A A A A A
Bible Book List

Hechos 24 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cajmɨˈǿngˈˋ ˈñiaˈˊ Paaˉ fɨˊ quiniˇ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ siiˋ Félix

24  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ ˈñiáˋ jmɨɨ˜ lajo̱, caguiéˉ i̱ dseaˋ mogui˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ i̱ siiˋ Ananías do fɨˊ Cesarea co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ tɨɨngˋ féengˈ˜ dseaˋ eáangˊ i̱ siiˋ Tértulo. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ la caguilíiñˉ fɨˊ Cesarea do, jo̱ caguijméerˆ dseeˉ quiáˈˉ Paaˉ fɨˊ quiniˇ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ guiing˜ fɨˊ jo̱.

Jo̱ mɨ˜ cahuɨ̱́ˈˋ ta˜ e caguijéeiñˋ Paaˉ fɨˊ quiniˇ i̱ dseata˜ do e quiáˈˉ e nisɨ́ngˉ e júuˆ do, jo̱baˈ canaangˋ i̱ Tértulo do e ˈnɨ́ɨiñˋ Paaˉ fɨˊ quiniˇ i̱ dseata˜ Félix do jo̱ lalab cajíñˈˉ:

—ˈMáamˈˇ ˈnʉˋ, dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quíˉiiˈ, e laˈeáangˊ ˈnʉˋbaˈ e se̱e̱ˉnaaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ. Jo̱guɨ laˈeáangˊ e eáamˊ tɨɨnˈˋ cajo̱, jmiguiʉbˊ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ nɨcaˈuíingˉ latøøngˉ góoˋnaaˈ. Jo̱ jalébˈˋ e jo̱ eáamˊ iáangˋ dsiˋ jneaˈˆ, dseata˜ quíˉiiˈ Félix; jo̱ guiˈmáamˈˇbaˈ quiáˈˉ jaléˈˋ e jo̱. Jo̱ jaˋ iin˜n e jmɨˈɨɨngˇguɨ́ɨ ˈnʉˋ eáangˊ, faˈ nijiéebˋ oˈˊ e ninúuˈˆ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quíˉnaaˈ cateáˋ lajo̱. Jo̱ lana nɨcadséˈˋnaaˈ jaléˈˋ e gaˋ e jmóoˋ i̱ dseañʉˈˋ na fɨˊ latøøngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ e ˈnóorˋ mɨ́ɨˈ˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ Israel e laco̱ˈ niˈnángˋ dseaˋ quiáˈˉ rúiñˈˋ. Jo̱guɨ lɨ́ɨmˊbɨr cajo̱ dseaˋ mogui˜ quiáˈˉ co̱o̱ˋ ˈléˈˋ dseaˋ Israel i̱ siiˋ nazareno. Jo̱guɨ jaˋ jmɨˈgórˋ lají̱i̱ˈ˜ e tɨ́ɨˋnaaˈ fɨˊ guáˈˉ féˈˋ quíˉiiˈ fɨˊ Jerusalén; co̱ˈ iiñ˜ nidsijéeiñˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ quíˉiiˈ do, jo̱ uiing˜ e jo̱baˈ e caséengˈ˜naaˈre. Jo̱ lamɨ˜ ii˜naaˈ niˈɨ́ˆnaaˈ íˈˋ quiáˈrˉ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ féˈˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quíˉiiˈ, dsʉˈ dsifɨˊ lajo̱b i̱ fii˜ ˈléeˉ i̱ siiˋ Lisias do caguíiñˋ dseaˋ do laguidseaangˉ fɨˊ jaguóoˋnaaˈ. Jo̱ cajíñˈˉ e lajaléngˆ jneaˈˆ dseaˋ cuøøˉnaaˈ dseeˉ catɨ́ɨngˉ e nijaˈnɨ́ɨngˊnaaˈr fɨˊ quiníˈˆ.

Jo̱guɨ mɨ˜ calɨ́ˉ féˈˋ Tértulo e jo̱, jo̱guɨ caféˈˋguɨ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ teáangˉguɨ có̱o̱ˈr˜ do, jo̱ jíñˈˉ e dseángˈˉ jáˈˉbaˈ jaléˈˋ e jmóoˋ i̱ Paaˉ do, jo̱ røøbˋ dseángˈˉ sɨ́ɨiñˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ Tértulo do e jmóorˋ dseeˉ quiáˈˉ Paaˉ.

10 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, i̱ dseata˜ Félix do cajméerˋ li˜ có̱o̱ˈ˜ guóorˋ e sɨ́ˈrˋ Paaˉ e cuǿømˋ niféˈˋ dseaˋ do júuˆ quiáˈrˉ. Jo̱baˈ caró̱o̱ˉ Paaˉ jo̱ cajíñˈˉ:

—Eáamˊ iáangˋ dsiiˉ e nijmɨˈǿngˈˋ ˈñiáˈˋa quiníˆ ˈnʉˋ, dseata˜ quíˉiiˈ, cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ dseeˉ e jmóoˋ i̱ dseaˋ na quiéˉe. Co̱ˈ ñiˋbaa guiʉ́ˉ e ˈnʉbˋ dseaˋ i̱ quidsiˊ íˈˋ røøˋ quiáˈˉ dseaˋ góoˋnaaˈ dseaˋ Israel lají̱i̱ˈ˜ nɨngóobˊ eáangˊ. 11 Jo̱ cuǿømˋ nilɨdseaangˈ˜ oˈˊ e nabɨ ngóoˊ guitu̱ˊ jmɨɨ˜ e caguiéˉe fɨˊ Jerusalén e jmifénˈˊn Fidiéeˇ. 12 Jo̱ jaˋ cadséˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ na jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ dseeˉ e laco̱ˈ niˈnɨ́iñˉ jnea˜, faˈ e sínˈˋn jɨɨn˜n có̱o̱ˈ˜ dseaˋ, o̱ˈguɨ táˈˋa mɨ́ɨˈ˜ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ fɨˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ féˈˋ quiáˈˉ dseaˋ góoˋo e siˈˊ fɨˊ jo̱, o̱ˈguɨ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉjiʉ quiáˈˉ dseaˋ góoˋo cajo̱, o̱ˈguɨ lacaangˋ lɨ˜ jiéˈˋ fɨˊ jee˜ fɨɨˋ. 13 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ ˈnɨ́ɨngˋ jnea˜ i̱ teáangˉ la jaˋ niguiéˈrˊ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ dseeˉ quiéˉe e jmóorˋ, co̱ˈ jaˋ e røønˉ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ laco̱ˈguɨ la féˈrˋ.

14 ’Dsʉˈ e jáˈˉ e jmóoˋo lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ i̱ jmiféngˈˊ ˈlɨɨ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiéˉe, dseaˋ Israel, laco̱ˈ cǿøngˋ røøˋ có̱o̱ˈ˜ fɨˊ guiʉ́ˉ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ féˈˋ i̱ dseaˋ góoˋo na e jnea˜ jaˋ jmitiiˉ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ Moi˜; dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ e lajo̱, co̱ˈ jnea˜guɨ jábˈˉ lɨ́ɨnˋn jaléˈˋ e júuˆ jo̱ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e júuˆ e cajmeˈˊ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ. 15 Jo̱guɨ jábˈˉ lɨ́ɨnˋn røøbˋ laco̱ˈguɨ i̱ dseaˋ íˋ e jí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ nañiˊ faˈ lɨ́ɨiñˊ dseaˋ guiúngˉ o̱si i̱ sɨtɨ́ɨngˇ e ˈléeˊ é. 16 Jo̱baˈ cuǿøˉbɨ dsiiˉ e eeˇe guiʉ́ˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ jo̱guɨ fɨˊ quiniˇ dseaˋ rúnˈˋn dseaˋ jmɨgüíˋ cajo̱.

17 ’Dsʉˈ mɨ˜ cangɨ́ˋ tú̱ˉ ˈnɨˊ ji̱i̱ˋ e ngɨɨˉ fɨˊ lɨ˜ jiéˈˋ, jo̱guɨbaˈ caquɨnˈˉtú̱u̱ fɨˊ Jerusalén e ngocuǿøˉø cuuˉ jaléngˈˋ dseaˋ tiñíingˉ, jo̱guɨ ngocuǿøˉø Fidiéeˇ laco̱ˈ lɨtɨ́ɨngˋ dseaˋ góoˋo dseaˋ Israel e cuøˈrˊ dseaˋ do. 18-19 Jo̱ lajeeˇ táanˋn jmóoˋo jaléˈˋ e jo̱ e nɨngɨ́ˋ e calɨguiúnˉn fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ laco̱ˈguɨ la féˈˋ dseaˋ góoˋo dseaˋ Israel, jo̱ ie˜ jo̱ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ sɨseángˈˊ dseaˋ e jǿørˉ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ɨˊ quiéˉe, o̱ˈguɨ mɨ́ɨˈ˜ téeˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ cajo̱. Jo̱ jo̱b mɨ˜ caguilíingˉ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ Israel i̱ jalíingˉ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Asia, jo̱ cadséiñˈˋ jnea˜ fɨˊ dsíiˊ guáˈˉ féˈˋ e siˈˊ fɨˊ Jerusalén do. Jo̱ i̱ dseaˋ íbˋ i̱ catɨ́ɨngˉ e nigüɨlíingˉ fɨˊ la e ˈnɨ́iñˉ jnea˜ faco̱ˈ seaˋ dseeˉ quiéˉe quinirˇ. 20 Jo̱guɨ co̱ˈ jaˋ dseeˉ calɨseáˋ quiéˉe, jo̱baˈ i̱ dseaˋ i̱ teáangˉ la lana cuǿømˋ nijmérˉ júuˆ song cadséˈrˋ dseeˉ quiéˉe e lɨɨng˜ eeˋ cajméˉe mɨ˜ cajéeiñˋ jnea˜ fɨˊ quiniˇ dseata˜ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quíˉ jneaˈˆ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ Israel. 21 Co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ e tó̱o̱ˋ dsiiˉ e cafáˈˉa có̱o̱ˈ˜ júuˆ teáˋ lajeeˇ sínˈˋn fɨˊ quiniˇ i̱ dseaˋ quidsiˊ íˈˋ do jo̱ cafáˈˉa: “Lana ˈnʉ́ˈˋ cuøˈˊnaˈ jnea˜ dseeˉ dsʉco̱ˈ e jáˈˉ lɨ́ɨnˋn e jí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ mɨ˜ ningɨ́ˋ e júuiñˉ.”

22 Jo̱ co̱ˈ nɨñibˊ i̱ dseata˜ Félix do guiʉ́ˉ jial jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ mɨ˜ canúurˉ jaléˈˋ júuˆ e cajíngˈˉ Paaˉ do, caje̱ˊbɨ quiáˈˉ e niquidsirˊ íˈˋ lajmɨnáˉ quiáˈˉ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Mɨ˜ nigüéengˉ i̱ fii˜ ˈléeˉ Lisias, íˋguɨbingˈ nijméˈˉ júuˆ røøˋ jnea˜ cuaiñ˜ quiáˈˉ e dseeˉ e seaˋ quíiˈˉ e ˈnɨ́ɨngˋ jaléngˈˋ dseaˋ ˈnʉˋ.

23 Jo̱baˈ casɨ́ˈˉ i̱ dseata˜ Félix do i̱ dseaˋ nʉˈluu˜ quiáˈˉ i̱ fii˜ ˈléeˉ do e güɨˈiuumˉbɨ Paaˉ sɨjnɨ́ɨiñˇ lajeeˇ jo̱, lɨfaˈ cuǿømˋ e jaléngˈˋ dseaˋ i̱ cuíingˋ dseaˋ do nijmɨcó̱o̱ˈ˜reiñˈ lajeeˇ iuuiñˈˉ do.

24 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ tú̱ˉ ˈnɨˊ jmɨɨ˜ lajo̱, caguiébˉtu̱ i̱ dseata˜ Félix co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ i̱ siiˋ Drusila i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel, jo̱ caguilíiñˉ fɨˊ lɨ˜ tɨdsiˋ íˈˋ quiáˈˉ dseaˋ. Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b caquiʉˈˊ i̱ dseata˜ do ta˜ e nilɨtéˈˆ Paaˉ e fɨˊ lɨ˜ quidsirˊ íˈˋ do. Jo̱ mɨ˜ caguiéˉ Paaˉ fɨˊ jo̱, jo̱ canaaiñˋ guiarˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jial laco̱ˈ nijángˈˋ yaang˜ dseaˋ fɨˊ jaguóˋ dseaˋ do. Jo̱ canúubˉ i̱ dseata˜ do jaléˈˋ e júuˆ quiáˈˉ Paaˉ do. 25 Dsʉˈ mɨ˜ canaangˋ Paaˉ e féˈrˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ jial nisíngˈˋ yaang˜ dseaˋ fɨˊ guiʉ́ˉ, jo̱guɨ jial jaˋ nibeángˈˊ dseaˋ dseeˉ yaaiñ˜, jo̱guɨ jial mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e niquidsiˊ Fidiéeˇ íˈˋ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱baˈ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseata˜ Félix do jaléˈˋ e júuˆ quiáˈˉ Paaˉ do, jo̱ cafǿmˈˊbre jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ Paaˉ:

—Guømˈˆtu̱ˈ fɨˊ lɨ˜ iuunˈˉ do lana. Nab nijmee˜e júuˆ lɨˈˋ e jøønˉ, jo̱guɨbaˈ nitǿøˆtú̱u̱ ˈnʉˋ fɨˊ la.

26 Jo̱guɨ cajo̱ i̱ dseata˜ Félix do cuubˉ íingˊ dsíirˊ e nicuǿˈˉ Paaˉ írˋ e laco̱ˈ e nileáiñˉ dseaˋ do. Jo̱ uiing˜ jo̱baˈ e tǿˈrˋ Paaˉ sojiéˈˊ e sɨ́ɨiñˋ có̱o̱iñˈ˜. 27 Jo̱ tú̱ˉ jí̱ˋ cangoca̱ˊ e jmóorˋ lajo̱. Dsʉˈ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cagüɨˈɨ́ɨbˊ i̱ Félix do e lɨ́ɨiñˊ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ, jo̱ caˈíˉ jaangˋguɨ dseaˋ cuaiñ˜ quiáˈrˉ i̱ siiˋ Porcio Festo. Jo̱ co̱ˈ i̱ dseata˜ Félix do iiñ˜ e guiʉ́bˉ nijé̱rˉ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ Israel, jo̱baˈ caseáamˊbre Paaˉ lado la sɨjnɨ́ɨmˇbiñˈ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes