Klagosång över Israels kungahus

19 Stäm upp en klagosång över Israels furstar och säg:

Vilken lejoninna var inte din mor!
    Hon låg bland lejon,
hon födde upp sina ungar bland unga lejon.
En av sina ungar födde hon upp
    till ett kraftigt lejon.
Han lärde sig ta rov,
    han åt människor.
Men hednafolken fick höra om honom,
och han blev fångad i deras grop.
    Med krok i nosen
förde de honom till Egyptens land.
När lejoninnan såg
    att hon fick vänta förgäves,
att hennes hopp blev om intet,
    tog hon en annan av sina ungar
och gjorde honom till ett kraftigt lejon.
Han gick omkring bland lejonen,
    ja, han blev ett kraftigt lejon.
Han lärde sig ta rov
    och att äta människor.
Han kränkte deras änkor
    och ödelade deras städer.
Landet och allt som fanns där greps av förfäran
vid ljudet av hans rytande.

Då satte sig folken upp mot honom
från länderna runt omkring.
    De bredde ut sitt nät över honom,
och han blev fångad i deras grop.
Sedan satte de honom i en bur, med krok i nosen,
och förde honom till kungen i Babel
    och satte honom i säkert förvar,
för att hans röst inte mer skulle höras
bort till Israels berg.

10 Din mor är som en vinstock i ditt blod,[a]
planterad vid vatten,
    fruktbar och rik på skott
ty där fanns mycket vatten.
11 Den fick starka grenar,
    användbara till härskarspiror,
och stammen växte hög,
    omgiven av lövverk,
så att den syntes genom sin ståtliga växt
och sin rikedom på rankor.
12 Men den blev uppryckt i vrede
    och kastad till marken,
östanvinden förtorkade dess frukt.
    De starka grenarna bröts av och vissnade,
och elden förtärde dem.
13 Nu är den planterad i öknen,
    i ett torrt och törstande land.
14 Eld har gått ut från en av de yppersta grenarna
och har förtärt frukten.
    Ingen stark gren finns kvar,
ingen härskarspira!"

En klagosång är detta, och den skall brukas som klagosång.

Footnotes

  1. Hesekiel 19:10 i ditt blod Några handskrifter: "i din vingård".