Add parallel Print Page Options

En liknelse om otrohet

23 Herrens ord kom till mig: ”Människa, det var en gång två kvinnor, döttrar till samma mor. De blev prostituerade i Egypten, och de prostituerade sig redan som unga. Där smekte och kramade man deras jungfruliga bröst. Den äldre hette Ohola och hennes syster Oholiva. De tillhörde mig och födde söner och döttrar. Namnet Ohola står för Samaria och Oholiva för Jerusalem.

Ohola prostituerade sig medan hon fortfarande tillhörde mig och greps av begär efter sitt grannfolk, assyrierna, krigarna. De var ståthållare och styresmän, alla tilldragande unga män klädda i purpur och ryttare på hästar. Hon gav sig som prostituerad till dem, till Assyriens elit, till alla som hon greps av begär till, och orenade sig med alla deras avgudar. Hon upphörde inte med sitt beteende från Egypten, där männen hade legat med henne när hon var ung, kramat hennes jungfruliga bröst och förlustat sig med henne.

Därför överlämnade jag henne till hennes älskare assyrierna, som hon var upptänd av begär till. 10 De klädde av henne naken, förde bort hennes söner och döttrar och dödade henne med svärd. Bland kvinnorna blev hon ett varnande exempel. Så blev hon dömd.

11 Men fastän hennes syster Oholiva såg detta, greps hon av ännu större begär och gick ännu längre i prostitutionen än sin syster. 12 Hon upptändes av begär till assyrierna, bland dem ståthållare och styresmän, krigare i uniformer[a], ryttare på hästar, tilldragande unga män. 13 Jag såg att också hon orenade sig; båda gick samma väg.

14 Hon gick i sin prostitution ännu längre. Hon såg mansbilder inristade i väggen, bilder av kaldéer, inristade i rött, 15 med bälten om höfterna och med fladdrande[b] turbaner på sina huvuden. De såg ut som vagnssoldater och liknade babylonier från Kaldéen. 16 Hon upptändes av begär efter dem så fort hon såg dem och sände bud till dem i Kaldéen. 17 Sedan kom babylonierna till henne, låg med henne och orenade henne med sin otukt. Efter att hon orenats av dem vände hon sig i avsky bort från dem.

18 Eftersom hon öppet prostituerade sig och visade sin nakenhet, vände jag mig bort från henne, precis som jag hade vänt mig bort från hennes syster. 19 Men hon prostituerade sig bara mer och tänkte på sin ungdomstid då hon var prostituerad i Egypten. 20 Hon greps av begär till sina älskare[c] med kön som åsnor och säd som hästar. 21 Du längtade tillbaka till din ungdoms otukt då egypterna smekte din barm, för dina bröst var ungdomliga.

22 Därför, Oholiva, säger Herren, Herren, ska jag hetsa mot dig dina älskare, dem som du i avsky har vänt dig från. Jag ska låta dem komma emot dig från alla håll: 23 Babylonier, alla kaldéer, pekodéer, shoéer och koéer och alla assyrier med dem, tilldragande unga män, ståthållare och styresmän, vagnssoldater och krigare, alla ridande på sina hästar. 24 De ska komma mot dig med vapen, åkdon och rullande vagnar och en folkmassa. De ska anfalla dig från alla håll, rustade med långsköld, rundsköld och hjälm. Jag ska överlåta domen åt dem, och de ska döma dig efter sina lagar. 25 Jag ska låta dig drabbas av min svartsjuka, så att de gör upp med dig i vrede och skär av dig både näsa och öron. De som blir kvar hos dig ska falla för svärd. Dina söner och döttrar ska föras bort, och de som finns kvar ska förtäras av eld. 26 De ska klä av dig dina kläder och ta dina praktfulla juveler. 27 Jag ska sätta stopp för din otukt och för den prostitution du tog med dig från Egypten. Du ska inte blicka tillbaka dit mer eller minnas Egypten.

28 Så säger Herren, Herren: Jag ska överlämna dig åt dem du hatar, åt dem du i avsky vänt dig bort från. 29 De ska med hat göra upp med dig, ta allt du äger och lämna dig naken och blottad. Din skamliga otukt ska bli blottad och din lösaktiga prostitution avslöjad. 30 Du har själv dragit över dig allt detta genom att eftertrakta andra folk och orena dig med deras avgudar.

31 Du har följt i din systers fotspår, och därför ska jag sätta hennes bägare i din hand. 32 Så säger Herren, Herren:

Din systers bägare ska du dricka,
    en djup och vid bägare
som ger hån och förakt
    och som rymmer mycket.
33 Du ska bli full av rus
    och bedrövelse,
en förödelsens och ödeläggelsens bägare
    är din syster Samarias bägare.
34 Du ska dricka den
    till sista droppen.
Du ska slå den i bitar[d]
    och riva sönder dina bröst.

För jag har talat, säger Herren, Herren.

35 Därför säger Herren, Herren: Därför att du har glömt mig och vänt mig ryggen, måste du ta konsekvenserna av din otukt och din prostitution.”

36 Herren sa till mig: ”Du människa, vill du döma Ohola och Oholiva? Tala om för dem vilka avskyvärdheter de begår. 37 De har begått både äktenskapsbrott och har blod på händerna. De har begått äktenskapsbrott med avgudar och offrat barn de fött åt mig, som mat åt avgudarna. 38 Också detta har de gjort mig: De har orenat min helgedom och vanhelgat mina sabbater. 39 Samma dag som de hade slaktat sina barn åt sina avgudar gick de in i min helgedom och vanhelgade den. Detta är vad de gjorde i mitt hus.

40 De skickade också bud efter män från främmande länder. De kom, och du badade för deras skull, sminkade dina ögon och smyckade dig med dina juveler. 41 Du satt på en elegant bädd med dukat bord framför den, och där hade du ställt fram min rökelse och min olja.

42 Därinne hördes skrålet från bekymmerslösa människor. Förutom hopen som fanns där hade man hämtat druckna från ökentrakterna, och de satte armband på deras handleder och vackra kronor på deras huvuden.[e] 43 Jag sa om denna utslitna prostituerade kvinna: ’Låt dem utnyttja henne som hon är.’ 44 De gick och låg med henne som man ligger med en prostituerad. Så gick de in till Ohola och Oholiva, dessa otuktiga kvinnor. 45 Men rättfärdiga män ska döma dem så som man dömer äktenskapsbryterskor och dem som utgjuter blod, för äktenskapsbryterskor är de, och de har blod på sina händer.

46 Så säger Herren, Herren: Kalla samman en folkhop mot dem och utlämna dem till terror och plundring. 47 Folkhopen ska stena dem och stycka dem med sina svärd. De ska döda deras söner och döttrar och bränna ner deras hus.

48 Så ska jag göra slut på otukten i landet, och alla kvinnor ska varnas så att de inte bedriver otukt som ni. 49 Ni ska få ta straffet för er otukt på er och bära konsekvenserna av att ni syndat med era avgudar. Ni ska inse att jag är Herren, Herren.”

Footnotes

  1. 23:12 Grundtextens innebörd är osäker.
  2. 23:15 Grundtextens innebörd är osäker.
  3. 23:20 Det hebreiska ordets innebörd är osäker i detta sammanhang; det brukar annars användas om bihustrur.
  4. 23:34 Grundtextens innebörd är osäker.
  5. 23:42-43 Grundtextens innebörd är osäker. Särskilt svårförståelig är v. 43.