A A A A A
Bible Book List

Hechos 2 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caˈíngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱ cagüeáˉ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel e siiˋ Pentecostés quiáˈˉ mɨ˜ catɨ́ˋ cincuenta jmɨɨ˜ e canaangˋ rooˋ jaléˈˋ e jnirˊ. Jo̱ ie˜ jo̱, dob nɨsɨseángˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e fɨˊ lɨ˜ tɨ́ɨiñˋ e seáiñˈˊ do.

Jo̱ lajeeˇ teáaiñˈ˜ e fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ jo̱, co̱o̱ˋ canúuˉbre e i̱i̱ˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ laco̱ˈguɨ i̱i̱ˉ mɨ˜ íiˊ guíˋ e teáˋ eáangˊ, jo̱ co̱o̱bˋ mɨ˜ canaangˋ i̱i̱ˉ fɨˊ laˈúngˉ e fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ lɨ˜ neáaiñˈˊ do, jo̱ cajnéngˉ co̱o̱ˋ e lɨ́ɨˊjiʉ la lɨ́ɨˊ mɨ˜ sǿngˈˊ jɨˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ gui˜ lajaangˋ lajaangˋ i̱ dseaˋ do. Jo̱ caje̱ˊ co̱o̱ˋ e jo̱ quiáˈˉ lajaangˋ lajaaiñˈˋ do. Jo̱ lajo̱b caˈíñˈˋ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ lajaangˋ lajaamˋbre canaaiñˋ féˈrˋ jmíiˊ e jiéˈˋ e jaˋ mɨˊ cuíirˋ jéengˊguɨ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ ta˜ jmóoˋ e Jmɨguíˋ do jee˜ írˋ.

Jo̱ ie˜ jo̱ teáangˈ˜ fɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel fɨˊ Jerusalén i̱ jalíingˉ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ e laco̱ˈ nijmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ e tɨ́ɨngˋ dseaˋ do fɨˊ jo̱ e jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ. Jo̱ mɨ˜ canúurˉ e i̱i̱ˉ do lafaˈ e íiˊ guíˋ, jo̱ casɨtɨ́ɨngˊ rúiñˈˋ jo̱guɨ caseángˈˋ rúiñˈˋ ladsifɨˊ lado fɨˊ jo̱, fɨˊ lɨ˜ neáangˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ mɨ˜ caseáiñˈˊ lajɨɨiñˈˋ do e fɨˊ jo̱, jaˋ ñirˊ jialɨˈˊ núurˋ e nɨféˈˋ i̱ dseaˋ do jmíiˊ quiáˈrˉ lajaangˋ lajaaiñˋ.

Jo̱ dsíngˈˉ cangogáˋ dsíiˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caseángˈˊ do ie˜ jo̱, co̱ˈ jaˋ ɨˊ dsíirˊ e ninírˋ jaléˈˋ e jo̱, jo̱ canaaiñˋ sɨ́ɨiñˋ lajeeˇ yaaiñ˜ lala:

—¡Dseaˋ góoˋnaaˈ dseaˋ Israel i̱ seengˋ fɨˊ Galileabɨ lajɨɨngˋ i̱ féˈˋ na! Jo̱ ¿jialɨˈˊ nʉʉˉnaaˈ e féˈrˋ jmíiˊ quíˉnaaˈ? Jo̱ jmaquíimˊbɨ lɨ˜ se̱e̱ˉnaaˈ lajaangˋ lajaangˋnaaˈ, co̱ˈ lab néengˊnaaˈ lana dseaˋ góoˋnaaˈ dseaˋ Israel i̱ seengˋ fɨˊ Partia, jo̱guɨ i̱ seengˋ fɨˊ Media, jo̱guɨ dseaˋ Elam, có̱o̱ˈ˜guɨ dseaˋ Mesopotamia, jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ Judea, jo̱guɨ i̱ seengˋ fɨˊ Capodocia, có̱o̱ˈ˜guɨ dseaˋ seengˋ fɨˊ Ponto, có̱o̱ˈ˜guɨ dseaˋ seengˋ fɨˊ Frigia có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ Panfilia lɨ˜ se̱ˈˊ Asia, 10 jo̱guɨ cajo̱ dseaˋ seengˋ fɨˊ Egipto, có̱o̱ˈ˜guɨ dseaˋ seengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Libia quiá̱ˈˉ laco̱ˈ Cirene jo̱guɨ quiéemˋbɨ dseaˋ cajo̱ i̱ jalíingˉ fɨˊ Roma 11 i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel latɨˊ mɨ˜ cangáangˈ˜, jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ jo̱bɨ nɨcaˈuíiñˉ laco̱ˈguɨ jneaa˜aaˈ, dseaˋ Israel. Jo̱guɨ quíimˈ˜bɨ dseaˋ i̱ jalíingˉ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Creta cajo̱ có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Arabia. Jo̱ lajaangˋ lajaamˋbaaˈ nʉʉˉnaaˈ e féˈrˋ jmíiˊ quíˉiiˈ e quiáˈˉ jial laniingˉ ˈgøngˈˊ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmóorˋ do jee˜ dseaˋ.

12 Jo̱ dsíngˈˉ dsigáˋ dsíirˊ lajɨɨiñˋ, co̱ˈ jaˋ ñirˊ jialɨˈˊ calɨ́ˉ la do, jo̱ sɨ́ɨiñˋ lajeeˇ yaaiñ˜:

—¿E˜ uiing˜ e calɨ́ˉ jaléˈˋ e lala, faa˜aaˈ?

13 Dsʉˈ i̱ lɨɨng˜guɨ i̱ dseaˋ i̱ caseángˈˊ do jmineamˈˆbreiñˈ do jo̱ féˈrˋ:

—¡Méebˊ nɨcaˈɨ́iñˈˉ na! ¡E nɨˈíimˊbiñˈ na! Jo̱baˈ féˈrˋ lajo̱.

Jaléˈˋ e casɨ́ˈˉ Tʉ́ˆ Simón dseaˋ i̱ teáangˈ˜ do ie˜ jo̱

14 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ Tʉ́ˆ Simón e féˈˋ i̱ dseaˋ do lado, jo̱baˈ caráaiñˉ caféˈrˋ uii˜ quiáˈˉ lajɨɨiñˋ laˈóˈˋ calɨ́iñˉ dseaˋ ngɨˊ có̱o̱ˈ˜ Jesús, jo̱ lalab casɨ́ˈˉreiñˈ do có̱o̱ˈ˜ júuˆ teáˋ:

—Dseaˋ rúˈˋuuˈ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ jiéngˈˋ i̱ nɨneáangˊ fɨˊ Jerusalén la, nʉ́ʉˉnaˈ júuˆ e nifáˈˆa la jo̱guɨ quie̱ˋnaˈ cuente røøˋ. 15 Co̱ˈ jneaˈˆ jaˋ íingˊnaaˈ laco̱ˈguɨ la ɨˊ óoˊnaˈ, co̱ˈ eeˋbɨ, nábɨ nitɨ́ˉ la i̱i̱ˉ ñʉ́ˉ laˈeeˋ. 16 Jo̱ jaˋ lɨ́ɨˊ laco̱ˈ la ɨˊ óoˊnaˈ, co̱ˈ lanaguɨ nɨlɨti˜ laco̱ˈguɨ cajíngˈˉ Joel i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ mɨ˜ cajíñˈˉ lala:

17 Lalab nidsijéeˊ mɨ˜ nɨjaquiéengˊ e niˈíingˉ jmɨgüíˋ,
co̱ˈ lalab cajíngˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ:
Nicuǿøˆø Jmɨguíˋ quiéˉe lacaˈíingˈ˜ dseaˋ jmɨgüíˋ;
jo̱guɨ jaléngˈˋ jó̱o̱ˋnaˈ dseañʉˈˋ dseamɨ́ˋ niguiárˉ júuˆ e féˈrˋ cuaiñ˜ quiéˉe,
jo̱guɨ jaléngˈˋ sɨmingˈˋ ninírˋ laco̱ˈguɨ mɨ˜ quɨrˊ jaléˈˋ e nijmee˜e,
jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ yʉ́ʉˈ˜ niquɨ́rˉ jaléˈˋ e nidsijéeˊ cøøngˋguɨ.
18 Jo̱guɨ nicuǿøˆø jaléngˈˋ dseañʉˈˋ dseamɨ́ˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ jnea˜ Jmɨguíˋ quiéˉe,
jo̱ lajo̱b niguiárˉ júuˆ cuaiñ˜ quiéˉe mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱.
19 Jo̱guɨ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ nijmee˜e jaléˈˋ e quɨ́ɨˈ˜ɨ jmɨɨ˜ e dsigáˋ dsíiˊ dseaˋ,
jo̱guɨ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ la niníˋ dseaˋ jmɨˈøøngˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jɨˋ e cooˋ jo̱guɨ niró̱o̱ˉ jmiñiˇ e ˈñʉʉˋ.
20 Jo̱ joˋ nijneáˋguɨ jɨ˜ ieeˋ,
jo̱guɨ sɨˈˋ yúumˉbre nijnéiñˋ laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨˊ jmɨˈøøngˉ.
Jo̱ nidsijéeˊ jaléˈˋ e jo̱ nʉ́ˈˉguɨ e jmɨɨ˜ laniingˉ ˈgøngˈˊ do
mɨ˜ nijáaˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la e niquidsirˊ íˈˋ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ.
21 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ mɨˈˊ jnea˜ e nijmɨcó̱o̱ˈˇo̱re,
dseaˋ íbˋ i̱ nileángˋ e jaˋ niˈíñˈˋ iihuɨ́ɨˊ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱.

Jo̱ lanab lɨ́ɨˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e caˈíngˈˋ Joel malɨˈˋguɨ eáangˊ.

22 Jo̱ lalab cajíngˈˉguɨ Tʉ́ˆ Simón casɨ́ˈrˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel ie˜ jo̱:

—Nʉ́ʉˉguɨˈ jaléˈˋ e júuˆ e nifɨ́ɨˆɨ ˈnʉ́ˈˋ la. Lajɨɨˉbaaˈ nɨne˜naaˈ guiʉ́ˉ jaléˈˋ e quɨ́ɨˈ˜ Jesús i̱ seengˋ fɨˊ Nazaret jmɨɨ˜ jmóorˋ, jo̱ dsigáˋ dsíiˊ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ li˜ e quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ jmóorˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ. Jo̱baˈ calɨne˜naaˈ e dseaˋ íbˋ casíiñˋ dseaˋ do fɨˊ la. 23 Jo̱guɨ cajángˈˋ dseaˋ Jesús fɨˊ jaguóoˋnaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nɨsɨˈíˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ lamɨ˜ jéengˊguɨ, co̱ˈ lajo̱b nɨsɨˈíiñˆ quiáˈˉ dseaˋ do. Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ caséngˈˊnaˈre cartɨˊ cajngangˈˊnaˈre e cateáangˊnaˈr fɨˊ dseˈˋ crúuˆ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ sooˋ dsíiˊ rúngˈˋnaˈ. 24 Dsʉˈ Fidiéeˇ cajméerˋ e cají̱bˈˊtu̱ dseaˋ do, jo̱guɨ caleáamˋbre dseaˋ do ni˜ ˈmóˉ, dsʉco̱ˈ jaˋ cuǿøngˋ e Jesús nijé̱ˉguɨr e ˈlɨɨiñ˜. 25 Dsʉco̱ˈ lalab cajíngˈˉ dseata˜ quíˉiiˈ Davíˈˆ malɨɨ˜guɨ eáangˊ e féˈrˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Jesús mɨ˜ cajíñˈˉ lala:

Contøømˉ ñiiˉ e Fíiˋi Fidiéeˇ quie̱rˊ nifɨˊ quiéˉe lacaangˋ fɨˊ lɨ˜ ngɨɨˉ,
jo̱guɨ íˋbɨ i̱ to̱ˈˋ fɨ́ɨngˋ jnea˜ jiéˈˋ fɨˊ lɨ˜ seenˉ,
jo̱baˈ dseángˈˉ jaˋ e fɨˈíˆ quiéˉe jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ.
26 Jo̱ dseángˈˉ eáamˊ iáangˋ dsiiˉ cartɨˊ øøˉ quiáˈˉ e iáangˋ dsiiˉ do,
jo̱ contøømˉ seenˉ e ta˜ dsiiˉ e jéemˋ Fíiˋi jnea˜.
27 Co̱ˈ jaˋ nicuǿˉ Fidiéeˇ fɨˊ e nija̱ˋ jnea˜ fɨˊ dsíiˊ tóˋ é̱e̱ˋ,
o̱ˈguɨ nicuǿrˉ fɨˊ faˈ lɨ́ˈˆ nijgiéˈˋ lajo̱ ngúuˊ táanˋn, dseaˋ güeánˈˆn i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e iing˜ írˋ.
28 Co̱ˈ dseaˋ íbˋ dseaˋ caˈeˈˊ jnea˜ jial laco̱ˈ nilɨseenˉ fɨˊ jmɨgüíˋ có̱o̱ˈr˜,
jo̱ lajo̱baˈ eáamˊ nilɨˈiáangˋ dsiiˉ, co̱ˈ co̱lɨɨm˜ nilɨseenˉ có̱o̱ˈr˜.

Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ɨˊ júuˆ quiáˈˉ dseata˜ quíˉiiˈ Davíˈˆ e caféˈrˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Jesús.

29 ’Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, cuǿøˈ˜teaˈ jnea˜ fɨˊ e nifǿnˈˆn ˈnʉ́ˈˋ carˋ ngocángˋ dsiiˉ e i̱ quíˉiiˈ dseata˜ Davíˈˆ do jaˋ féˈrˋ uii˜ quiáˈrˉ ˈñiaˈrˊ, co̱ˈ e jáˈˉbaˈ cajúmˉbre jo̱guɨ caˈámˉbre cajo̱, jo̱ e é̱e̱ˋ quiáˈrˉ do sɨjí̱ˈˋbɨ latɨˊ lana jee˜ jneaa˜aaˈ. 30 Dsʉˈ i̱ Davíˈˆ do calɨ́iñˉ jaangˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ, jo̱guɨ ñiˊbre guiʉ́ˉ e Fidiéeˇ cacuørˊ dseángˈˉ júuˆ jáˈˉ quiáˈrˉ e nicuǿiñˉ jaangˋ lajeeˇ i̱ dseaˋ sɨju̱rˇ do i̱ nilíingˉ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quíˉiiˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ Israel. 31 Jo̱ e lafaˈ nɨjǿøbˉ i̱ dseata˜ Davíˈˆ do jo̱ caféˈrˋ uii˜ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, i̱ dseaˋ i̱ casíngˉ Fidiéeˇ fɨˊ jmɨgüíˋ la e quiáˈˉ nijí̱bˈˊtu̱ dseaˋ do mɨ˜ ningɨ́ˋ e nijúuiñˉ ie˜ mɨ˜ cajíñˈˉ e jaˋ nijé̱ˉ i̱ dseaˋ na fɨˊ dsíiˊ tóˋ é̱e̱ˋ quiáˈrˉ, o̱ˈguɨ nijgiéˈˋ jaléˈˋ ngúuˊ táaiñˋ fɨˊ dsíiˊ e tooˋ é̱e̱ˋ do. 32 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, co̱ˈ Fidiéeˇ cajméerˋ e cají̱ˈˊtu̱ Jesús mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajúiñˉ, jo̱ lajalébˈˋ e calɨ́ˉ do neb˜ jneaa˜aaˈ lajɨɨˉnaaˈ. 33 Jo̱guɨ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cají̱ˈˊtu̱r do, cangáiñˈˉ fɨˊ lɨ˜ guiingˇ Fidiéeˇ fɨˊ ñifɨ́ˉ e ngogüeárˋ lɨ́ˈˉ lɨˊ dséeˊ laco̱ˈ guiing˜ dseaˋ do. Jo̱ fɨˊ jo̱b caˈíngˈˋ dseaˋ do e Jmɨguíˋ e cacuøˊ Tiquiáˈrˆ Fidiéeˇ e laco̱ˈ nicuǿˈrˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ júuˆ e nɨcacuørˊ lamɨ˜ jéengˊguɨ. Jo̱ e lab lají̱i̱ˈ˜ e nɨcañíiˉ ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ e nɨcanʉ́ʉˉnaˈ lajeeˇ lana. 34 Dsʉco̱ˈ o̱ˈ i̱ ˈlɨɨ˜ dseata˜ Davíˈˆ i̱ cangángˈˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ la quie̱ˊ ngúuˊ táaiñˋ do laco̱ˈguɨ cangángˈˉ Jesús, dsʉco̱ˈ ˈñiabˈˊ i̱ Davíˈˆ do cajíñˈˉ lala ie˜ jo̱:

ˈÑiaˈˊ Fidiéeˇ casɨ́ˈrˉ Fíiˋnaaˈ jo̱ cajíñˈˉ:
“Fɨˊ lab niníˈˆ lɨ́ˈˉ lɨˊ dséeˊ laco̱ˈ guiin˜n la
35 cartɨˊ nijmee˜ jnea˜ e nilɨnʉ́ʉˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ júuˆ quíiˈˉ, jaléngˈˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ ˈnʉˋ.”

36 ’Jo̱ güɨlɨne˜baaˈ guiʉ́ˉ jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ Israel, e i̱ Jesús i̱ cateáangˊ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ do, íˋbingˈ cacuǿøngˋ Fidiéeˇ e lɨ́ɨiñˊ Fii˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ caleáaiñˋ jneaa˜aaˈ jee˜ dseeˉ quíˉiiˈ cajo̱.

37 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ sɨseángˈˊ do e júuˆ quiáˈˉ i̱ Tʉ́ˆ Simón do, dsíngˈˉ calɨ́iñˉ fɨˈíˆ. Jo̱baˈ cajmɨngɨ́ˈrˉ i̱ Tʉ́ˆ Simón do có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ dseaˋ apóoˆ caguiaangˉguɨ do jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Dseaˋ rúˈˋuuˈ, ¿e˜ mɨ́ɨˊ seaˋ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ dseeˉ e nɨcaˈeeˉnaaˈ?

38 Jo̱ cañíiˋ Tʉ́ˆ Simón quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—ˈNéˉ quɨ́ˈˉ jíingˈˇ yaang˜naˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, jo̱guɨ nisángˋnaˈ jmɨɨˋ lajaangˋ lajaangˋnaˈ laco̱ˈ cuøˊ li˜ e nɨlɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ lajo̱baˈ niˈíingˉ Fidiéeˇ jaléˈˋ dseeˉ quíiˆnaˈ, jo̱guɨ nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ cajo̱. 39 Jo̱ e Jmɨguíˋ e niñíingˋnaˈ do quiáˈrˉ catɨ́ɨmˉbaˈ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ jó̱o̱ˋnaˈ cajo̱ có̱o̱ˈ˜guɨ lajɨɨngˋ jaléngˈˋ dseaˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ jiéˈˋ fɨˊ seeiñˋ, lɨ́ˈˆ lajaléngˈˋ i̱ nɨsɨˈíingˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ niˈuíingˉ dseaˋ quiáˈrˉ.

40 Jo̱ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ lab jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ e jiéˈˋguɨ cajo̱ e caliúngˈˊ Tʉ́ˆ Simón jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caseáiñˈˊ fɨˊ Jerusalén ie˜ jo̱, jo̱ lalab casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¡Jáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ e laco̱ˈ jaˋ nigüɨlíingˋnaˈ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ dsilíingˋ jaléngˈˋ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ!

41 Jo̱ lajo̱b jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ɨˊ júuˆ quiáˈˉ Tʉ́ˆ Simón e casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ do. Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jáˈˉ calɨ́ngˉ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ i̱ Tʉ́ˆ Simón do, cajgáamˉbre jmɨɨˋ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e caˈuíingˉ dseaˋ do dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ ie˜ jo̱ ˈnɨˊ milguɨ dseaˋ i̱ caˈuíingˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ caquɨmˈˉbre có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ caguiaangˉguɨ do ie˜ jmɨɨ˜ jo̱. 42 Jo̱guɨ lajɨɨmˋ i̱ dseaˋ do dseángˈˉ jaˋ jmɨtúngˉ dsíirˊ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ e guiaˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ apóoˆ do, jo̱guɨ røøbˋ jmóorˋ jmáˈˉjiʉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e seaˋ quiáˈrˉ. Jo̱guɨ lajo̱bɨ cajo̱ e féiñˈˊ Fidiéeˇ jo̱guɨ seángˈˋ rúiñˈˋ lajɨɨiñˈˋ do e gøˈrˊ ir˜ co̱lɨɨng˜ e laco̱ˈ jmiguiéngˈˊ dsíirˊ Dseaˋ Jmáangˉ.

Jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e caˈéeˋ laˈuii˜ dseaˋ i̱ jáˈˉ calɨ́ngˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

43 Jo̱ ie˜ jo̱ lajalémˈˋ dseaˋ dsigáˋ dsíirˊ jaléˈˋ e li˜ e quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ e jmóoˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ apóoˆ do. 44 Jo̱ lajaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ nɨjáˈˉ calɨ́ngˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, eáamˊ guiʉ́ˉ conrøøˋ seeiñˋ, jo̱guɨ jmóorˋ jmáˈˉjiʉ lají̱i̱ˈ˜ e seaˋ quiáˈrˉ lajaangˋ lajaaiñˋ; 45 co̱ˈ ˈnɨ́ɨˋbre jaléˈˋ e seaˋ quiáˈrˉ, jo̱ e cuuˉ e lɨˈrˋ do jmóorˋ jmáˈˉjiʉ lɨ˜ jialco̱ˈ li˜ ˈnéˉ quiáˈrˉ lajaangˋ lajaaiñˋ. 46 Jo̱ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ seángˈˋ rúiñˈˋ fɨˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ, jo̱ fɨˊ quiáˈˉ laˈóˈˋ rúiñˈˋ eáamˊ iáangˋ dsíirˊ gøˈrˊ ir˜ co̱lɨɨng˜ e jaˋ jmɨjløngˈˆ yaaiñ˜, 47 jo̱guɨ jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ eáamˊ guiʉ́ˉ féˈrˋ uii˜ quiáiñˈˉ, jo̱guɨ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ jmóoˋ Fidiéeˇ e fɨ́ɨngˊguɨ dseaˋ caˈuíiñˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes