A A A A A
Bible Book List

Hesekiel 39 Svenska Folkbibeln (SFB)

Gogs undergång

39 Du människobarn, profetera mot Gog och säg: Så säger Herren, Herren: Se, jag är emot dig, Gog, du storfurste över Rosh, Mesek och Tubal. Jag skall föra dig omkring, driva dig framåt, hämta dig från landet längst uppe i norr och låta dig komma till Israels berg. Där skall jag slå bågen ur din vänstra hand och låta pilarna falla ur din högra hand. På Israels berg skall du falla med alla dina härar och med de folk som följer dig. Jag skall ge dig till föda åt rovfåglar av alla slag och åt markens djur. Du skall falla ute på marken, ty jag har talat, säger Herren, Herren. Jag skall sända eld över Magog och över dem som bor i trygghet i kustländerna, och de skall inse att jag är Herren. Jag skall göra mitt heliga namn känt bland mitt folk Israel, och jag skall inte mer låta mitt heliga namn bli vanhelgat. Folken skall inse att jag är Herren, den Helige i Israel. Se, det kommer, ja, det skall ske! säger Herren, Herren. Detta är den dag som jag har talat om.

Sedan skall invånarna i Israels städer gå ut och ta rustningar, små och stora sköldar, bågar och pilar, påkar och spjut som bränsle till att elda med, och de skall elda med det i sju år. 10 De skall inte behöva hämta ved från marken eller hugga den i skogarna, ty de skall elda med rustningarna. Så skall de ta rov från sina rövare och plundra sina plundrare, säger Herren, Herren.

11 På den dagen skall jag i Israel ge åt Gog en gravplats, nämligen "De framtågandes dal" öster om havet, och den skall stänga vägen för dem som vill tåga fram där. Man skall begrava Gog och hela hans larmande hop, och man skall kalla den "Gogs larmande hops dal". 12 I sju månader skall Israels folk begrava dem för att rena landet. 13 Allt folket i landet skall begrava dem. När jag visar min härlighet skall det bli till berömmelse för dem, säger Herren, Herren.

14 De skall utse män som ständigt skall genomvandra landet för att begrava dem som tågade fram där och som ännu ligger kvar ovan jord, och så rena landet. Efter sju månader skall de börja sitt letande. 15 Då någon av dessa män som genomvandrar landet får se människoben, skall han sätta upp ett märke bredvid dem, till dess att dödgrävarna hinner begrava dem i "Gogs larmande hops dal". 16 Där skall också finnas en stad med namnet Hamona.[a] På detta sätt skall de rena landet.

17 Du människobarn, så säger Herren, Herren: Säg till alla slags fåglar och till alla markens djur: Samla er och kom hit, kom tillsammans från alla håll till mitt slaktoffer, till ett stort slaktoffer som jag gör i ordning åt er på Israels berg. Ni skall få äta kött och dricka blod. 18 Ni skall få äta kött av hjältar och dricka blod av jordens furstar, som om de vore baggar och lamm, bockar och tjurar, alla gödda i Basan. 19 Ni skall få äta er mätta av fett och dricka till dess ni är berusade av blod från det slakt-offer som jag gör i ordning åt er. 20 Mätta er vid mitt bord av ridhästar och ryttare, av hjältar och allt slags krigsfolk, säger Herren, Herren.

21 Jag skall uppenbara min härlighet bland hednafolken, så att de alla ser min dom som jag har verkställt och hur jag har låtit min hand drabba dem. 22 Israels folk skall inse att jag är Herren, deras Gud, från den dagen och för all framtid. 23 Hednafolken skall förstå att Israels folk fördes bort i fångenskap för sin missgärning, eftersom de var trolösa mot mig, så att jag måste dölja mitt ansikte för dem. Jag lämnade dem då i deras fienders hand, så att de alla föll för svärd. 24 Jag handlade med dem som deras orenhet och deras överträdelser förtjänade, och jag dolde mitt ansikte för dem.

25 Därför säger Herren, Herren: Nu skall jag göra slut på Jakobs fångenskap och förbarma mig över hela Israels folk och brinna av iver för mitt heliga namn. 26 De skall glömma sin skam och all den trolöshet som de har begått mot mig, då de nu bor i trygghet i sitt land, utan att någon förskräcker dem. 27 När jag för dem tillbaka från folken och samlar dem från deras fienders länder, bevisar jag min helighet genom dem inför många hednafolks ögon. 28 Då skall de inse att jag är Herren, deras Gud, som förde dem bort i fångenskap bland hednafolken och sedan samlade dem till deras eget land igen och inte lät någon enda bli kvar där. 29 Jag skall inte mer dölja mitt ansikte för dem, eftersom jag har utgjutit min Ande över Israels hus, säger Herren, Herren."

Footnotes:

  1. Hesekiel 39:16 Hamona betyder "larmande hop".
Svenska Folkbibeln (SFB)

1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

Hesekiel 39 Nya Levande Bibeln (SVL)

Herrens helighet ska bevisas

39 Du människa, profetera också detta mot Gog. Säg så här: Jag står emot dig, Gog, du ledare för Mesek och Tubal.

Jag ska få dig att vända om och leda dig mot Israels berg. Jag ska dra dit dig från din plats långt däruppe i norr.

Jag ska slå vapnen ur händerna på dig och lämna dig hjälplös.

Du och din stora armé kommer att dö uppe bland bergen. Jag ska överlämna dig åt rovfåglar och vilda djur.

Du kommer att falla på öppna fältet och aldrig nå ditt mål, för jag har talat, säger Herren Gud.

Jag ska låta eld regna över Magog och över alla de kustländer som allierat sig med dig, och de ska förstå att jag är Herren.

Så ska jag göra mitt heliga namn känt bland mitt folk Israel. Det ska inte längre bli hånat och föraktat. De andra folken ska också förstå att jag är Herren, den Helige i Israel.

Denna domens dag ska komma. Allt kommer att ske på det sätt som jag har sagt.

Folket i Israels städer ska gå ut och plocka upp sköldar, alla övergivna vapen, hjälmar, bågar, pilar, spjut och lansar och använda dem att elda med. Det ska räcka i sju år.

10 Under dessa sju år kommer de inte att behöva något annat till bränsle. De kommer inte att behöva hugga ved i skog och mark. Ja, de ska använda allt som blev kvar efter dem som skymfat Israel.

11 Jag ska göra i ordning en stor gravplats för Gog och hans arméer i De framtågandes dal, öster om Döda havet. Den kommer att blockera dalen så att man inte kan ta sig fram där. Där ska Gog och alla hans soldater begravas. Och man ska ändra namnet på platsen till Gogs armés dal.

12 Det ska ta sju månader för Israels folk att begrava alla kroppar.

13 Alla i Israel kommer att hjälpa till, för det kommer att bli en ärorik seger för Israel den dagen, när jag bevisar min härlighet, säger Herren.

14 Man ska utse män att systematiskt söka igenom hela landet så att inga skelett blir kvar och begrava dem så att landet blir fullständigt renat.

15-16 Där man hittar kvarlevor ska platsen märkas ut så att dödgrävarna kan ta dem med till Gogs armés dal och begrava dem där. En stad som kallas Hamona finns där. På så sätt ska landet äntligen bli rent.

17 Du människa, kalla på himlens fåglar och alla djur, och säg så här till dem: Kom till en stor offerfest! Kom från när och fjärran till Israels berg!

18 Kom och ät kött och drick blod! Ät köttet av mäktiga män och drick furstars blod. De ska ersätta baggar, lamm, getter och feta ungtjurar från Basan vid min offerfest!

19 Frossa på kött tills ni blir övermätta, och drick er druckna på blod.

20 Festa vid mitt dukade bord på hästar, ryttare och tappra krigare, säger Herren Gud.

21 På detta sätt ska jag uppenbara min härlighet bland folken, och alla ska se bestraffningen av Gog och förstå att jag står bakom den.

22 Från den tiden och framöver ska Israels folk förstå att jag är Herren, deras Gud.

23 Folken ska förstå att Israel fördes bort i fångenskap på grund av sin synd. De var otrogna mot sin Gud. Därför vände jag bort mitt ansikte från dem och lät deras fiender förgöra dem.

24 Jag vände bort mitt ansikte från dem och straffade dem efter deras orenhet.

25 Men nu, säger Herren Gud, ska jag göra slut på mitt folks fångenskap och visa dem barmhärtighet och ge dem deras rikedomar tillbaka, för jag är mån om mitt rykte.

26 Deras förräderi och skam tillhör det förgångna. De kommer att få bo i fred och trygghet i sitt eget land, utan att någon stör eller skrämmer dem.

27 Jag ska föra dem hem från deras fienders land, och min härlighet ska bli synlig för alla folk när jag gör det. Genom dem kommer jag att visa min helighet inför alla folk.

28 Då ska Israel förstå att jag är Herren, deras Gud, den som både sände dem i landsflykt och kallade dem tillbaka hem. Jag ska inte lämna någon av dem kvar bland de andra folken,

29 och jag kommer aldrig att dölja mitt ansikte för dem igen. Jag ska gjuta ut min Ande över dem, säger Herren Gud.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes