A A A A A
Bible Book List

Hechos 21 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cangángˈˉtu̱ Paaˉ fɨˊ Jerusalén

21  Jo̱ ie˜ jo̱, dob caˈíˈˆnaaˈ júuˆ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ jo̱, jo̱guɨ jneaˈˆ cangóˉbaaˈ condséeˊ fɨˊ co̱o̱ˋ guóoˈ˜ uǿˉjiʉ e néeˊ ni˜ jmɨñíˈˆ e siiˋ Cos e téeˈ˜naaˈ fɨˊ dsíiˊ móoˊ. Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ lajo̱, caguiéˉnaaˈ fɨˊ Rodas. Jo̱ fɨˊ jo̱b caˈuøøˉnaaˈ e cangóˉnaaˈ fɨˊ Pátara. Jo̱ fɨˊ jo̱b cajíngˈˊnaaˈ co̱o̱ˋ móoˊ e iʉ˜ fɨˊ ngóoˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Fenicia, jo̱baˈ có̱o̱ˈ˜ e jo̱b cangóˉnaaˈ. Jo̱ lajeeˇ ngóoˊnaaˈ ladob caneˋnaaˈ Chipre e néeˊ ni˜ jmɨñíˈˆ, jo̱ caje̱ˊ lɨ́ˈˉ lɨˊ guóoˋnaaˈ tuung˜ mɨ˜ cangɨɨng˜naaˈ fɨˊ jo̱. Jo̱ cangóˉbaaˈ cartɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Siria. Jo̱ co̱ˈ e móoˊ do ngóoˊ ngoca̱ˊ lee˜ fɨˊ co̱o̱ˋ ooˉ jmɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Tiro e néeˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Fenicia, jo̱baˈ có̱o̱ˈ˜ e móoˊ jo̱b cangóˉnaaˈ.

Jo̱ e fɨɨˋ jo̱b cajíngˈˊ rúˈˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ jo̱, jo̱ có̱o̱ˈ˜ íbˋ cajé̱ˆnaaˈ lajeeˇ guiéˉ jmɨɨ˜. Jo̱ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ nɨnicasɨ́ˈˉ i̱ dseaˋ íˋ e laco̱ˈ nijmeáiñˈˉ do júuˆ Paaˉ e jaˋ nidséˉ dseaˋ do fɨˊ Jerusalén co̱ˈ dseáamˈ˜ quiáˈrˉ.

Jo̱ mɨ˜ casúungˉ e guiéˉ jmɨɨ˜ do, caˈuøøˉbaaˈ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ jo̱, jo̱ jéeiñˋ latøøngˉ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉbre cangojeáaiñˆ jneaˈˆ fɨˊ ˈnɨˈˋ jmɨñíˈˆ, dseañʉˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ jo̱guɨ jaléngˈˋ jiuung˜ quiáˈrˉ, jo̱ co̱lɨɨm˜ caˈuøøˉnaaˈ catɨˊ ˈnɨˈˋ fɨɨˋ do. Jo̱ mɨ˜ caguiéˉnaaˈ fɨˊ ˈnɨˈˋ jmɨñíˈˆ, lajaléˈˋnaaˈ do casíˈˆnaaˈ uǿˉ jniˋnaaˈ, jo̱ caféengˈ˜naaˈ Fidiéeˇ. Jo̱ lɨ́ˉ jo̱, caˈíiˈ˜ júuˆ rúˈˋnaaˈ, jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ casóˆbaaˈ dsíiˊ móoˊ, jo̱guɨ i̱ dseaˋ do caquɨmˈˉtu̱r cangolíiñˋ fɨˊ quiáˈrˉ.

Jo̱ mɨ˜ caˈuøøˉnaaˈ fɨˊ Tiro, jo̱ caguiéˉnaaˈ fɨˊ Tolemaida. Jo̱ fɨˊ jo̱b catóˈˊ e ngɨˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ móoˊ. Jo̱ fɨˊ jo̱b cajo̱ caféengˈ˜naaˈ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ jo̱, jo̱ cajé̱ˆbaaˈ có̱o̱ˈr˜ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜.

Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ lajo̱, caˈuøøˉbaaˈ fɨˊ Tolemaida, jo̱ caguiéˉnaaˈ fɨˊ Cesarea. Jo̱ mɨ˜ caguiéˉnaaˈ fɨˊ jo̱, cangóˉnaaˈ fɨˊ quiáˈˉ i̱ Lii˜ do, dseaˋ i̱ guiaˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ quíingˈ˜ jee˜ dseaˋ guiángˉ i̱ jmɨcó̱o̱ˈ˜ dseaˋ i̱ óoˋ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ fɨˊ jo̱b cajé̱ˆnaaˈ có̱o̱ˈr˜. Jo̱ i̱ Lii˜ do niseengˋ quiúungˉ jó̱o̱rˊ sɨmɨ́ˆ i̱ nicangɨ́ɨngˋ e jmóorˋ ta˜ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

10 Jo̱ nɨngóobˊjiʉ jmɨɨ˜ e taang˜naaˈ fɨˊ do mɨ˜ caguiéˉ jaangˋ dseaˋ Israel i̱ jáaˊ fɨˊ Judea i̱ nisiiˋ Agabo; jo̱ i̱ dseañʉˈˋ íˋ niˈóorˋ ta˜ e féˈrˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 11 Jo̱ mɨ˜ cangoquiéengˊ i̱ dseaˋ do fɨˊ quiniˇnaaˈ, jo̱ catɨ́ɨiñˉ e ˈmɨˈˊ e ˈñʉ́ʉˊ tuˈˊ Paaˉ, jo̱ có̱o̱ˈ˜ e jo̱b caˈñʉ́ˈrˋ guóorˋ có̱o̱ˈ˜ tɨɨrˉ jo̱ cajíñˈˉ:

—Lalab nɨcajíngˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e niˈñúngˈˋ dseaˋ góoˋooˈ dseaˋ Israel i̱ fii˜ quiáˈˉ e ˈmɨˈˊ ˈñʉ́ʉˊ tuˈˊ la, jo̱guɨ nijáiñˈˋ dseaˋ do jaguóˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel.

12 Jo̱ mɨ˜ canʉ́ˆnaaˈ e júuˆ na, jneaˈˆ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Cesarea, jo̱ camɨ́ɨˈ˜naaˈ Paaˉ jmɨˈeeˇ e laco̱ˈ jaˋ niˈírˋ fɨˊ e nidsérˉ fɨˊ Jerusalén.

13 Dsʉˈ Paaˉ cañíirˋ jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Jialɨˈˊ jiuung˜ óoˊ ˈnʉ́ˈˋ uii˜ quiéˉ jnea˜, jo̱guɨ jmáangˈ˜naˈ jnea˜ e lɨ́ɨnˉn fɨˈíˆ? Co̱ˈ jaˋ e lɨ́ɨˊ quiéˉ jnea˜ e niˈñúngˈˋ dseaˋ jnea˜, co̱ˈ jaˋ ˈgóˈˋo e cartɨˊ jngámˈˉbre jnea˜ fɨˊ Jerusalén song lajo̱ uíiˈ˜ e jmóoˋo ta˜ guiaˊ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Jesús.

14 Jo̱ co̱ˈ jaˋ calɨ́ˈˉguɨ́ɨˈ e caˈíˉ júungˆ Paaˉ faˈ e jaˋ nidsérˉ fɨˊ Jerusalén, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ e labaˈ casíiˈ˜guɨ́ɨˈr:

—Güɨlíbˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ.

15 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e jo̱, caguiáˆbaaˈ guiʉ́ˉ quíˉnaaˈ, jo̱ cangóˉbaaˈ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ Paaˉ fɨˊ Jerusalén. 16 Jo̱ cangolíimˉbɨ có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Cesarea.

Jo̱ mɨ˜ caguiéˉnaaˈ fɨˊ Jerusalén, jo̱ cangojé̱ˆnaaˈ fɨˊ quiáˈˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ nɨlɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lají̱i̱ˈ˜ lɨɨ˜, jo̱ siirˋ Mnasón, jaangˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Chipre.

Mɨ˜ cangoˈeeˇ Paaˉ i̱ Tiáa˜ do

17 Jo̱ mɨ˜ caguiéˉnaaˈ fɨˊ Jerusalén, jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ jo̱ caˈíñˈˋ jneaˈˆ e iáangˋ dsíirˊ.

18 Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ lajo̱, cangóbˉ Paaˉ có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ e cangoˈeeˇnaaˈ i̱ Tiáa˜ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ Jerusalén. Jo̱guɨ ie˜ jo̱, fɨˊ jo̱b sɨseángˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ cajo̱. 19 Jo̱ mɨ˜ caguiéˉnaaˈ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do, cacuøˈˊ Paaˉ guicó̱o̱ˈˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ sɨseángˈˊ do. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, casɨ́ˈˉreiñˈ laˈuiing˜ lanʉ́ˈˉ jaléˈˋ e cajméeˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ írˋ lajeeˇ e caguiarˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel. 20 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ Tiáa˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ do jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e cajméeˋ Paaˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ güeaˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱ canaaiñˋ jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ. Jo̱baˈ casɨ́ˈrˉ Paaˉ jo̱ cajíñˈˉ:

—Lajo̱b lɨ́ɨˊ, ruuˈˇ. Nɨñíbˆ ˈnʉˋ e lajeeˇ dseaˋ góoˋooˈ dseaˋ Israel, i̱ lɨ́ˈˆ lɨˊ milbingˈ i̱ nɨjáˈˉ calɨ́ngˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ lajɨɨmˋ i̱ dseaˋ íˋ jmoˈrˊ ˈgooˋ jo̱ féˈrˋ e dseángˈˉ guíimˋbaˈ ˈnéˉ e nijmitíˆbɨ́ɨˈ jaléˈˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ e caséeˊ Moi˜. 21 Jo̱guɨ nɨcajméebˋ i̱ dseaˋ na júuˆ e ˈnʉˋ nɨcaˈéeˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ seengˋ jee˜ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel e joˋ ˈnéˉ nijmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ Moi˜, jo̱guɨ nɨcasíiˈ˜re e jaˋ ˈnéˉ té̱rˉ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋ jiuung˜ sɨñʉʉˆ quiáˈrˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ lɨtɨ́ɨngˋ jaléngˈˋ jneaˈˆ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ Israel, o̱ˈguɨ ˈnéˉ jmitir˜ jaléˈˋ e tɨ́ɨˋnaaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ Israel cajo̱. 22 Jo̱ ¿e˜guɨˈ nijmóˆooˈ jóng? Co̱ˈ nilɨñibˊ jaléngˈˋ dseaˋ góoˋnaaˈ la e nɨcagüénˈˉ fɨˊ la. 23 Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ mɨ́ɨˊ labaˈ seaˋ e ˈnéˉ jméeˈˆ lala: Lana seengˋ quiúungˉ dseañʉˈˋ jee˜ jneaa˜aaˈ e iiñ˜ nijmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e cacuøˈrˊ Fidiéeˇ lamɨ˜ jéengˊguɨ. 24 Jo̱baˈ gua˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ íˋ jo̱ güɨjmeeˉ jaléˈˋ e tɨ́ɨngˋ dseaˋ na laco̱ˈ nilɨguiúnˈˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈr˜. Jo̱guɨ qui˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e ˈnéˉ i̱ dseaˋ quiúungˉ do e laco̱ˈ nilɨti˜ lají̱i̱ˈ˜ e sɨˈíˆ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, jo̱ lajo̱baˈ cuǿøngˋ e nihuí̱ˈˋ guir˜ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e cajmitir˜ e júuˆ do fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ; jo̱ lajo̱b nilɨñirˊ lajɨɨiñˋ e o̱ˈ jáˈˉ jaléˈˋ e nɨcajíngˈˉ dseaˋ góoˋooˈ dseaˋ Israel uii˜ quíiˈˉ do, co̱ˈ nɨcalɨñíˆbre e ˈnʉˋ nʉ́ʉˈ˜baˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ Moi˜ do. 25 Jo̱guɨ nɨcasiing˜naaˈ júuˆ e nɨcasɨɨ˜naaˈ røøˋ jaléˈˋnaaˈ, dseaˋ té̱e̱ˉnaaˈ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ caguiéengˈ˜naaˈ júuˆ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel i̱ nɨjáˈˉ calɨ́ngˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e féˈˋ lala: Jaˋ cuǿøngˋ cøˈˆnaˈ ngúuˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ jóˈˋ i̱ nɨcajíngˈˋ dseaˋ jiéngˈˋ fɨˊ quiniˇ diée˜ quiáˈrˉ, o̱ˈguɨ cuǿøngˋ cøˈˆnaˈ jmɨˈøøngˉ jaléngˈˋ jóˈˋ, o̱ˈguɨ ngu˜ jaléngˈˋ jóˈˋ i̱ nɨsɨyáangˈˇ jmɨˈøøngˉ, o̱ˈguɨ cuǿøngˋ ˈléerˊ e güɨɨngˋ dseañʉˈˋ o̱si dseamɨ́ˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ i̱ o̱ˈ quiáˈrˉ.

Mɨ˜ casó̱ˈˉtu̱ dseaˋ quiáˈˉ Paaˉ fɨˊ dsíiˊ guáˈˉ féˈˋ e siˈˊ fɨˊ Jerusalén

26 Jo̱ lajo̱b cajméeˋ Paaˉ, cangóˉbre có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ quiúungˉ do mɨ˜ cajneáˉ lajo̱, jo̱ cajméerˋ jaléˈˋ e caquiʉˈˊ Moi˜ ta˜ laco̱ˈ cuǿøngˋ e nilɨguiúngˉ dseaˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈíˉbre e dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ féˈˋ e siˈˊ fɨˊ Jerusalén do quiáˈˉ e nijmérˉ júuˆ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ guáˈˉ do lɨ˜ jmɨɨ˜ e i̱ dseaˋ quiúungˉ do nijmitéˈrˊ jaléˈˋ e ta˜ caquiʉˈˊ Moi˜ do e laco̱ˈ cuǿøngˋ nidsica̱rˊ jaléˈˋ e sɨˈíˆ e nicuøˈrˊ Fidiéeˇ lajaangˋ lajaaiñˋ.

27 Jo̱ mɨ˜ nɨjaquiéemˊbaˈ e nidsíngˉ e jmɨɨ˜ guiéˉ do mɨ˜ cangáˉ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ Israel i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Asia e iuungˉ Paaˉ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ do. Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b canaaiñˋ taˈrˊ mɨ́ɨˈ˜ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ teáangˉ do, jo̱ casaiñˈˉ dseaˋ do, jo̱ canaaiñˋ féˈrˋ teáˋ jo̱ cajíñˈˉ:

28 —Jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋuuˈ dseaˋ Israel ñilíingˉnaˈ ñijmɨcó̱o̱ˈˇnaˈ jneaˈˆ fɨˊ la, co̱ˈ lab singˈˊ i̱ dseañʉˈˋ dseaˋ góoˋooˈ i̱ ngɨˊ ta˜ guiaˊ júuˆ e jaˋ cǿøngˋ røøˋ có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ e tɨ́ɨˋɨɨˈ fɨˊ góoˋnaaˈ, o̱ˈguɨ cǿøngˋ røøˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ Moi˜ có̱o̱ˈ˜guɨ guáˈˉ quíˉiiˈ cajo̱. Jo̱ jaˋ mɨˊ cajmɨˈgórˋ guáˈˉ güeangˈˆ quíˉiiˈ, co̱ˈ cajajéeiñˋ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ quíˉiiˈ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ góoˋooˈ dseaˋ Israel.

29 Jo̱ caféˈˋ i̱ dseaˋ do lajo̱, co̱ˈ cangárˉ lamɨ˜ jéengˊguɨ e ngɨˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel i̱ seengˋ fɨˊ Éfeso i̱ siiˋ Trófimo có̱o̱ˈ˜ Paaˉ fɨˊ Jerusalén, jo̱ lɨ́ɨiñˉ e caguijéengˋ i̱ Paaˉ do i̱ Trófimo do fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ, dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ e cajméerˋ lajo̱.

30 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caseángˈˊ ie˜ jo̱ jaléˈˋ e féˈˋ i̱ do uii˜ quiáˈˉ Paaˉ, jo̱ sóongˆ canaaiñˋ taˈrˊ mɨ́ɨˈ˜. Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b caguilíingˉ dseaˋ cuí̱i̱rˋ fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Paaˉ dsʉˈ núurˋ e téeˈ˜ mɨ́ɨˈ˜, jo̱ caseángˈˊ latøøngˉ fɨɨˋ fɨˊ lɨ˜ taang˜ i̱ Paaˉ do. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do casamˈˉbre Paaˉ jo̱ cajñúuiñˋ dseaˋ do cartɨˊ caluuˇ e guáˈˉ do, jo̱guɨ cajníiˊbre jnɨ́ˆ quiáˈˉ e sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ do cajo̱. 31 Jo̱ sɨˈíˆ e tɨˊ nijngámˈˉbre i̱ Paaˉ do mɨ˜ caguiéˉ júuˆ fɨˊ quiniˇ fii˜ féngˈˊ quiáˈˉ ˈléeˉ romano e sóongˆ taˈˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ Jerusalén do mɨ́ɨˈ˜. 32 Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b cangolíiñˉ cuí̱i̱rˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ ˈléeˉ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ quiʉˈˊ ta˜ jee˜ írˋ fɨˊ lɨ˜ taˈˊ i̱ dseaˋ do mɨ́ɨˈ˜. Dsʉˈ mɨ˜ cangáˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ sɨseángˈˊ fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Paaˉ do e ngolíingˉ i̱ ˈléeˉ romano do có̱o̱ˈ˜guɨ fiir˜, jo̱ caquiumˈˊbre e bǿøiñˉ i̱ Paaˉ do dsifɨˊ lado. 33 Jo̱ i̱ fii˜ féngˈˊ quiáˈˉ i̱ ˈléeˉ do cangoquiéeiñˊ fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Paaˉ jo̱ casangˈˉneiñˈ, jo̱ caquiʉˈrˊ ta˜ e niˈñúiñˈˋ Paaˉ có̱o̱ˈ˜ tú̱ˉ ñíˆ cadena. Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ e caˈñúiñˈˋ i̱ Paaˉ do, jo̱ canaaiñˋ jmɨngɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ sɨseángˈˊ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¿I̱˜guɨ i̱ dseaˋ ná? ¿E˜guɨ e nɨcajméerˋ?

34 Jo̱ teáˋguɨ eáangˊ caféˈˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do. Jo̱ i̱ lɨɨng˜ féˈˋ e jiéˈˋ, jo̱guɨ e jiéˈˋguɨ féˈˋ i̱ lɨɨng˜, jo̱ jaˋ calɨ́ˈˉ i̱ fii˜ ˈléeˉ do faˈ calɨñirˊ e˜ uiing˜ e taˈˊ i̱ dseaˋ do mɨ́ɨˈ˜. Jo̱ lɨ́ˈˆ caquiʉˈrˊ ta˜ e cangángˈˉ i̱ Paaˉ do fɨˊ ˈnʉ́ʉˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ ˈléeˉ do. 35 Jo̱ mɨ˜ caguilíingˋ i̱ ˈléeˉ i̱ téeˋ Paaˉ do fɨˊ lɨ˜ téeˈ˜ jó̱o̱˜ lɨ˜ sooˋ dseaˋ e nidsitáaiñˈ˜ e fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ ˈléeˉ do, jo̱ cadsíimˋbre i̱ Paaˉ do fɨˊ yʉ́ˈˆ ˈnar˜, co̱ˈ dsíngˈˉ gaˋ jmóoˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ teáangˉ do e iiñ˜ nijmeáiñˈˋ gaˋ Paaˉ. 36 Jo̱ lajɨɨmˋ i̱ dseaˋ do ngolíiñˉ tɨˈleáaiñˊ laco̱ˈ ngangˈˊ i̱ Paaˉ do e jéeˊ i̱ ˈléeˉ do, jo̱ taˈrˊ mɨ́ɨˈ˜ jo̱ féˈrˋ:

—¡Jngangˈˊnaˈ i̱ dseañʉˈˋ ná!

Mɨ˜ cajmɨˈǿngˈˋ Paaˉ ˈñiaˈrˊ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ fɨɨˋ

37 Jo̱ tɨˊ lɨ˜ nitámˈˊ i̱ ˈléeˉ do Paaˉ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉ jaléngˈˋ ˈléeˉ mɨ˜ caféngˈˊ Paaˉ i̱ fii˜ ˈléeˉ do có̱o̱ˈ˜ jmíiˊ griego jo̱ casɨ́ˈrˉ:

—¿Su cuǿøngˋ nisɨɨng˜teáa có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ cateáˋ?

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ fii˜ ˈléeˉ do quiáˈˉ Paaˉ:

—¿Su tɨɨmˋbaˈ foˈˆ jmíiˊ griego? 38 ¿Su o̱ˈ ˈnʉbˋ i̱ dseaˋ egipto i̱ ˈníˈˋ níingˉ jaléngˈˋ dseata˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ ie˜ jaˋ mɨˊ ngóoˊ na i̱ calɨ́ˈˉ caseángˈˊ quiʉ̱́ˋ mil dseañʉˈˋ fɨˊ jee˜ móˈˋ, jo̱ cangɨrˊ ta˜ jngangˈˊ dseaˋ?

39 Jo̱ cañíiˋ i̱ Paaˉ quiáˈˉ i̱ fii˜ ˈléeˉ do:

—U̱˜, o̱ˈ íˋ jnea˜. Jnea˜ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ Israel, jo̱ calɨsénˋn fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ niingˉ e siiˋ Tarso e néeˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Cilicia. Jo̱ carˋ uii˜ diée˜ cuǿøˈ˜teaˈ jnea˜ fɨˊ e nifǿnˈˆn jaléngˈˋ dseaˋ fɨɨˋ lana.

40 Jo̱ cacuøbˊ i̱ fii˜ ˈléeˉ do fɨˊ e niféˈˋ i̱ Paaˉ do. Jo̱guɨ dob nɨsiñˈˊ cartɨˊ yʉ́ˈˆ jó̱o̱˜ lɨ˜ teáangˉ dseaˋ fɨ́ɨngˊ do, jo̱ có̱o̱ˈ˜ guóoˋbre cajméerˋ li˜ e caquiungˈˊ i̱ dseaˋ do e taˈrˊ mɨ́ɨˈ˜. Jo̱ mɨ˜ caˈɨ́ɨˉ tiiˉ, jo̱guɨbaˈ canaangˋ Paaˉ e féiñˈˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜ jmíiˊ hebreo jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes