A A A A A
Bible Book List

Hechos 27 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ casíiñˋ Paaˉ fɨˊ Roma

27  Jo̱ mɨ˜ catɨguaˇ júuˆ quiáˈrˉ e niguiéiñˈˊ jaléngˈˋ jneaˈˆ fɨˊ Roma lɨ˜ se̱ˈˊ Italia, jo̱baˈ Paaˉ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ sɨjnɨ́ɨngˇ caguiaangˉguɨ do cangolíiñˋ e jéeˊ jaangˋ fii˜ ˈléeˉ i̱ siiˋ Julio; jo̱ i̱ dseaˋ íˋ iuuiñˉ jee˜ co̱o̱ˋ íingˈ˜ ˈléeˉ quiáˈˉ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ guiing˜ fɨˊ Roma.

Jo̱ jnea˜ Lucas cangóˉooˈ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ Paaˉ. Jo̱ cangóˉnaaˈ e téeˈ˜naaˈ fɨˊ dsíiˊ co̱o̱ˋ móoˊ e jáaˊ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Adramitio e nɨsiˈˊ tɨˊ lɨ˜ nigüɨˈɨ́ɨˊ e nidséˉ fɨˊ lacaangˋ ooˉ jmɨɨˋ quiáˈˉ lɨ˜ se̱ˈˊ Asia. Jo̱guɨ ngóoˊbɨ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Aristarco i̱ seengˋ fɨˊ Tesalónica, co̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ se̱ˈˊ Macedonia.

Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ e jmɨɨ˜ jo̱, caguiéˉnaaˈ fɨˊ co̱o̱ˋguɨ ooˉ jmɨɨˋ e siiˋ Sidón. Jo̱ fɨˊ jo̱b i̱ fii˜ ˈléeˉ i̱ siiˋ Julio i̱ jmóoˋ íˆ Paaˉ do cacuøˈrˊ fɨˊ Paaˉ e nidsiˈeeiñˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ cuíiñˋ, jo̱ lajo̱b i̱ dseaˋ íˋ nijmɨcó̱o̱ˈr˜ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈnéˉ quiáiñˈˉ.

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈuøøˉnaaˈ fɨˊ ooˉ jmɨɨˋ e siiˋ Sidón do e quíingˈ˜naaˈ guíˋ, jo̱baˈ cangɨɨng˜naaˈ fɨˊ lɨ́ˈˆ lɨˊ caˈˊ fɨˊ co̱o̱ˋ guóoˈ˜ uǿˉ e néeˊ ni˜ jmɨñíˈˆ e siiˋ Chipre fɨˊ lɨ˜ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ báˋ e guíˋ do, dsʉco̱ˈ eáangˊ jnaˈˊ laco̱ˈ ngóoˊnaaˈ. Jo̱ cangɨɨng˜naaˈ fɨˊ ˈnɨˈˋ jmɨñíˈˆ la tó̱o̱ˋ lɨ˜ se̱ˈˊ Cilicia có̱o̱ˈ˜guɨ lɨ˜ se̱ˈˊ Panfilia cartɨˊ caguiéˉnaaˈ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Mira, co̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ se̱ˈˊ Licia.

Jo̱ fɨˊ jo̱b i̱ fii˜ ˈléeˉ i̱ siiˋ Julio do cangárˉ co̱o̱ˋ móoˊ quiáˈˉ fɨɨˋ e siiˋ Alejandría, jo̱ iʉ˜ fɨˊ ngóoˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Italia. Jo̱ fɨˊ dsíiˊ móoˊ jo̱b cangotóoˈ˜naaˈ e quiáˈˉ cangóˉnaaˈ fɨˊ lɨ˜ sɨˈíˆ ngóoˊnaaˈ. Jo̱ jmiguiʉbˊ jmɨɨ˜ ngoca̱ˊ e ngɨˋnaaˈ táˈˉjiʉ lado. Jo̱ e quie̱ˊ ta˜ eáamˊ caguiéˉnaaˈ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Gnido. Jo̱ eáamˊbɨ íiˊ e guíˋ do laco̱ˈ ngóoˊnaaˈ, jo̱baˈ caye̱e̱ˇnaaˈ fɨˊ quiniˇ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Salmón, jo̱ cangɨɨng˜naaˈ lɨ́ˈˉ lɨˊ ˈnɨˈˋ e uǿˉ e siiˋ Creta e néeˊ ni˜ jmɨñíˈˆ. Jo̱ cangɨɨm˜baaˈ guidseaangˆ lado lacueeˋ ˈnɨˈˋ jmɨñíˈˆ cartɨˊ caguiéˉnaaˈ co̱o̱ˋ lɨ˜ siiˋ Buenos Puertos, e néeˊ quiá̱ˈˉ co̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Lasea.

Jo̱ jmiguiʉbˊ jmɨɨ˜ nɨcangoca̱ˊ e téeˈ˜naaˈ fɨˊ lado la tó̱o̱ˋ ni˜ jmɨñíˈˆ, jo̱guɨ nɨngóoˊ lɨdseáamˈ˜ cajo̱ e téeˈ˜naaˈ dsíiˊ móoˊ, co̱ˈ ie˜ jo̱ nɨjaquiéengˊ ji̱i̱ˋ güíibˉ, jo̱baˈ eáamˊ nɨdseáangˈ˜. Jo̱baˈ cajíngˈˉ Paaˉ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ i̱ ngolíingˉ dsíiˊ e móoˊ do ie˜ jo̱, jo̱ cajíñˈˉ:

10 —Dseaˋ rúˈˋuuˈ, móoˋ jnea˜ e eáamˊ nɨdseáangˈ˜ quíˉiiˈ laco̱ˈ ngóoˊnaaˈ la. Jo̱ dseáangˈ˜ niˈíingˉ quíˉnaaˈ e móoˊ la có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ lee˜ e quie̱ˊ, jo̱guɨ la quie̱ˊ tɨˊ jneaa˜aabˈ dseáangˈ˜ quíˉiiˈ e niˈíingˉnaaˈ cajo̱.

11 Jo̱ dsʉˈ i̱ fii˜ ˈléeˉ do, eáangˊguɨ cajmɨˈgórˋ dseaˋ fii˜ e móoˊ do có̱o̱ˈ˜guɨ fii˜ i̱ quie̱ˊ e móoˊ do laco̱ˈguɨ e cajmɨˈgórˋ Paaˉ. 12 Jo̱ co̱ˈ e ooˉ jmɨɨˋ e siiˋ Buenos Puertos do jaˋ ˈgooˋ faˈ e fɨˊ jo̱ ningɨ́iñˉ lajeeˇ ji̱i̱ˋ güíiˉ, jo̱baˈ lajɨɨiñˋ laˈóˈˋ ngolíiñˉ do caˈɨ́ˋ dsíirˊ e guiʉ́ˉguɨ e niˈuǿmˋbre e fɨˊ ooˉ jmɨɨˋ jo̱, jo̱ nijmérˉ quijí̱ˉ jial niguilíiñˉ fɨˊ co̱o̱ˋguɨ ooˉ jmɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Fenice, co̱o̱ˋ ooˉ jmɨɨˋ e néeˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Creta e jøøngˉ lɨ́ˈˆ lɨˊ guiéeˈ˜ có̱o̱ˈ˜guɨ lɨ́ˈˆ lɨˊ éeˆ guóoˈ˜ uǿˉ. Jo̱baˈ jaˋ dseáangˈ˜ faˈ mɨ˜ caje̱rˊ fɨˊ jo̱ lajeeˇ ji̱i̱ˋ güíiˉ, co̱ˈ fɨˊ jo̱b lamɨ˜ ɨˊ dsíirˊ nijé̱rˉ lajeeˇ ji̱i̱ˋ jo̱.

Mɨ˜ caró̱o̱ˉ jmɨñíˈˆ e eáangˊ

13 Jo̱ mɨ˜ canaangˋ e uáamˉjiʉ e guíˋ e jáaˊ fɨˊ lɨ́ˈˆ lɨˊ huǿøˉ do, jo̱baˈ caˈɨ́ˋ dsíirˊ e nitamˈˉtu̱r fɨˊ. Jo̱ caˈuøømˋbre e fɨˊ ooˉ jmɨɨˋ do e teáaiñˈ˜ dsíiˊ móoˊ, jo̱ cangɨ́ɨiñˊ quiá̱bˈˉ e ˈnɨˈˋ Creta do. 14 Dsʉˈ joˋ huǿøˉ calɨˈɨɨ˜ caˈɨ́ɨˉ guíˋ e teáˋ eáangˊ e jáaˊ lɨ́ˈˉ lɨˊ ñíiˈˉ laco̱ˈ ngóoˊ e móoˊ do, jo̱ fɨˊ lɨ˜ jiébˈˋ canaangˋ cá̱ˋ e móoˊ do. 15 Jo̱ canaangˋ ǿøngˊ fɨˊ lɨ́ˈˆ jiébˈˋ fɨˊ lɨ˜ íiˊ guíˋ. Jo̱ dsʉco̱ˈ joˋ líˈˋnaaˈ faˈ e nidséˉguɨ røøˋ e móoˊ do laco̱ˈ íiˊ guíˋ, jo̱baˈ lɨ́ˈˆ ngóˉnaaˈ jiéˈˋ fɨˊ ta˜ quiʉˈˊ guíbˋ. 16 Jo̱ cangɨɨng˜naaˈ lɨ́ˈˉ caluuˇ co̱o̱ˋ guóoˈ˜ uǿˉjiʉ e siiˋ Cauda e néeˊ ni˜ jmɨñíˈˆ, co̱ˈ fɨˊ jo̱b jaˋguɨ íiˊ guíˋ e teáˋ eáangˊ. Jo̱guɨ eáamˊ cacá̱ˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ quie̱ˊ e móoˊ do ta˜ e casɨtɨ́ɨrˊ e móoˊjiʉ e ngɨˊ fɨˊ caluuˇ móoˊ féˈˋ quiáˈrˉ e laco̱ˈ nileángˋnaaˈ fɨng li˜ calɨˈnéˉ lajo̱. 17 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e caséerˋ e la fɨˊ ni˜ móoˊ quiáˈrˉ, jo̱ cajmeáiñˈˋ ta˜ ˈnii˜ e mɨ˜ quiáˈˉ e niˈñʉ́ˈrˋ e móoˊ féˈˋ do laco̱ˈ nicuǿˉ bíˋ quiáˈˉ. Jo̱guɨ dsʉco̱ˈ ˈgóˈˋbɨr fɨng cacungˈˉ móoˊ quiáˈrˉ jee˜ cu̱u̱˜ tóoˈ˜ fɨˊ lɨ˜ siiˋ Sirte, jo̱baˈ cabírˋ fɨˊ ni˜ jmɨñíˈˆ co̱o̱ˋ ˈmaji̱i̱ˉ e iiˋ eáangˊ jo̱guɨ neaang˜ rúngˈˋ có̱o̱ˈ˜ móoˊ laco̱ˈ jaˋ ningɨ́ˉ jmɨnáˉ. Jo̱ cangolíimˉbre laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈˊ guíˋ. 18 Jo̱baˈ mɨ˜ cajneáˉ e jmɨɨ˜ jo̱, eáangˊguɨ huɨ́ɨngˊ nɨˈíiˊ guíˋ jo̱guɨ eáangˊguɨ nɨró̱o̱ˉ jmɨɨˋ cajo̱, jo̱baˈ canaaiñˋ uøˈrˊ e lee˜ e téeˈ˜ dsíiˊ e móoˊ do jo̱ cabírˋ fɨˊ é̱ˈˋ jmɨñíˈˆ. 19 Jo̱ mɨ˜ catɨ́ˋ ˈnɨˊ jmɨɨ˜ lajo̱, canaaiñˋ uøˈˊbre có̱o̱ˈ˜ layaang˜ guóorˋ jaléˈˋ ˈnii˜ e guiquíngˈˆ ˈmɨˈˊ quiáˈˉ e móoˊ do. 20 Jo̱ jmiguiʉbˊ jmɨɨ˜ cangoca̱ˊ e jí̱i̱ˈ˜ ieeˋ jaˋ jnéengˉ o̱ˈguɨ jnéengˉ jaléngˈˋ nʉ́ʉˊ mɨ˜ canʉʉˋ cajo̱. Jo̱ co̱ˈ jaˋ niquiúmˈˉbɨ e íiˊ guíˋ có̱o̱ˈ˜guɨ e ró̱o̱ˉ jmɨɨˋ, jo̱baˈ dseángˈˉ nɨˈɨˊ dsiˋnaaˈ e joˋ nitíiˈ˜baaˈ.

21 Jo̱guɨ co̱ˈ jmiguiʉbˊ jmɨɨ˜ nɨngóoˊ e jaˋ quiee˜naaˈ iˋnaaˈ, jo̱baˈ caró̱o̱ˉ Paaˉ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Dseaˋ rúˈˋuuˈ, guiʉ́ˉguɨb caˈuíingˉ quíˉiiˈ faˈ mɨ˜ cajmeeˉnaˈ nʉ́ʉˈ˜naˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiéˉe e jaˋ caˈuøøˉnaaˈ fɨˊ ooˉ jmɨɨˋ Buenos Puertos fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Creta, jo̱ jaˋ cangongɨ́ɨˉnaaˈ e lana, o̱ˈguɨ caˈíngˉ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ quíˉiiˈ faco̱ˈ mɨ˜ canʉ́ʉˈ˜naˈ júuˆ quiéˉe. 22 Jo̱guɨ lana fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jaˋ jmɨtúngˆ óoˊnaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ nijúungˉnaˈ; jí̱i̱ˈ˜ móoˊbaˈ e niˈíingˉ. 23 Co̱ˈ dsiˈlóoˆbɨ cajnéngˉ jaangˋ ángel quiáˈˉ Fidiéeˇ quiéˉe i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈˊ dseaˋ do, 24 jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ jnea˜ lala: “Jaˋ fǿønˈ˜, Paaˉ, co̱ˈ dseángˈˉ ˈnébˉ e niguieˈˊ fɨˊ quiniˇ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ guiing˜ fɨˊ Roma. Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉbˋ cajo̱ Fidiéeˇ nileáiñˉ lajɨɨngˋ dseaˋ i̱ teáangˈ˜ có̱o̱ˈ˜naˈ fɨˊ dsíiˊ móoˊ na.” 25 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, cuǿøˈ˜ bíˋ yaang˜naˈ, co̱ˈ jaléˈˋbaˈ e jíngˈˉ Fidiéeˇ dseángˈˉ jmiti˜bre, jo̱guɨ nɨtab˜ dsiiˉ e dseángˈˉ nilɨtib˜ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e cajíngˈˉ i̱ ángel do casɨ́ˈrˉ jnea˜. 26 Jo̱baˈ fɨˊ co̱o̱ˋ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ e néeˊ ni˜ jmɨñíˈˆ, fɨˊ jo̱b ˈnéˉ nidsitíingˈˇnaaˈ, co̱ˈ nifíimˉ móoˊ jéengˊguɨ.

27 Jo̱ co̱o̱ˋ uǿøˋ, mɨ˜ cangɨ́ˋ tú̱ˉ semaan˜ e téeˈ˜naaˈ fɨˊ lado, jo̱ caguiéˉnaaˈ fɨˊ jmɨñíˈˆ lɨ˜ siiˋ Adriático; jo̱ dseángˈˉ lamɨ˜ ró̱o̱ˉbɨ jmɨɨˋ, jo̱baˈ fɨˊ la fɨˊ nab dséeˊ móoˊ lɨ˜ téeˈ˜naaˈ có̱o̱ˈ˜ e guíˋ e íiˊ do. Jo̱ uǿøˋ guienʉ́ʉˊ quiáˈˉ e jmɨɨ˜ jo̱ mɨ˜ calɨlíˈˆ i̱ dseaˋ quie̱ˊ e móoˊ do e nɨjaquiéemˊ nitɨ́ngˈˋnaaˈ uǿˉ quiʉ̱́ˋ. 28 Jo̱baˈ caguiarˊ íˈˋ jial tíiˊ aˈˊguɨ e jmɨɨˋ do, jo̱ calɨlíˈrˆ e niˈaˈˊguɨ jí̱i̱ˈ˜ guiguiˊ dsíˋ jñʉ́ʉˉ metros. Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ tɨˊ doguɨjiʉ, jo̱ caguiaˊtu̱r íˈˋ caléˈˋ catú̱ˉ, jo̱ calɨlíˈrˆ e aˈˊguɨ jí̱i̱ˈ˜ guieguiéeˋ metros. 29 Jo̱ co̱ˈ ˈgóˈˋbre fɨng casɨcǿøngˉ e móoˊ do có̱o̱ˈ˜ cu̱u̱˜ ˈlooˋ, jo̱baˈ cabírˋ quiʉ̱́ˋ ˈloˈˆ ñíˆ lɨ́ˈˉ caluuˇ e móoˊ do e laco̱ˈ joˋ ningɨ́ˉguɨ e móoˊ do. Jo̱ lajeeˇ jo̱ féiñˈˊ Fidiéeˇ e joˋ güɨlɨˈɨɨ˜guɨ e nijneáˋ.

30 Jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ i̱ quie̱ˊ e móoˊ do caˈɨ́ˋ dsíirˊ e nicuí̱ˉbre jo̱ nitʉ́ˋbre e móoˊ do. Jo̱baˈ canaaiñˋ jiéeˉbre e móoˊ píˈˆ e téeˈ˜ dsíiˊ móoˊ féˈˋ do e laco̱ˈ nijmɨˈǿngˈˋ yaaiñ˜ ni˜ jmɨɨˋ. Jo̱ jmóorˋ lafaˈ e nibírˋ ˈloˈˆ ñíˆ e seaˋ fɨˊ quiniˇ e móoˊ do. 31 Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ calɨlíˈˆ Paaˉ e jmóoˋ i̱ dseaˋ do lado, jo̱baˈ casɨ́ˈrˉ i̱ fii˜ ˈléeˉ do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ ˈléeˉ quiáˈrˉ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ jo̱ cajíñˈˉ:

—Song jaˋ nijé̱ˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ na dsíiˊ e móoˊ la, jaˋ líˈˋ ˈnʉ́ˈˋ leángˋnaˈ cajo̱.

32 Jo̱baˈ i̱ ˈléeˉ i̱ ngolíingˉ dsíiˊ e móoˊ do caquiʉˈrˊ ˈnii˜ e ˈñʉ́ʉˈ˜ e móoˊ píˈˆ do, jo̱ catóˈˋ fɨˊ ni˜ jmɨñíˈˆ.

33 Jo̱ lajeeˇ e nʉ́ˈˉguɨ e nijneáˋ ie˜ jo̱, Paaˉ caquiʉˈrˊ ta˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ ngolíingˉ do e nidǿˈrˉ capíˈˆjiʉ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Lana nɨngóoˊ tú̱ˉ semaan˜ e ɨˊ dsiˋnaaˈ e ne˜duuˈ e˜ nidsijéeˊ quíˉiiˈ, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ iˋnaaˈ jaˋ mɨˊ caquiee˜naaˈ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨˋnaaˈ. 34 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ lana e ˈnéˉbaˈ cøbˈˆjiʉˈ íˆnaˈ, co̱ˈ la guíimˋ ˈnéˉ quíiˉnaˈ lajo̱, co̱ˈ có̱o̱ˈ˜ e jo̱baˈ cuøˊ bíˋ quíiˉnaˈ e seengˋnaˈ; jo̱ jneaa˜aaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ e nilíiˉiiˈ, jí̱i̱ˈ˜ camɨ́ˈˆ jñʉˋ guiˋnaaˈ jaˋ niˈíingˉ.

35 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e féˈˋ Paaˉ lajo̱, jo̱ catɨ́ɨiñˉ co̱o̱ˋ iñíˈˆ jo̱ cacuøˈrˊ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do. Jo̱ lɨ́ˉ jo̱ cafíiñˋ e iñíˈˆ do jo̱ canaaiñˋ gøˈˊbre. 36 Jo̱ lajɨɨmˋ i̱ dseaˋ do cangotáaiñˉ e cagǿˈˋbre cajo̱. 37 Jo̱ lajɨɨˉnaaˈ laˈóˈˋ ngóoˊnaaˈ dsíiˊ e móoˊ do tíiˊbaaˈ tú̱ˉ ciento dsíˋ setenta y seis dseaˋ. 38 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ caquiee˜naaˈ guiʉ́ˉ lajɨɨˉnaaˈ do, cabíbˋ i̱ dseaˋ do e mɨcuɨˈieeˋ e téeˈ˜ dsíiˊ e móoˊ do e laco̱ˈ joˋguɨ iiˋ e móoˊ do.

Mɨ˜ cangoˈangˈˊ móoˊ

39 Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ e uǿøˋ jo̱, jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ quie̱ˊ e móoˊ do jaˋ ñirˊ jial siiˋ e uǿˉ quiʉ̱́ˋ e tɨˊ lɨ˜ tɨ́iñˈˉ do, dsʉˈ cangáˉbre co̱o̱ˋ lɨ˜ cuǿøngˋ e nijé̱ˉ e móoˊ do lɨ˜ jaˋ téeˈ˜ cu̱u̱˜ eáangˊ, jo̱baˈ fɨˊ jo̱b caˈɨ́ˋ dsíirˊ e nitɨ́iñˈˋ có̱o̱ˈ˜ e móoˊ do. 40 Jo̱ caquiʉˈrˊ e ˈnii˜ e guineaangˇ ˈloˈˆ ñíˆ do, jo̱ dob cajiʉ́ˈrˋ fɨˊ é̱ˈˋ jmɨɨˋ. Jo̱guɨ cajléiñˈˋ e ˈmaˋ e íingˆ ta˜ e quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ fɨˊ e móoˊ do. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caséerˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ e ˈmɨˈˊ e íiˊ fɨˊ quiniˇ e móoˊ do, jo̱ cacá̱ˉ guíˋ e laco̱ˈ cuǿøngˋ ngɨ́ˉ jmɨnáˉguɨ e móoˊ do. Jo̱ lajo̱guɨb canaangˋ dsiquiéengˊ e móoˊ do fɨˊ ˈnɨˈˋ lɨ˜ nɨlɨ́ɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ. 41 Dsʉˈ nʉ́ˈˉguɨ e nitɨ́ngˈˋ uǿˉ quiʉ̱́ˋ e móoˊ do, fɨˊ jee˜ cu̱u̱˜ tóobˈ˜ nʉ́ˈˉ jmɨñíˈˆ caˈíˉ, jo̱ fɨˊ jo̱b cacúˈˉ. Jo̱ latøømˉ fɨˊ quiniˇ quiáˈˉ cacúˈˉ fɨˊ jee˜ cu̱u̱˜ tóoˈ˜ e jí̱i̱ˈ˜ joˋ cuǿøngˋ líˋ jǿˈˋ. Jo̱guɨ lɨ́ˈˆ lɨˊ caluuˇ e móoˊ do canaangˋ lɨcuíibˈ˜ có̱o̱ˈ˜ bíˋ quiáˈˉ e jmɨɨˋ e ró̱o̱ˉ do.

42 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ ˈléeˉ i̱ teáangˈ˜ dsíiˊ e móoˊ do calɨˈiiñ˜ e nijngámˈˉbre jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ téerˋ ˈñúungˈ˜ do e laco̱ˈ jaˋ nileángˉ yaaiñˈ˜ do e nicuí̱rˉ fɨˊ ˈnɨˈˋ jmɨɨˋ mɨ˜ nináiñˋ e nité̱rˉ jmɨɨˋ. 43 Dsʉˈ i̱ fii˜ quiáˈˉ i̱ ˈléeˉ do jaˋ cacuørˊ fɨˊ lajo̱ faˈ e i̱ ˈléeˉ do cajméerˋ lajo̱, co̱ˈ la guíimˋ ˈnéˉ nijáiñˈˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ téerˋ ˈñúungˈ˜ do fɨˊ quiniˇ dseata˜. Jo̱ lɨ́ˈˆ caquiʉˈrˊ ta˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do e i̱i̱ˋ jaléngˈˋ i̱ tɨɨngˋ té̱ˉ jmɨɨˋ güɨdsitáamˈ˜bre dsifɨˊ lado, jo̱ nitɨ́iñˈˋ jmɨnáˆguɨ fɨˊ lɨ˜ nɨlɨ́ɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ. 44 Jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ caguiaangˉguɨ do nité̱rˉ jmɨɨˋ có̱o̱ˈ˜ ˈmaji̱i̱ˉ o̱si ni˜ cuíiˈ˜ ˈmajmáˋ quiáˈˉ e móoˊ do é. Jo̱ lajo̱b catɨ́ˈˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ fɨˊ lɨ˜ nɨlɨ́ɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ lajaléˈˋnaaˈ do.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes