A A A A A
Bible Book List

Hechos 4 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caguiéngˈˉ Tʉ́ˆ Simón có̱o̱ˈ˜guɨ Juan fɨˊ quiniˇ dseata˜

Jo̱ laguiˈnáˈˆbɨ féˈˋ Tʉ́ˆ Simón có̱o̱ˈ˜guɨ Juan júuˆ quiáˈrˉ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ e fɨˊ guáˈˉ féˈˋ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel do, mɨ˜ caguilíingˉ jmidseaˋ có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ fii˜ quiáˈˉ dseaˋ jmóoˋ íˆ guáˈˉ do jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜bɨr dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ saduceo cajo̱. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ eáamˊ lɨguíiñˉ dsʉˈ e Tʉ́ˆ Simón có̱o̱ˈ˜guɨ Juan ngɨrˊ ta˜ eˈˊ dseaˋ e quiáˈˉ jí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ dseaˋ mɨ˜ ningɨ́ˋ e júuiñˈˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ calɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Jesús. Jo̱ casamˈˉbre i̱ dseaˋ gángˉ do dsifɨˊ lado uíiˈ˜ e jo̱, jo̱ catángˈˋneiñˈ ˈnʉñíˆ e laco̱ˈ niquidsirˊ íˈˋ quiáiñˈˉ do mɨ˜ nijneáˋ, co̱ˈ nɨcaˈlóobˉ mɨ˜ casangˈˉneiñˈ do. Dsʉˈ fɨ́ɨmˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨcanúuˉ e júuˆ e guiaˊ dseaˋ do nɨcajámˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ jaguóˋ Jesús, jo̱ lají̱i̱ˈ˜ dseañʉˈˋbɨ cadsíñˉ jiʉ˜ jaˋ ˈñiáˋ mil laˈóˈˋ caˈuíiñˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ ie˜ jo̱.

Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ e jmɨɨ˜ jo̱, caseángˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel fɨˊ do fɨˊ Jerusalén có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈrˉ jo̱guɨ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel. Jo̱ jee˜ jo̱b quiéengˋ Anás i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ mogui˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ Israel, jo̱guɨ jmidseaˋ Caifás, jo̱guɨ Juan, jo̱guɨ Jaangˉ, lɨ́ˈˆ lajaléngˈˋ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ caguiaangˉguɨ quiáˈˉ i̱ dseaˋ mogui˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ do. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ caquiʉˈrˊ ta˜ e nitǿørˋ Tʉ́ˆ Simón có̱o̱ˈ˜guɨ Juan fɨˊ jee˜ lɨ˜ teáaiñˈ˜, jo̱ fɨˊ jee˜ jo̱b casíñˈˉ dseaˋ do, jo̱ lalab cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do ie˜ jo̱, jo̱ cajíñˈˉ:

—¿I̱˜ nɨcacuøˈˊ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ e cajmiˈleáangˆnaˈ i̱ dseaˋ na?, o̱si ¿i̱˜ júuˆ quiáˈˉ é?

Jo̱ co̱ˈ Tʉ́ˆ Simón eáangˊ jmɨcó̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ quiáˈrˉ, jo̱baˈ cañíirˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ góorˋ do jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—E labaˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, jaléngˈˋ dseaˋ teáangˉnaˈ nifɨˊ quíˉiiˈ, có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ cǿøngˈ˜ quíˉiiˈ, co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ jmɨngɨɨˇnaˈ quiáˈˉ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e nɨcajmóˆnaaˈ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ lamɨ˜ jlúungˈ˜ na e laco̱ˈ nilɨñíˆnaˈ jial calɨ́ˉ e caˈláaiñˉ. 10 Jo̱baˈ nijmóbˆ jneaˈˆ júuˆ fɨˊ quiniˇ ˈnʉ́ˈˋ e laco̱ˈ nilɨneˇnaaˈ có̱o̱ˈ˜guɨ dseaˋ Israel caguiaangˉguɨ e i̱ dseañʉˈˋ i̱ singˈˊ quiniˇnaaˈ lajɨɨˉnaaˈ laˈóˈˋ té̱e̱ˉnaaˈ la caˈláaiñˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ Nazaret, i̱ dseaˋ i̱ cateáangˊ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ do, jo̱guɨ i̱ cajmijí̱ˈˊtu̱ Fidiéeˇ caléˈˋ catú̱ˉ. 11 Jo̱ ˈnʉ́ˈˋ ɨˊ óoˊnaˈ e i̱ Jesús do lɨ́ɨiñˊ lafaˈ co̱o̱ˋ cu̱u̱˜ e jaˋ ta˜ íingˆ quiáˈˉ tɨɨˉ fɨɨˋ, dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ e lajo̱, dsʉco̱ˈ dseaˋ do lanaguɨ nɨlɨ́ɨiñˊ lafaˈ e cu̱u̱˜ e niingˉguɨ lajeeˇ lajaléˈˋ. 12 Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ i̱ Jesús dob dseaˋ cuǿøngˋ nileáiñˉ jneaa˜aaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉnaaˈ, co̱ˈ joˋ i̱ seengˋ i̱ jiéngˈˋguɨ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ faˈ e nɨcacuǿøngˋ Fidiéeˇ i̱ nileángˉ jneaa˜aaˈ jee˜ dseeˉ quíˉiiˈ.

13 Dsʉˈ mɨ˜ cangáˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ teáangˉ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel do e eáangˊ jaˋ ˈgóˈˋ Tʉ́ˆ Simón có̱o̱ˈ˜guɨ Juan e féˈrˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ eáamˊ cangogáˋ dsíiˊ i̱ dseaˋ do mɨ˜ canúurˉ jial tɨɨngˋ Tʉ́ˆ Simón féˈrˋ, co̱ˈ nɨñiˊbre e jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ mɨˊ jmɨtɨ́ɨngˋ dseaˋ do, jo̱baˈ calɨlíˈrˆ e dseaˋ cangɨˊ có̱o̱ˈ˜ Jesús lɨiñˈˊ do lajɨˋ huáaiñˉ. 14 Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaˋ e bíˋ seaˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do faˈ e nijmérˉ dseeˉ quiáiñˈˉ do, co̱ˈ jee˜ dob singˈˊ i̱ dseaˋ i̱ nɨcaˈláangˉ do. 15 Jo̱baˈ caquiʉˈˊ i̱ dseaˋ quie̱ˊ nifɨˊ do ta˜ e caˈuøømˋ Tʉ́ˆ Simón có̱o̱ˈ˜guɨ Juan fɨˊ caluuˇ lajeeˇ cateáˋ fɨˊ quiniˇ i̱ dseaˋ fɨ́ɨngˊ i̱ sɨseángˈˊ do. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱ canaangˋ i̱ dseaˋ i̱ sɨseángˈˊ do sɨ́ɨiñˋ lajeeˇ yaaiñ˜ jo̱ sɨ́ˈˋ rúiñˈˋ:

16 —¿E˜ nijmóˆooˈ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseañʉˈˋ gángˉ na? Co̱ˈ lajɨɨmˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ Jerusalén ñirˊ e nɨcajméeiñˋ li˜ lají̱i̱ˈ˜ e cangɨ́ɨiñˈˋ e tɨɨiñˋ, jo̱ jaˋ cuǿøngˋ féˈˆnaaˈ e o̱ˈ jáˈˉ e jo̱. 17 Jo̱ e laco̱ˈ joˋ niniˈˉguɨ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e guiarˊ do jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ, jo̱baˈ nité̱ˈˆbaaˈ føˈˊ quiáˈrˉ e laco̱ˈ joˋ ningɨ́ˉguɨr guiarˊ júuˆ cuaiñ˜ quiáˈˉ i̱ Jesús do.

18 Jo̱ lajo̱b cajméerˋ; catǿbˈˉtu̱reiñˈ do e fɨˊ lɨ˜ sɨseángˈˊ i̱ dseaˋ fɨ́ɨngˊ do, jo̱ caquiʉˈrˊ ta˜ quiáiñˈˉ do e joˋ eeˋ niféˈˋguɨiñˈ o̱ˈguɨ niˈéˉguɨiñˈ do jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ júuˆ cuaiñ˜ quiáˈˉ Jesús. 19 Dsʉˈ i̱ Tʉ́ˆ Simón do có̱o̱ˈ˜guɨ Juan cañíirˋ quiáˈˉ i̱ dseata˜ quiáˈrˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Íiˋ óoˊ ˈnʉ́ˈˋ yaang˜naˈ jial e guiʉ́ˉguɨ, ¿su guiʉ́ˉguɨ e nijmitíˆnaaˈ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉ́ˈˋ ˈnʉ́ˈˋ laco̱ˈguɨ e nijmitíˆnaaˈ laˈuii˜ ta˜ quiʉˈˊ Fidiéeˇ? 20 Co̱ˈ jaˋ cuǿøngˋ e nitʉ́ˆ jneaˈˆ e niféˈˆnaaˈ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcane˜naaˈ jo̱guɨ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcanʉ́ˆnaaˈ quiáˈˉ Jesús.

21 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ do jaléˈˋ e júuˆ jo̱, caleábˋtu̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do e lɨɨng˜ eeˋ nijmeángˈˋneiñˈ; dsʉˈ jaˋ cateáˉ dsíirˊ faˈ cajméerˋ lajo̱, jo̱ catiúumˉbreiñˈ do, co̱ˈ jaˋ cadséˈrˋ jial uiing˜ e nijmérˉ lajo̱, co̱ˈ lajɨɨmˋ dseaˋ i̱ teáangˉ do ie˜ jo̱ jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e calɨ́ˉ do ie˜ jmɨɨ˜ jo̱. 22 Jo̱ i̱ dseañʉˈˋ i̱ caˈláangˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ güeaˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ do nɨngóorˊ lɨ́ɨˊguɨ tu̱lóˉ ji̱i̱ˋ.

Mɨ˜ camɨˈˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ Fidiéeˇ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜ íˋ quiáˈrˉ

23 Jo̱ mɨ˜ caˈuøøngˋ Tʉ́ˆ Simón có̱o̱ˈ˜guɨ Juan e fɨˊ lɨ˜ sɨseángˈˊ dseaˋ do co̱ˈ nɨsɨlaamˉbre, jo̱baˈ caseángˈˋtu̱ rúiñˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ apóoˆ rúiñˈˋ caguiaangˉguɨ do, jo̱ cajmeaˈˊreiñˈ júuˆ jaléˈˋ e cajíngˈˉ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈrˉ. 24 Jo̱ mɨ˜ catóˈˊ jmaˈˊ rúiñˈˋ e júuˆ do, jo̱ caféiñˈˊ Fidiéeˇ conguiaˊ lajɨɨiñˈˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Fíiˋiiˈ, ˈnʉbˋ dseaˋ cajmeeˈˉ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ có̱o̱ˈ˜guɨ guóoˈ˜ uǿˆ jo̱guɨ jaléˈˋ jmɨɨˋ lɨ́ˈˆ lajaléˈˋ e seaˋ quiáˈˉ lacaˈíingˈ˜ lacaˈíingˈ˜. 25 Jo̱ lalab casíiˈ˜ ˈnʉˋ i̱ dseata˜ Davíˈˆ i̱ cajméeˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ ˈnʉˋ do, jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quíiˈˉ cajmeˈrˊ lala:
    Jaˋ dseengˋ e nilɨguíingˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ.
    Jaˋ e ta˜ íingˆ e nijméˉ dseaˋ Israel e niˈɨ́ˉ dsíirˊ jaléˈˋ e jaˋ ta˜ íingˆ.
26     Co̱ˈ lajaléngˈˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ quiʉˈˊ ta˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la jmɨcǿøngˈ˜ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ,
    jo̱ co̱lɨɨm˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ quie̱ˊ nifɨˊ quíˉiiˈ ˈníˈˋ níiñˉ ˈnʉˋ, Fíiˋnaaˈ,
    co̱lɨɨng˜guɨ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ nɨcaguíinˈ˜ ˈnʉˋ do.

Jo̱ lanab cajmeˈˊ i̱ dseata˜ Davíˈˆ do.

27 ’Jo̱ síiˈ˜naaˈ ˈnʉˋ, Fíiˋnaaˈ, e lajo̱b calɨ́ˉ mɨ˜ dseata˜ Herodes có̱o̱ˈ˜guɨ dseata˜ Poncio Pilato caseángˈˋ rúiñˈˋ fɨˊ la fɨˊ Jerusalén có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ góoˋnaaˈ dseaˋ Israel, e cajméerˋ ˈníˈˋ níiñˉ Jó̱o̱ˈˋ Jesús i̱ güeangˈˆ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ ˈnʉˋ do i̱ caguíinˈ˜ do. 28 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do nɨcajméerˋ jaléˈˋ e na, co̱ˈ lajo̱b sɨˈíˆ quíiˉ ˈnʉˋ e nidsijéeˊ jaléˈˋ e na, jo̱ nɨcalɨtib˜ lana. 29 Jo̱guɨ lana, Fíiˋiiˈ, ˈnʉˋbɨ dseaˋ nɨnuuˈˋ jaléˈˋ e gaˋ e féˈˋ i̱ dseaˋ do uii˜ quíˉiiˈ, jo̱baˈ mɨ́ɨˈ˜naaˈ ˈnʉˋ e nicuǿˈˆbaˈ bíˋ jaléngˈˋ jneaˈˆ, dseaˋ jmooˉnaaˈ lají̱i̱ˈ˜ e iinˈ˜, e niguiáˆguɨ́ɨˈ júuˆ quíiˈˉ e jaˋ ˈgóˈˋnaaˈ. 30 Jo̱guɨ jmɨcó̱o̱ˈˇ jneaˈˆ có̱o̱ˈ˜ güeaˈˆ quíiˈˉ cajo̱ e quɨ́ɨˈ˜naaˈ jmɨɨ˜ nijmiˈleáangˆnaaˈ jaléngˈˋ dseaˋ dséeˈ˜ jo̱guɨ e nijmóˆnaaˈ jaléˈˋ e li˜ jo̱guɨ jaléˈˋ e quɨ́ɨˈ˜naaˈ jmɨɨ˜ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jó̱o̱ˈˋ Jesús i̱ güeangˈˆ do.

Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ lanab lɨ́ɨˊ júuˆ quiáˈˉ i̱ dseaˋ apóoˆ do e caféiñˈˋ Fidiéeˇ ie˜ jo̱.

31 Jo̱ mɨ˜ catóˈˊ féngˈˊ i̱ dseaˋ apóoˆ do Fidiéeˇ, dsifɨˊ ladob cajléˉ fɨˊ lɨ˜ sɨseángˈˊ lajɨɨiñˈˋ do. Jo̱ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ eáamˊ jmɨcó̱o̱ˈ˜ quiáˈrˉ lajɨɨiñˋ e laco̱ˈ guiarˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ fɨɨˋ e jaˋ ˈgóˈrˋ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ.

Jaléˈˋ e seaˋ quiáˈˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ɨˊ e røøbˋ quiáˈrˉ lajɨɨiñˋ

32 Jo̱ eáamˊ fɨ́ɨngˊ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ røøbˋ dseángˈˉ sɨ́ɨiñˋ jo̱guɨ røøbˋ éerˋ lajaléiñˈˋ do. Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaaiñˈˋ do jaˋ jmóorˋ e lají̱i̱ˈ˜ e seaˋ quiáˈrˉ lɨ́ɨˊ quiáˈrˉ yaaiñ˜, co̱ˈ jaléˈˋ e jo̱ røøbˋ quiáˈrˉ lajɨɨiñˋ. 33 Jo̱guɨ i̱ dseaˋ apóoˆ do eáangˊguɨ nɨseaˋ bíˋ quiáˈrˉ e guiarˊ júuˆ quiáˈˉ jial mɨ˜ cají̱ˈˊtu̱ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajúiñˉ; jo̱guɨ Fidiéeˇ eáamˊ jmɨcó̱o̱ˈr˜ lajɨɨngˋ i̱ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜ güeaˈˆ quiáˈrˉ. 34 Jo̱ lajɨɨmˋ i̱ dseaˋ do seaˋbaˈ e ˈnérˉ, co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ óoˋ uǿˉ o̱si ˈnʉr˜ é, jo̱baˈ ˈnɨ́ɨˋbre e jo̱, jo̱ e cuuˉ e lɨˈrˋ do fɨˊ jaguóˋ i̱ dseaˋ apóoˆ dob ngɨ́ɨiñˋ. 35 Jo̱ íˋguɨb nijméˉ jmáˈˉjiʉ lajeeˇ lajɨɨiñˈˋ do lɨ́ˈˆ jialco̱ˈ li˜ lɨ́ɨˊ quiáˈrˉ lajaangˋ lajaamˋbre. 36 Jo̱ lajo̱b cajo̱ cajméeˋ jaangˋ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ levita i̱ siiˋ Séˆ i̱ niseengˋ fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ siiˋ Chipre. Jo̱ i̱ dseaˋ íˋ calɨsírˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ apóoˆ do Bernabé, e guǿngˈˋ dseaˋ i̱ jmɨcó̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋ; 37 jo̱ i̱ dseañʉˈˋ la niˈóoˋbre co̱o̱ˋ uǿˉ, jo̱ caˈnɨ́ɨˋbreˈ do, jo̱ e cuuˉ e calɨ́ˈrˉ quiáˈˉ e uǿˉ e caˈnɨ́ɨrˋ do, fɨˊ jaguóˋ i̱ dseaˋ apóoˆ dob caguiarˊ lajɨˋ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes