A A A A A
Bible Book List

Hechos 23 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

23  Jo̱baˈ cajǿøngˉ Paaˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel i̱ caseángˈˊ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Dseaˋ rúˈˋuuˈ, eáamˊ guiʉ́ˉ nɨcaˈeeˉ jnea˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ latɨˊ lana, co̱ˈ ñiˋbaa e jmangˈˉ e guiʉ́ˉbaˈ nɨcajméˉe fɨˊ quiniˇ dseaˋ do.

Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b i̱ dseaˋ mogui˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ i̱ siiˋ Ananías caquiʉˈrˊ ta˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ teáangˉ quiá̱ˈˉ laco̱ˈ singˈˊ Paaˉ e nijnéiñˈˉ do moni˜ Paaˉ.

Dsʉˈ i̱ Paaˉ do cañíirˋ dsifɨˊ lado, jo̱ casɨ́ˈrˉ i̱ jmidseaˋ Ananías do jo̱ cajíñˈˉ:

—¡Fidiéebˇ nibáˋ quíiˉ ˈnʉˋ cajo̱, dseaˋ jløngˈˆ! Song ˈnʉˋ guiinˈ˜ na lana quiáˈˉ niquidsiˈˋ íˈˋ lají̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ e laco̱ˈ sɨˈíbˆ, jo̱ ¿jialɨˈˊ e ˈnʉˋ quiʉ́ˈˋ ta˜ e nibǿøngˉ dseaˋ jnea˜? Co̱ˈ féˈˋ fɨˊ ni˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ e jaˋ cuǿøngˋ jméˉ dseaˋ lajo̱.

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ i̱ teáangˉ do quiáˈˉ Paaˉ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¿Su lanab fɨˈˊ dseaˋ mogui˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ?

Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Paaˉ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Dseaˋ rúˈˋuuˈ, jaˋ ñiˋ jnea˜ e i̱ dseaˋ na lɨ́ɨiñˊ dseaˋ mogui˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ, jo̱baˈ cafáˈˉa lajo̱, dsʉˈ faco̱ˈ ñiˋ jnea˜ e lajo̱, jaˋ cafáˈˉa lajo̱ jóng. Co̱ˈ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ dseaˋ malɨɨ˜ lalab féˈˋ: “Jaˋ foˈˆ gaˋ quiáˈˉ dseaˋ i̱ quiʉˈˊ ta˜ fɨˊ góoˈˋ.”

Jo̱ mɨ˜ calɨlíˈˆ Paaˉ e i̱ lɨɨng˜ i̱ dseata˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel i̱ caseángˈˊ do lɨ́ɨiñˊ dseaˋ saduceo, jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨiñˈ do quíiñˈ˜ jee˜ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo, jo̱baˈ cajíngˈˉ Paaˉ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜ júuˆ teáˋ jo̱ cajíñˈˉ:

—Dseaˋ rúˈˋuuˈ, dseaˋ fariseob lɨ́ɨngˊ jnea˜ cajo̱, jo̱guɨ dseaˋ sɨju̱ˇ dseaˋ íbˋ jnea˜ cajo̱. Jo̱guɨ i̱ dseaˋ na ˈnɨ́ɨiñˋ jnea˜ co̱ˈ e jáˈˉ lɨ́ɨnˋn e jí̱ˈˊtu̱ dseaˋ mɨ˜ ningɨ́ˋ e júuiñˉ.

Dsʉˈ mɨ˜ catóˈˊ féˈˋ Paaˉ e jo̱, jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ fariseo do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ saduceo canaaiñˋ e jmiquímˈˉ dsíiˊ rúiñˈˋ lajeeˇ yaaiñ˜, jo̱ caˈuíingˉ tú̱ˉ ˈléˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caseángˈˊ do ie˜ jo̱. Co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ saduceo do féˈrˋ e joˋ jí̱ˈˊtu̱ dseaˋ mɨ˜ ningɨ́ˋ e nijúuiñˉ, jo̱guɨ féˈrˋ e jaˋ seengˋ jaléngˈˋ ángeles o̱ˈguɨ seaˋ jaléˈˋ jmɨguíˋ quiáˈˉ dseaˋ; dsʉˈ jaléngˈˋguɨ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ fariseo do jábˈˉ lɨ́ɨiñˋ jaléˈˋ e júuˆ jo̱. Jo̱ lajɨɨmˋ i̱ dseaˋ do catóˈrˋ mɨ́ɨˈ˜ caléˈˋ catú̱ˉ, jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ i̱ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel i̱ quíingˈ˜ jee˜ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ fariseo, íbˋ dseaˋ caró̱o̱rˉ jo̱ casíngˈˋ yaaiñ˜ jo̱ cajíñˈˉ:

—I̱ dseañʉˈˋ la jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e gaˋ jaˋ e mɨˊ cajméerˋ; lɨ́ˈˆ jangámˉ song nɨcasɨ́ɨiñˉ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ guíˋ o̱si có̱o̱ˈ˜ jaangˋ ángel é.

10 Dsʉˈ eáangˊguɨ taˈˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do mɨ́ɨˈ˜ laco̱o̱ˋ ya̱ˈˊ. Jo̱ i̱ fii˜ ˈléeˉ do cafǿmˈˊbre fɨng cajméeˋ i̱ dseaˋ do cuiˈˆ Paaˉ. Jo̱baˈ catǿˈrˉ tú̱ˉ ˈnɨˊ mɨ́ɨngˈ˜ ˈléeˉ quiáˈrˉ e laco̱ˈ niguíngˉneiñˈ lɨ˜ iuuiñˉ, jo̱ nidsijeáangˉneiñˈ fɨˊ ˈnʉ˜ jaléngˈˋ i̱ ˈléeˉ do caléˈˋ catú̱ˉ.

11 Jo̱ mɨ˜ canʉʉˋ co̱o̱ˋguɨ jmɨɨ˜ lajo̱, cajmijnéengˋ ˈñiaˈˊ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ quiniˇ Paaˉ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ jo̱ cajíñˈˉ:

—Cuǿøˈ˜ bíˋ uøˈˊ, Paaˉ, co̱ˈ laco̱ˈ nɨcaguiáˈˆ júuˆ quiéˉe e fɨˊ Jerusalén la, lajo̱b ˈnéˉ guiáˈˆ júuˆ quiéˉe cajo̱ fɨˊ Roma.

Mɨ˜ casɨ́ɨngˉ dseaˋ jial nijngáiñˈˉ Paaˉ

12 Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ e jmɨɨ˜ jo̱, i̱ lɨɨng˜ i̱ dseaˋ Israel do casɨ́ɨiñˉ røøˋ e nijngáiñˈˉ i̱ Paaˉ do, jo̱guɨ cacuøˈˊ júuˆ rúiñˈˋ lajeeˇ yaaiñ˜ do e dseángˈˉ jaˋ nidǿˈrˉ o̱ˈguɨ niˈɨ̱́ˈrˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ cartɨˊ nilíˈrˋ e nijngáiñˈˉ Paaˉ. 13 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseañʉˈˋ dseaˋ Israel i̱ casɨ́ɨngˉ lajo̱ tíirˊ lɨ́ɨˊguɨ lɨ́ˈˉ tu̱láiñˉ. 14 Jo̱ cangolíiñˆ fɨˊ quiniˇ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ quiniˇ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈrˉ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ lala:

—Jneaˈˆ nɨcacuǿˆnaaˈ júuˆ quíˉnaaˈ lajeeˇ yee˜naaˈ e jaˋ niˈnéˈˋ niquiee˜naaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ cartɨˊ nilíˈˋnaaˈ nijngángˈˆnaaˈ Paaˉ. 15 Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ lana có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ dseata˜ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quíˉiiˈ caguiaangˉguɨ na, nifɨ́ˈˆnaˈ fii˜ ˈléeˉ e nijajeáaiñˉ i̱ Paaˉ do dsaˈóˋ fɨˊ quiníˆnaˈ, jo̱guɨ nijmeeˉnaˈ e nilɨgøøiñˋ lɨco̱ˈ nifɨ́ˈˆnaˈr e nijmɨngɨ́ɨˈˇnaˈr jaléˈˋ e dseeˉ e seaˋ quiáˈrˉ laˈuiing˜ lanʉ́ˈˉ. Jo̱guɨ jneaˈˆ, dseaˋ tu̱lángˉnaaˈ, nijmeáangˈ˜ guiʉ́ˉ yee˜naaˈ e nijngáangˈ˜naaˈr guiáˈˆ fɨˊ nʉ́ˈˉguɨ e nigüeáiñˈˊ catɨˊ la.

16 Dsʉˈ jaangˋ sɨmingˈˋ, jó̱o̱ˊ i̱ dseamɨ́ˋ rúngˈˋ Paaˉ do, nicalɨñiˊbre lají̱i̱ˈ˜ e guiaˊ guiʉ́ˉ i̱ dseaˋ do quiáˈˉ e nijngáiñˈˉ i̱ Paaˉ do. Jo̱baˈ cangórˉ dsifɨˊ lado fɨˊ ˈnʉ˜ jaléngˈˋ i̱ ˈléeˉ do fɨˊ lɨ˜ iuungˉ Paaˉ e cangojméeˈˇreiñˈ júuˆ.

17 Jo̱ mɨ˜ caˈíngˈˋ Paaˉ e júuˆ do, dsifɨˊ lajo̱b catǿˈrˉ jaangˋ dseaˋ nʉˈluu˜ quiáˈˉ fii˜ ˈléeˉ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ jo̱ cajíñˈˉ:

—Jéengˋ i̱ sɨmingˈˋ la fɨˊ quiniˇ fii˜ quíiˈˉ, co̱ˈ lɨɨng˜ eeˋ júuˆ quie̱ˊbre e catɨ́ɨngˉ íˋ.

18 Jo̱baˈ i̱ dseaˋ nʉˈluu˜ quiáˈˉ i̱ fii˜ ˈléeˉ do cajéeiñˋ i̱ sɨmingˈˋ do fɨˊ quiniˇ fii˜ quiáˈrˉ, jo̱ lalab casɨ́ˈrˉ i̱ fii˜ quiáˈrˉ do:

—I̱ dseaˋ sɨjnɨ́ɨngˇ i̱ siiˋ Paaˉ do catǿˈrˉ jnea˜, jo̱ camɨˈrˊ jnea˜ e cagajéenˉn i̱ sɨmingˈˋ la fɨˊ quiníˈˆ, co̱ˈ lɨɨng˜ eeˋ júuˆ quie̱rˊ quíiˉbaˈ jíñˈˉ.

19 Jo̱ i̱ fii˜ ˈléeˉ do catɨ́ɨiñˉ guooˋ i̱ sɨmingˈˋ do, jo̱ cajéengˋneiñˈ fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ jaˋ i̱i̱ˋ dseaˋ núuˋ, jo̱ cajmɨngɨ́ˈˉreiñˈ jo̱ cajíñˈˉ:

—¿E˜ júuˆ quié̱ˈˆ quiéˉe, sɨmingˈˋ?

20 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ sɨmingˈˋ do jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Fɨ́ɨmˊ dseaˋ góoˋo dseaˋ Israel nɨcasɨ́ɨiñˉ røøˋ e nimɨ́ˈrˉ ˈnʉˋ fɨˊ e dsaˈóˋ niguiéenˈ˜ Paaˉ caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseata˜ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quíˉiiˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ Israel. Jo̱ i̱ dseaˋ íˋ nɨguiarˊ guiʉ́ˉ e nijmɨgǿøiñˋ ˈnʉˋ e laco̱ˈ nisɨ́ngˉguɨ røøˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ dseeˉ e seaˋ quiáˈˉ i̱ Paaˉ do. Dsʉˈ e jo̱ nijmérˉ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ ˈnʉˋ niguiéemˈ˜baˈ dseaˋ do, jo̱ lajo̱b nilíˈrˋ nijngángˈˉneiñˈ. 21 Dsʉˈ jaˋ jáˈˉ güɨlíinˈˋ, co̱ˈ lɨ́ɨˊguɨ tu̱lángˉ dseaˋ góoˋo dseaˋ Israel nɨsɨjeeiñˇ Paaˉ e ɨɨngˋ guiáˈˆ fɨˊ e iiñ˜ nijngángˈˉneiñˈ. Jo̱guɨ nɨcacuøˈˊ júuˆ rúiñˈˋ lajeeˇ yaaiñ˜ e jaˋ niˈɨ̱́ˈˋ nidǿˈrˉ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ lajeeˇ e nʉ́ˈˉguɨ e nilíˈrˋ nijngáiñˈˉ Paaˉ. Jo̱guɨ lana, guiʉ́bˉ nɨneáaiñˊ e lɨco̱ˈ sɨje̱ˇguɨr e niquiʉˈˆ ˈnʉˋ ta˜ lajo̱b e niguiéengˈ˜naˈ i̱ Paaˉ na fɨˊ quiniˇ i̱ dseaˋ quidsiˊ íˈˋ do.

22 Jo̱baˈ i̱ fii˜ ˈléeˉ do casɨ́ˈrˉ i̱ sɨmingˈˋ do e jaˋ i̱i̱ˋ nisɨ́iñˈˋ do jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e casɨ́ɨiñˈˉ do. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈɨ́ˈˋbre júuˆ i̱ sɨmingˈˋ do.

Mɨ˜ caguiéiñˈˊ Paaˉ fɨˊ quiniˇ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ siiˋ Félix

23 Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b i̱ fii˜ ˈléeˉ do catǿˈrˉ gángˉ dseaˋ nʉˈluu˜ quiáˈrˉ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ jo̱ cajíñˈˉ:

—Guieengˉnaˈ guiʉ́ˉ tú̱ˉ ciento ˈléeˉ i̱ ngɨˊ tɨɨˉ, jo̱guɨ setenta i̱ nigüeáˋ cuea˜, jo̱guɨ tú̱ˉ cientoguɨ i̱ nicá̱ˋ ñisʉ̱ˈˋ, jo̱ nidséˆeeˈ fɨˊ Cesarea la i̱i̱ˉ ñʉ́ˉ e uǿøˋ na.

24 Jo̱guɨ caquiʉˈˊguɨ i̱ fii˜ ˈléeˉ do ta˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ nʉˈluu˜ quiáˈrˉ do e niguiéiñˈˉ do guiʉ́ˉ cuea˜ i̱ nigüeáˋ i̱ Paaˉ do. Jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ ˈléeˉ do nɨsɨnʉ́ˈrˆ júuˆ e nijáiñˈˋ Paaˉ e guiúmˉbiñˈ fɨˊ quiniˇ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ siiˋ Félix i̱ guiing˜ lɨ́ɨngˊ ta˜ fɨˊ Cesarea.

25 Jo̱ i̱ fii˜ ˈléeˉ do casíiñˋ co̱o̱ˋ jiˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈrˉ e catɨ́ɨngˉ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do jo̱ lalab féˈˋ e jiˋ do:

26 “Jnea˜ Claudio Lisias, fii˜ ˈléeˉ quiáˈˉ dseaˋ Jerusalén. Jo̱ nisɨ́ɨnˆn e jiˋ la e tɨ́ɨngˉ ˈnʉˋ, Félix, dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ jmɨˈgóˋ dseaˋ eáangˊ lɨ˜ quiʉ́ˈˋ ta˜ fɨˊ na fɨˊ Cesarea. Guicó̱o̱ˈˇbaˈ. 27 E labaˈ iin˜n fɨ́ɨˆɨ ˈnʉˋ, e jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ seengˋ fɨˊ la nɨcasaiñˈˉ i̱ dseañʉˈˋ la i̱ siiˋ Paaˉ, jo̱ sɨˈíˆ e nijngámˈˉbreiñˈ. Dsʉˈ dsifɨˊ mɨ˜ calɨñiˋ jnea˜ e dseaˋ romanob lɨ́ɨiñˊ, dsifɨˊ ladob cangóˉo có̱o̱ˈ˜ ˈléeˉ quiéˉe jo̱ calaamˉbaare. 28 Jo̱ co̱ˈ jnea˜ iin˜n e calɨdseáangˊ dsiiˉ e˜ uiing˜ e ˈnɨ́ɨiñˋ i̱ dseaˋ do, jo̱baˈ cajǿønˉnre fɨˊ quiniˇ dseata˜ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel. 29 Jo̱ jo̱b caguoˈˉ júuˆ e niˈnɨ́ɨiñˋ dseaˋ do uíiˈ˜ e jaˋ jmiti˜ Paaˉ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ e laco̱ˈ tɨ́ɨngˋ i̱ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel do e jmóorˋ. Dsʉˈ jaˋ e dseeˉ seaˋ quiáiñˈˉ e eáangˊ faˈ dsi˜ íˈˋ e nijngángˈˉneiñˈ o̱ˈguɨ e nitángˈˊneiñˈ fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ. 30 Dsʉˈ mɨ˜ calɨñiiˉ e i̱ dseaˋ Israel do nɨguiarˊ guiʉ́ˉ e nijngámˈˉbre Paaˉ, jo̱baˈ fɨˊ nab niguiéenˈ˜n dseaˋ do có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ. Jo̱guɨ nɨcafɨ́ɨˉbɨ́ɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ ˈnɨ́ɨngˋ írˋ do e nab nijmérˉ júuˆ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ e˜ uiing˜ e jmóorˋ dseeˉ quiáˈˉ dseaˋ do. Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ɨˊ júuˆ quiéˉe, dseata˜ Félix. Guicó̱o̱ˈˇbaˈ.”

31 Jo̱ ˈñiaˈˊ e uǿøˋ jo̱ jaléngˈˋ i̱ ˈléeˉ do cajéemˋbre Paaˉ fɨˊ e fɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Antípatris lɨ́ˈˆ laco̱ˈ ta˜ caquiʉˈˊ i̱ fii˜ quiáˈrˉ do. 32 Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ e jmɨɨ˜ co̱o̱ˋguɨ do, jaléngˈˋ i̱ ˈléeˉ i̱ cangolíingˆ e ngɨˊ do caquɨmˈˉtu̱r fɨˊ Jerusalén fɨˊ lɨ˜ siˈˊ ˈnʉr˜ do. Jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ ˈléeˉ i̱ dsiing˜ cuea˜ do cangolíimˉbre có̱o̱ˈ˜ Paaˉ cartɨˊ Cesarea.

33 Jo̱ mɨ˜ caguilíingˉ i̱ ˈléeˉ i̱ jéengˋ Paaˉ do cartɨˊ Cesarea, jo̱ caja̱ˈˊbre e jiˋ do i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ guiing˜ quiʉˈˊ ta˜ fɨˊ jo̱, jo̱guɨ cajámˈˋbɨr Paaˉ cajo̱.

34 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ ɨ́ˋ i̱ dseata˜ Félix do e jiˋ do, jo̱baˈ cajmɨngɨ́ˈrˉ i̱ Paaˉ do jie˜ fɨɨˋ lɨ˜ seeiñˈˋ. Jo̱ mɨ˜ calɨñirˊ e fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Ciliciab seengˋ i̱ Paaˉ do, jo̱baˈ casɨ́ˈˉreiñˈ do jo̱ cajíñˈˉ:

35 —Mɨ˜ nigüɨlíingˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ dseeˉ quíiˈˉ do, jo̱guɨb nisɨɨ˜naaˈ e˜ uiing˜ e ˈnɨ́ɨiñˋ ˈnʉˋ.

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caquiʉˈrˊ ta˜ e jéebˊ dseaˋ quiáˈˉ i̱ Paaˉ do, jo̱ fɨˊ dob cajméeˋreiñˈ íˆ fɨˊ dsíiˊ ˈnʉ́ʉˊ lɨ˜ caquiʉˈˊ dseata˜ Herodes ta˜.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes