Kung Sidkias förbundsbrott framställt i en liknelse

17 Herrens ord kom till mig. Han sade: "Du människobarn, ge Israels hus en gåta och tala till det i en liknelse, och säg: Så säger Herren, Herren:

En stor örn med stora vingar
    och långa vingpennor
och täckt med brokiga fjädrar
    kom till Libanon och tog bort toppen på cedern.
Han bröt av dess översta gren
    och förde den till köpmännens land
och satte den i en handelsstad.
Han tog en planta som växte i landet,
och planterade den i fruktbar jord.
    Han förde den till mycket vatten
och satte den som ett pilträd där.
Den växte upp och blev en vinstock
med många grenar,
    men med låg stam
för att dess rankor skulle vända sig till honom
och dess rötter vara under honom.
    Den blev en vinstock
som bar grenar
    och sköt skott.

Men det fanns också en annan stor örn med stora vingar
och många fjädrar.
    Och se, vinstocken sköt längtansfullt ut
sina rötter till den.
    Och från platsen där den var planterad
sträckte den sina rankor mot honom,
för att han skulle vattna den.
Den var planterad i god jord
    vid mycket vatten,
för att den skulle få grenar
    och bära frukt
och bli en utsökt vinstock.

Säg: Så säger Herren, Herren:
    Kan det gå väl för den vinstocken?
Skall han inte rycka upp rötterna
    och riva av frukten,
så att den torkar
    och alla de spirande bladen vissnar?
Det behövs ej stor kraft eller mycket folk
för att rycka upp den med rötterna.
10 Visst står den fast planterad,
    men kan det sluta väl för den?
När östanvinden når den,
    skall den då inte helt torka bort?
På den plats där den vuxit upp skall den torka bort."

11 Herrens ord kom till mig. Han sade:
12 "Säg nu till det upproriska släktet:
Förstår ni inte vad detta betyder?
    Säg dem: Se, kungen i Babel kom till Jerusalem
och tog kungen och furstarna
    och förde dem med sig till Babel.
13 Sedan tog han en ättling av kungahuset
och slöt förbund med honom
    och lät honom avlägga ed.
Men de mäktiga i landet förde han med sig bort,
14 så att riket skulle vara oansenligt
    och inte kunna resa sig
utan hålla förbundet med honom,
    om det skulle bestå.
15 Men denne avföll från honom
    och skickade sina sändebud till Egypten,
för att man där skulle ge honom hästar och mycket folk.
Kan det gå väl för honom?
    Kan han undkomma?
Kan den som bryter förbund komma undan?

16 Så sant jag lever, säger Herren, Herren: Han skall dö i Babel där den kung bor som gjorde honom till kung, ty han föraktade eden han givit honom och bröt förbundet han slutit med honom. 17 Inte heller skall farao med stor här och mycket folk hjälpa honom i kriget, när man kastar upp en vall och bygger en belägringsmur till undergång för många människor. 18 Han föraktade eden och bröt förbundet och gjorde allt detta, fastän han hade givit sitt löfte. Han skall inte komma undan.

19 Därför säger Herren, Herren:
    Så sant jag lever,
jag skall låta min ed som han har föraktat
och mitt förbund som han har brutit
    komma över hans huvud.
20 Jag skall breda ut mitt nät över honom,
och han skall fångas i min snara.
    Jag skall föra honom till Babel
och döma honom där för den otrohet
som han har begått mot mig.
21 Alla hans flyktingar och alla hans skaror
skall falla för svärd,
    och de som räddas skall spridas för vinden.
Och ni skall inse att jag, Herren, har talat.

Den späda kvisten på Israels berg

22 Så säger Herren, Herren:
    Jag skall själv ta en kvist från den höga cederns topp
och plantera den.
    Av dess översta grenar skall jag bryta av en späd kvist
och själv plantera den
    på ett högt och brant berg.
23 På Israels höga berg skall jag plantera den,
och den skall få grenar och bära frukt
och bli en utsökt ceder.
    Alla slags fåglar skall bo under den
och finna skugga under grenarna.
24 Alla markens träd skall förstå
    att jag, Herren, har böjt ner det höga trädet
och upphöjt det låga trädet,
    och låtit det friska trädet torka
och det torra trädet grönska.
    Jag, Herren, har talat och skall göra det."

Bible Gateway Sponsors