av ekar från Basan
    gjorde de dina åror.
De prydde ditt däck med elfenben,
    inlagt i ädelt trä
från kitteernas öländer.
Seglet av fint broderat linne från Egypten
hade du som ditt baner.
    Mörkblått och purpurrött tyg från Elisas öländer
hade du till soltält.
Sidons och Arvads invånare
    var roddare åt dig.
De vise, som du hade hos dig, Tyrus,
dem tog du till sjömän.
Gebals äldste och dess vise
    tjänade dig med att täta dina fogar.
Havets alla fartyg med sina besättningar
tjänade dig vid din byteshandel.
10 Perser, ludeer och puteer
    tjänstgjorde som soldater i din här
och var ditt krigsfolk.
    Sköldar och hjälmar hängde de på dig,
och dessa gav dig glans.
11 Arvads söner och din här
    stod runt omkring på dina murar,
och män från Gammad var i dina torn.
Sina stora sköldar hängde de upp
    runt om på dina murar,
de gjorde din skönhet fullkomlig.

12 Tarsis var din handelspartner, ty du var rik på allt. Du fick silver, järn, tenn och bly i utbyte mot dina varor. 13 Javan, Tubal och Mesek handlade med dig. Slavar och kopparkärl gav de dig i utbyte. 14 Arbetshästar, stridshästar och mulåsnor fick du som betalning från Togarmas land. 15 Dedans söner handlade med dig, ja, många kustländer var dina kunder. Elfenben och ebenholts förde de till dig som betalning. 16 Aram var din handelspartner, ty du var rik på konstarbeten. Karbunkelstenar, purpurrött tyg, broderade vävnader och fint linne, koraller och rubiner gav de dig som betalning.

17 Juda och Israels land handlade med dig. Vete från Minnit, bakverk och honung, olja och balsam gav de dig i utbyte för dina varor. 18 Damaskus var din handelspartner, ty du var rik på konstarbeten och allt slags gods. De kom med vin från Helbon och med ull från Sahar. 19 Dan och Javan gav dig tvinnad tråd som betalning. De gav konstsmitt järn, kassia och kalmus i utbyte mot dina varor. 20 Dedan handlade med dig med sadeltäcken att rida på. 21 Araberna och Kedars alla furstar tjänade dig med sin handel, med lamm och baggar och bockar drev de handel hos dig. 22 Sabas och Raamas köpmän gjorde affärer med dig. Kryddor av bästa slag och alla slags ädla stenar och guld gav de dig som betalning. 23 Haran, Kanne och Eden, Sabas köpmän, Assur och Kilmad drev handel med dig. 24 De gjorde affärer hos dig med vackra kläder, med mörkblå brokigt vävda mantlar, med brokiga täcken, med välslagna, starka rep på din marknad.

25 Fartyg från Tarsis for i väg med dina bytesvaror.
Så fylldes du med gods och blev mycket ärad,
där du låg mitt i havet.
26 Ut på vida vattnen förde de dig,
    dina roddare.
Då kom östanvinden och krossade dig,
där du låg mitt i havet.
27 Ditt gods, dina varor och din handel,
dina sjömän och styrmän,
    de som lagade dina fogar
och de som drev din handel,
    allt krigsfolk som fanns hos dig
och allt manskap hos dig,
    skall sjunka ner i havets djup
den dag du faller.
28 När dina sjömän höjer klagorop,
    bävar kustländerna.
29 Alla som ror med åror
    lämnar sina skepp.
Sjömän och alla som far på havet stannar i land.
30 De ropar högt över dig
    och klagar bittert,
de strör stoft på sina huvuden
    och rullar sig i aska.
31 De rakar sig skalliga för din skull
    och klär sig i säcktyg,
de gråter över dig i bitter sorg,
    under bitter klagan.
32 Med jämmer stämmer de upp en klagosång över dig,
klagande sjunger de om dig:

Vem är lik Tyrus,
    som bringats till tystnad
mitt ute i havet?
33 När dina handelsvaror sattes i land från havet
mättade du många folk.
    Med ditt myckna gods och dina många bytesvaror
gjorde du jordens kungar rika.
34 Men nu, då du har förlist och försvunnit från havet
ner i vattnets djup,
    har dina bytesvaror och allt ditt manskap
sjunkit med dig.
35 Kustländernas alla invånare
    häpnar över dig,
deras kungar står rysande
    med förfäran i sina ansikten.
36 Köpmännen ute bland folken visslar hånfullt åt dig.
Du har fått ett fasansfullt slut,
    du skall inte mer finnas till."