A A A A A
Bible Book List

Hechos 25 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caguiéˉ Paaˉ fɨˊ quiniˇ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ siiˋ Festo

25  Jo̱ co̱o̱bˋ mɨ˜ catɨ́ˋ íˈˋ e nilíingˉ Festo dseata˜ dseaˋ féngˈˊ, jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ ˈnɨˊ jmɨɨ˜ lajo̱ cagüɨˈɨ́ɨˊbre fɨˊ Cesarea jo̱ cangórˉ fɨˊ Jerusalén. Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ jo̱, dsifɨˊ lajo̱b jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ laniingˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Jerusalén ie˜ jo̱ caguilíiñˉ e jmóorˋ dseeˉ quiáˈˉ Paaˉ fɨˊ quiniˇ i̱ dseata˜ Festo do. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ jmóoˋ dseeˉ quiáˈˉ Paaˉ do camɨˈrˊ jmɨˈeeˇ i̱ dseata˜ do e laco̱ˈ niquiʉ́ˈˉ dseaˋ do ta˜ i̱ Paaˉ do e nidséngˈˉtu̱r fɨˊ Jerusalén e quiáˈˉ nitɨdsiˊ íˈˋ quiáˈrˉ fɨˊ jo̱, dsʉˈ iiñ˜ jmérˉ lajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nilíˈrˋ e nijngángˈˉneiñˈ guiáˈˆ fɨˊ e tu̱ˈɨ́bˈˉ. Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseata˜ Festo do quiáˈˉ i̱ dseaˋ jmóoˋ dseeˉ quiáˈˉ Paaˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ jo̱ cajíñˈˉ:

—Fɨˊ dob iuungˉ Paaˉ sɨjnɨ́ɨiñˇ fɨˊ Cesarea, jo̱ ˈñiáˈˋbaa ɨˊ dsiiˉ ninínˈˆn fɨˊ do e joˋ jmɨˈɨɨngˇ ˈñiáˈˋa. Jo̱ jaléngˈˋ dseata˜ quíiˉnaˈ ˈnéˉ nidsilíiñˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ fɨˊ Cesarea, jo̱ song seaˋ dseeˉ e nɨcaˈéeˋ i̱ dseañʉˈˋ do, jo̱baˈ fɨˊ jo̱b cuǿøngˋ jmeeˉnaˈ dseeˉ quiáˈrˉ.

Jo̱ caje̱ˊbɨ dseata˜ Festo fɨˊ Jerusalén jñiáˉ si guíˉ jmɨɨ˜guɨ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱guɨbaˈ caquɨiñˈˉ fɨˊ Cesarea. Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ e jmɨɨ˜ jo̱, jo̱ cangóˉbre fɨˊ lɨ˜ nigüeárˋ e niquidsirˊ íˈˋ. Jo̱ caquiʉˈrˊ ta˜ e calɨtéˈˆ Paaˉ fɨˊ jo̱. Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caˈíˉ Paaˉ fɨˊ jo̱, dob nɨteáangˉ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ jalíingˉ tɨˊ Jerusalén i̱ jmóoˋ dseeˉ quiáˈrˉ do, jo̱ cangoquiéeiñˊ fɨˊ quiniˇ i̱ dseata˜ do jo̱ canaaiñˋ jmóorˋ dseeˉ quiáˈˉ Paaˉ, jo̱ iibˋ eáangˊ e dseeˉ e cuøˈˊreiñˈ do, dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ e cadséˈrˋ faˈ dseángˈˉ e jáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e dseeˉ e jmóorˋ quiáˈˉ dseaˋ do.

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ Paaˉ do fɨˊ quiniˇ i̱ dseata˜ do có̱o̱ˈ˜ júuˆ e jmɨˈǿngˈˋ ˈñiaˈrˊ jo̱ cajíñˈˉ:

—Jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e gaˋ jaˋ mɨˊ cajméˉ jnea˜, o̱ˈguɨ faˈ nɨcafáˈˉa gaˋ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ góoˋo dseaˋ Israel, o̱ˈguɨ faˈ nɨcafáˈˉa gaˋ uii˜ quiáˈˉ guáˈˉ féˈˋ quiáˈˉ dseaˋ íˋ cajo̱, o̱ˈguɨ quiáˈˉ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ guiing˜ quiʉˈˊ ta˜ fɨˊ Roma.

Jo̱guɨ co̱ˈ i̱ dseata˜ Festo do iiñ˜ e jé̱rˉ guiʉ́bˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ Israel, jo̱baˈ cajmɨngɨ́ˈrˉ Paaˉ jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ lala:

—¿Iinˈ˜ e guóˈˆ fɨˊ Jerusalén, jo̱ fɨˊ jo̱b niquidsiˋ jnea˜ íˈˋ quíiˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e ˈnɨ́ɨngˋ dseaˋ ˈnʉˋ?

10 Jo̱baˈ cañíiˋ Paaˉ quiáˈˉ i̱ dseata˜ Festo do jo̱ cajíñˈˉ:

—Fɨˊ lab iuunˉ fɨˊ lɨ˜ quidsiˊ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ dseaˋ guiing˜ fɨˊ Roma íˈˋ, jo̱baˈ fɨˊ lab lɨ˜ catɨ́ɨngˉ e nitɨdsiˊ íˈˋ quiéˉe. Jo̱guɨ guiʉ́bˉ ñíˆ ˈnʉˋ cajo̱, dseata˜ quíˉiiˈ, e jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e gaˋ jaˋ mɨˊ cajméˉe quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ góoˋo. 11 Jo̱guɨ song nɨcaˈeeˉ dseeˉ e lahuɨ́ɨngˊ e dsi˜ íˈˋ e nijngángˈˆnaˈ jnea˜, cuǿømˋ líˋ jmeeˉnaˈ lajo̱, jo̱ jaˋ e fáˈˋa jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ. Dsʉˈ song jaˋguɨ seaˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ dseeˉ quiéˉe laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e ˈnɨ́ɨngˋ dseaˋ jnea˜, jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ seaˋ fɨˊ quiáˈrˉ e nijáiñˈˋ jnea˜ fɨˊ quiniˇ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níiˉ quiéˉe. Jo̱baˈ mɨɨˉ e ˈñiabˈˊ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ quiʉˈˊ ta˜ fɨˊ Roma niquidsirˊ íˈˋ quiéˉe.

12 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, i̱ dseata˜ Festo do casɨ́ɨiñˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseata˜ rúiñˈˋ caguiaangˉguɨ do. Jo̱ lɨ́ˉ jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ Paaˉ:

—Lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nɨcamɨ́ˆ ˈnʉˋ uøˈˊ e i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ dseaˋ quiʉˈˊ ta˜ fɨˊ Roma do, íˋbingˈ niquidsiˊ íˈˋ quíiˈˉ, jo̱ có̱o̱ˈ˜ íbˋ niguóˈˆ lana.

Mɨ˜ casɨ́ɨngˉ dseata˜ Festo có̱o̱ˈ˜ jaangˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ siiˋ Agripa

13 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ tú̱ˉ ˈnɨˊ jmɨɨ˜ lajo̱, i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ siiˋ Agripa do co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseamɨ́ˋ rúiñˈˋ i̱ siiˋ Berenice cangolíiñˉ fɨˊ Cesarea e cangoˈeerˇ i̱ dseata˜ Festo do. 14 Jo̱ huǿøbˉjiʉ caje̱rˊ có̱o̱iñˈ˜ do fɨˊ Cesarea. Jo̱baˈ lajeeˇ jo̱, i̱ dseata˜ Festo do casɨ́ˈrˉ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ Agripa do lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ɨˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ siiˋ Paaˉ do, jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Lana lab iuungˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ sɨjnɨ́ɨngˇ i̱ caseáangˊ dseata˜ Félix mɨ˜ cagüɨˈɨ́ɨrˊ. 15 Jo̱guɨ mɨ˜ cataan˜n cateáˋ fɨˊ Jerusalén, jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈrˉ caguilíiñˉ ˈnɨ́ɨiñˋ i̱ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Paaˉ do fɨˊ quiniiˉ, jo̱guɨ camɨˈrˊ jnea˜ e faˈ niquiʉ́ˈˆʉ ta˜ e nijúumˉ dseaˋ do. 16 Jo̱baˈ cangɨɨˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ dseeˉ quiáˈˉ Paaˉ do e jaˋ lajo̱ tɨ́ɨngˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ guiing˜ fɨˊ Roma faˈ e quiʉˈrˊ ta˜ e dseángˈˉ nijúungˉ dseaˋ lajeeˇ nʉ́ˈˉguɨ e niquidsirˊ íˈˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ røøngˋ dseeˉ do jo̱guɨ e nisɨ́iñˉ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ i̱ ˈnɨ́ɨngˋ írˋ cajo̱ e laco̱ˈ nijmɨˈǿngˈˋ yaaiñ˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e dseeˉ e ˈnɨ́ɨngˋ dseaˋ írˋ do. 17 Jo̱baˈ mɨ˜ cagüɨlíingˉ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ dseeˉ quiáˈˉ Paaˉ do fɨˊ la, joˋ e cajmɨˈɨɨngˇ ˈñiáˈˋa, co̱ˈ dsifɨˊ mɨ˜ cajneáˉ e jmɨɨ˜ co̱o̱ˋguɨ do cangóˉbaa fɨˊ lɨ˜ niquidsiiˉ íˈˋ, jo̱ caquiʉ́ˈˉʉ ta˜ e calɨtébˈˆ i̱ Paaˉ do fɨˊ lɨ˜ iuuiñˉ. 18 Dsʉˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caseángˈˊ i̱ ˈnɨ́ɨngˋ írˋ do jaˋ canúˉu faˈ e féˈrˋ uii˜ quiáˈˉ i̱ Paaˉ do laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e lamɨ˜ ɨˊ dsiˋ jnea˜. 19 Co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ dseeˉ e jmóorˋ quiáiñˈˉ e quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ quiáˈrˉ, jo̱guɨ quiáˈˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Jesús i̱ nɨcajúngˉ do jo̱guɨ féˈrˋ e jí̱ˈˋbiñˈ do. 20 Jo̱ co̱ˈ joˋ ñiˋ jnea˜ eeˋ nijmee˜e có̱o̱ˈr˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e dseeˉ e jmóoˋ dseaˋ quiáˈrˉ do, jo̱baˈ cajmɨngɨ́ɨˈˇɨre e song iiñ˜ e nidsérˉ fɨˊ Jerusalén e nɨtɨdsiˇ íˈˋ quiáˈrˉ fɨˊ jo̱. 21 Dsʉˈ ˈñiaˈrˊ cajíñˈˉ e jaˋ iiñ˜ dsérˉ, jo̱guɨ nɨcamɨrˊ e i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ guiing˜ fɨˊ Romabingˈ i̱ niquidsiˊ íˈˋ quiáˈrˉ. Jo̱baˈ caquiʉ́ˈˉʉ ta˜ quiáˈrˉ e lamɨ˜ iuumˉbɨr sɨjnɨ́ɨiñˇ cartɨˊ niguiéenˈ˜nre fɨˊ quiniˇ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do.

22 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseata˜ Agripa do quiáˈˉ dseata˜ Festo jo̱ cajíñˈˉ:

—Iim˜bɨ jnea˜ nuu˜u júuˆ quiáˈˉ i̱ dseañʉˈˋ do cajo̱.

Jo̱baˈ cañíiˋ dseata˜ Festo quiáˈˉ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Dsaˈóbˋ ninúuˈˆ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈrˉ.

Mɨ˜ caguiéˉ Paaˉ fɨˊ quiniˇ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ Agripa

23 Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ co̱o̱ˋguɨ jmɨɨ˜ lajo̱, i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ Agripa do có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ Berenice do caguilíiñˉ cangotáaiñˈ˜ laco̱ˈ dseaˋ ˈgooˋ fɨˊ sɨnʉ́ʉˆ lɨ˜ tɨdsiˋ íˈˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jo̱ jéeˊ jaléngˈˋ fii˜ ˈléeˉ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ niingˉ i̱ jalíingˉ có̱o̱ˈr˜. Jo̱ mɨ˜ caseángˈˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do fɨˊ do, i̱ dseata˜ Festo do caquiʉˈrˊ ta˜ e cangotéeˋ ˈléeˉ i̱ Paaˉ do jo̱ cangojéengˋneiñˈ fɨˊ lɨ˜ nɨsɨseángˈˊ dseaˋ do. 24 Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ jo̱, lalab cajíngˈˉ i̱ dseata˜ Festo do:

—Dseata˜ dseaˋ féngˈˊ Agripa có̱o̱ˈ˜guɨ lajɨɨngˋ dseaˋ i̱ sɨseángˈˊ la lana có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ, nab nɨsingˈˊ i̱ dseañʉˈˋ do lana. Jo̱ lajɨɨmˋ dseaˋ Israel nɨcajacó̱o̱rˋ dseeˉ quiáˈˉ i̱ dseañʉˈˋ na lajeeˇ cataan˜n fɨˊ Jerusalén jo̱guɨ fɨˊ la fɨˊ Cesarea cajo̱, jo̱guɨ dsíngˈˉ taˈrˊ mɨ́ɨˈ˜ e mɨˈrˊ jnea˜ faˈ e niquiʉ́ˈˆʉ ta˜ e nijúumˉbiñˈ na. 25 Dsʉˈ jnea˜guɨ lɨ́nˉn e jaˋ e mɨˊ ˈléerˊ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ faˈ e dsi˜ íˈˋ e nijúuiñˉ. Jo̱ ˈñiaˈˊguɨr nɨcamɨrˊ e i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ dseaˋ guiing˜ fɨˊ Romabingˈ i̱ niquidsiˊ íˈˋ quiáˈrˉ, jo̱baˈ nɨcaˈɨ́ˋ dsiiˉ e fɨˊ jo̱b niguiéenˈ˜nre. 26 Jo̱ co̱ˈ jaˋ ñiˋguɨ́ɨ e˜ dseángˈˉ e nifɨ́ɨˆɨ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do cuaiñ˜ quiáˈˉ i̱ dseañʉˈˋ na, jo̱baˈ catǿøˉøre laˈuii˜ fɨˊ quiníˆ ˈnʉˋ, dseata˜ dseaˋ féngˈˊ Agripa, e laco̱ˈ niquidsiˈˋ íˈˋ quiáˈrˉ. Jo̱ lajo̱baˈ seaˋ e nitó̱o̱˜ jnea˜ fɨˊ ni˜ jiˋ e niguiéenˈ˜n quiáˈˉ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ guiing˜ fɨˊ Roma. 27 Co̱ˈ gabˋjiʉ lɨ́ɨˊ lɨ́nˉn e niguiéenˈ˜n jaangˋ dseaˋ i̱ sɨjnɨ́ɨngˇ jo̱guɨ jaˋ ñiiˉ e˜ nitó̱o̱˜o̱ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e ˈnɨ́ɨngˋ dseaˋ írˋ do.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes