A A A A A
Bible Book List

Hebreos 9 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jial lɨ́ɨˊ fɨˊ lɨ˜ jmiféngˈˊ dseaˋ Fidiéeˇ

Jo̱guɨ lanaguɨ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e mɨ˜ cacuøˊ Fidiéeˇ e júuˆ tɨguaˇ quiáˈrˉ lamɨ˜ jéengˊguɨ do, jo̱ cacuørˊ e júuˆ jo̱ e laco̱ˈ jial ˈnéˉ jméˉ dseaˋ mɨ˜ jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ, jo̱ jaléˈˋ e jo̱ ˈnéˉ jmérˉ fɨˊ co̱o̱ˋ dsíiˊ ˈnʉ́ʉˊ ˈmɨˈˊ e cajmeˈˊ yaang˜ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱ e ˈnʉ́ʉˊ ˈmɨˈˊ do quiéengˋ tú̱ˉ jnɨ́ɨngˈ˜, jo̱ e jnɨ́ɨngˈ˜ laˈuii˜ do, fɨˊ jo̱b lɨ˜ siˈˊ e ñíˆ cunéeˇ e fɨˊ lɨ˜ téeˈ˜ candíiˆ e cooˋ do; jo̱ fɨˊ jo̱b cajo̱ fɨˊ lɨ˜ siˈˊ co̱o̱ˋ mes˜ fɨˊ lɨ˜ néeˊ iñíˈˆ güeangˈˆ e catɨ́ɨngˉ Fidiéeˇ. Jo̱ e jnɨ́ɨngˈ˜ laˈuii˜ la siiˋ É̱e̱ˆ lɨ˜ Güeangˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ e jnɨ́ɨngˈ˜ e catɨ́ˋ tú̱ˉ quiáˈˉ e ˈnʉ́ʉˊ do lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ co̱o̱ˋ ˈmɨˈˊ féˈˋ e niguoˈˆ e íiˊ e fɨˊ dsíiˊ ˈnʉ́ʉˊ do, jo̱ e fɨˊ dsíiˊ jo̱b lɨ˜ siiˋ É̱e̱ˆ e Laniingˉ Güeangˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ e fɨˊ jo̱ seaˋ co̱o̱ˋ nifeˈˋ e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ cunéeˇ, jo̱ fɨˊ jo̱b lɨ˜ jɨ̱rˊ sʉ̱ˋ; jo̱ fɨˊ quiá̱ˈˉ jo̱b cajo̱ siˈˊ e guóoˊ e fɨˊ lɨ˜ téeˈ˜ júuˆ tɨguaˇ quiáˈˉ Fidiéeˇ e caráaiñˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ do, jo̱ e guóoˊ jo̱ sɨbéˈˋ dseˈˋ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ cunéeˇ. Jo̱ e fɨˊ dsíiˊ guóoˊ do iʉ˜ co̱o̱ˋ dsʉʉˉ e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ cunéeˇ; jo̱ e fɨˊ dsíiˊ jo̱b lɨ˜ sɨˈmaˇ capíˈˆ e maná e cacuøˈˊ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ Israel mɨ˜ cangɨiñˈˊ do fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ. Jo̱ fɨˊ dsíiˊ guóoˊ jo̱b cajo̱ fɨˊ lɨ˜ sɨˈmaˇ e ˈmaˈuˇ quiáˈˉ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Aarón e caˈiéeˋtu̱ máˈˆ quiáˈˉ caléˈˋ catú̱ˉ; jo̱guɨ e fɨˊ dsíiˊ guóoˊ jo̱b cajo̱ lɨ˜ iʉ˜ e cu̱u̱˜ e lɨ˜ to̱o̱˜ júuˆ tɨguaˇ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cacuørˊ malɨɨ˜guɨ do. Jo̱ e fɨˊ ni˜ e guóoˊ e sɨbéˈˋ cunéeˇ do teáangˉ gángˉ i̱ dsi˜ cuéeˊ, jo̱ e fɨˊ nʉ́ˈˉ lɨ˜ dsi˜ cueiñˈˊ do cuøˊ li˜ e dob seengˋ Fidiéeˇ, jo̱guɨ e fɨˊ nʉ́ˈˉ jo̱b cajo̱ fɨˊ lɨ˜ íingˆ dseeˉ quiáˈˉ dseaˋ. Jo̱ dsʉˈ lana joˋ ngɨɨ˜ lɨˊ faˈ ˈnéˉguɨ e nifɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ dseángˈˉ laˈuiing˜ cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e jo̱.

Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ catóˈˊ e guiaˊ dseaˋ guiʉ́ˉ lajaléˈˋ e niˈnéˉ e fɨˊ dsíiˊ ˈnʉ́ʉˊ ˈmɨˈˊ do, jo̱baˈ jaléngˈˋ jmidseaˋ nɨcuǿømˋ dsitáaiñˈ˜ jóng laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ e fɨˊ e jnɨ́ɨngˈ˜ laˈuii˜ quiáˈˉ e ˈnʉ́ʉˊ ˈmɨˈˊ do e laco̱ˈ niguiárˉ guiʉ́ˉ lají̱i̱ˈ˜ e feáˈˉ e catɨ́ɨngˉ nicuǿˈrˉ Fidiéeˇ. Jo̱guɨ e jnɨ́ɨngˈ˜ lɨ˜ catɨ́ˋ tú̱ˉ quiáˈˉ e ˈnʉ́ʉˊ ˈmɨˈˊ do dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ jmidseaˋ laniimˉbingˈ i̱ cuǿøngˋ líˋ íˋ e fɨˊ dsíiˊ jo̱ co̱o̱ˋ néeˈ˜ laco̱o̱ˋ ji̱i̱ˋ; jo̱baˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e niˈírˋ e fɨˊ jo̱, ˈnéˉ e nɨquie̱rˊ feáˈˉ e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ jmɨ˜ jóˈˋ núuˆ e laco̱ˈ nicuǿˈrˉ Fidiéeˇ, jo̱ lajo̱baˈ dseaˋ do niˈíiñˉ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉ i̱ jmidseaˋ do ˈñiaˈrˊ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ góorˋ caguiaangˉguɨ mɨ˜ éeiñˈˋ dseeˉ e jaˋ lɨlíˈrˆ lajo̱. Jo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e na, laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇbaˈ jmɨcó̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ e laco̱ˈ lɨne˜naaˈ e jaˋ mɨˊ seaˋ fɨˊ e ngɨ́ɨngˊ dseaˋ e catɨˊ dsíiˊ É̱e̱ˆ lɨ˜ Laniingˉ Güeangˈˆ do lajeeˇ e jmáangˋ ta˜ e fɨˊ lɨ˜ lɨ́ɨˊ jnɨ́ɨngˈ˜ laˈuii˜ do. Jo̱ lajalébˈˋ e la cuøˊ co̱o̱ˋ li˜ quiáˈˉ jial lɨ́ɨˊ lana; dsʉco̱ˈ jaléˈˋ e calɨ́ˉ e fɨˊ dsíiˊ ˈnʉ́ʉˊ ˈmɨˈˊ do; faˈ jaléngˈˋ jóˈˋ i̱ cajíngˈˋ jmidseaˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e feáˈˉ e jiéˈˋguɨ e cacuøˈrˊ Fidiéeˇ, jo̱ dsʉˈ jaléˈˋ e jo̱ jaˋ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ faˈ e nilɨguiʉ́ˉ dsíiˊ dseaˋ i̱ jmiféngˈˊ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e feáˈˉ do dseángˈˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do. 10 Co̱ˈ jaléˈˋ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ dseaˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ laˈeáangˊ e júuˆ tɨguaˇ laˈuii˜ do e cacuøˈˊ dseaˋ do lamɨ˜ jéengˊguɨ do, dsʉˈ e jo̱ quiʉˈˊ ta˜ jí̱i̱ˈ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e jmóobˋ dseaˋ, faˈ jaléˈˋ e gøˈˊ dseaˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e ɨ̱́ˈˋ dseaˋ o̱si jaléˈˋ e jiéˈˋguɨ é, e laco̱ˈ nilɨguiʉ́ˉ dsíiˊ dseaˋ laco̱ˈ sɨˈíˆ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ; jo̱ dsʉˈ jaléˈˋ e jo̱ íingˆ ta˜ jí̱i̱ˈ˜ cartɨˊ mɨ˜ nicuǿˉ Fidiéeˇ e júuˆ tɨguaˇ e ˈmɨ́ɨˉ do.

11 Jo̱ dsʉˈ lana nɨcagüémˉ Dseaˋ Jmáangˉ e nɨlɨ́ɨiñˊ i̱ jmidseaˋ dseaˋ féngˈˊ i̱ laniingˉguɨ e laco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈr˜ jneaa˜aaˈ e niñíingˋnaaˈ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e sɨˈíiˆnaaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ e fɨˊ lɨ˜ éerˋ e ta˜ ˈgooˋ e cangɨ́ɨiñˋ do, fɨˊ jo̱b lɨ˜ ˈgøngˈˊguɨ jo̱guɨ niingˉguɨ cajo̱, co̱ˈ o̱ˈ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ cajmeˈˊ, o̱ˈguɨ cajmeˈrˊ có̱o̱ˈ˜ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ cajo̱. 12 Dsʉˈ lanaguɨ nɨcangɨ́ɨmˊ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ dob niguiiñ˜ e fɨˊ É̱e̱ˆ lɨ˜ Laniingˉ Güeangˈˆ do dsʉˈ o̱ˈ uíiˈ˜ e cacuørˊ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ jmɨˈøøngˉ joˈchíˈˆ o̱si jmɨˈøøngˉ güɨtሠjiuung˜ é, co̱ˈ cangɨ́ɨmˊbre fɨˊ jo̱ dsʉˈ laˈeáangˊ e cacuørˊ jmɨˈøøiñˉ ˈñiaˈˊbre, jo̱ lajo̱baˈ calɨ́ˈrˉ e nɨleáangˋnaaˈ jee˜ dseeˉ quíˉiiˈ lata˜. 13 Dsʉˈ e jábˈˉ, e lajeeˇ e jmáangˋ ta˜ e júuˆ tɨguaˇ laˈuii˜ e cacuøˊ Fidiéeˇ lamɨ˜ jéengˊguɨ do, ie˜ lamɨ˜ jmáangˋ ta˜ jaléˈˋ jmɨˈøøngˉ güɨtሠjiuung˜ có̱o̱ˈ˜guɨ joˈchíˈˆ co̱lɨɨng˜guɨ có̱o̱ˈ˜ faˋ quiáˈˉ jaangˋ güɨtሠiee˜ mɨ˜ ningɨ́ˋ e cángˋneˈ fɨˊ nifeˈˋ, jo̱baˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jo̱ seabˋjiʉ capíˈˆ bíˋ e laco̱ˈ nijlɨ́ɨbˉ Fidiéeˇ dseeˉ quiáˈˉ dseaˋ, jo̱ lajo̱baˈ nilɨguiúiñˉ lajeeˇ cateáˋ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do. 14 Jo̱ e jáˈˉ, e jaléˈˋ e jmɨˈøøngˉ jóˈˋ do óobˋjiʉ bíˋ, jo̱ dsʉˈ e jmɨˈøøngˉ Dseaˋ Jmáangˉ ˈñiaˈrˊ do dseángˈˉ eáangˊguɨ laniingˉ ˈgøngˈˊ jo̱guɨ eáangˊguɨ óoˋ bíˋ cajo̱, co̱ˈ dseángˈˉ conguiabˊ íingˉ dseeˉ quíˉiiˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ lata˜. Co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e seaˋ lata˜ do, Dseaˋ Jmáangˉ, dseaˋ jaˋ dseeˉ røøiñˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ, cajángˈˋ ˈñiaˈrˊ e cajúiñˉ jo̱guɨ cacuørˊ jmɨˈøøiñˉ. Jo̱guɨ laˈeáangˊ e jmɨˈøøiñˉ do calɨlíˈˆnaaˈ e joˋ ˈnéˉ nijmóˆguɨ́ɨˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e lamɨ˜ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋnaaˈ jmooˉnaaˈ do e síˈˊ jí̱i̱ˈ˜ fɨˊ ˈmóˉ, jo̱ lajo̱baˈ cuǿøngˋ nijmóˆooˈ dseángˈˉ laco̱ˈ iing˜ Fidiéeˇ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜.

15 Jo̱ laˈeáangˊ e cajángˈˋ ˈñiaˈˊ Dseaˋ Jmáangˉ e cajúiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, jo̱baˈ nɨseabˋ fɨˊ quíˉiiˈ e nilɨse̱e̱ˉnaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ tɨguaˇ e ˈmɨ́ɨˉ do, jo̱ lajo̱baˈ niˈíingˉ e iihuɨ́ɨˊ e catɨ́ɨˉnaaˈ do uíiˈ˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la féˈˋ fɨˊ ni˜ e júuˆ tɨguaˇ laˈuii˜ do. Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e cajúngˉ Dseaˋ Jmáangˉ do, jo̱baˈ jalémˈˋ dseaˋ i̱ nɨcaguíngˈˋ Fidiéeˇ i̱ niˈuíingˉ dseaˋ quiáˈrˉ cuǿøngˋ e nilíˈrˋ e niˈíñˈˋ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e catɨ́ɨiñˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ júuˆ e nɨcacuøˊ Fidiéeˇ lamɨ˜ jéengˊguɨ do. 16 Jo̱ faco̱ˈ jaangˋ dseaˋ iiñ˜ ningɨ́iñˉ jaléˈˋ e seaˋ quiáˈrˉ fɨˊ jaguóˋ jaangˋguɨ dseaˋ mɨ˜ ningɨ́ˋ e nijúuiñˉ, dsʉˈ jaˋ cuǿøngˋ e niˈíngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ jaléˈˋ e jo̱ lajeeˇ e seemˋbɨ i̱ dseaˋ i̱ nicuǿˉ do, co̱ˈ jangˈˉ ˈnéˉ lɨta˜ dsíiˊ song nɨcajúngˉ i̱ dseaˋ i̱ nicuǿˉ e do, jo̱guɨbaˈ nɨcuǿøngˋ e ningɨ́ngˉ fɨˊ jaguóˋ i̱ dseaˋ i̱ catɨ́ɨngˉ do. 17 Co̱ˈ jaˋ bíˋ seaˋ e ningɨ́ngˉ fɨˊ jaguóˋ i̱ dseaˋ i̱ catɨ́ɨngˉ jaléˈˋ e jo̱ lajeeˇ e seemˋbɨ i̱ dseaˋ i̱ nicuǿˉ do, dsʉˈ mɨ˜ ningɨ́ˋ e nijúumˉ i̱ dseaˋ i̱ nicuǿˉ do, jo̱guɨbaˈ nɨseaˋ fɨˊ e niˈíngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ catɨ́ɨngˉ do. 18 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ e júuˆ tɨguaˇ e cacuøˈˊ Fidiéeˇ dseaˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ do la guíimˋ ˈnéˉ jmɨˈøøngˉ jóˈˋ núuˆ e laco̱ˈ seaˋ bíˋ quiáˈˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. 19 Jo̱ ie˜ malɨɨ˜ do Moi˜ cajmeˈrˊ júuˆ jaléngˈˋ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel jaléˈˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ e ˈnéˉ nijmitiñˈ˜ do fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ; jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e caféˈrˋ e júuˆ jo̱, jo̱baˈ cacá̱rˋ co̱o̱ˋ sɨɨˉ e sɨlɨ́ɨngˇ e ˈñʉ́ʉˈ˜ ñiˊ yʉ̱́ʉ̱ˉ, jo̱ cajgiéerˉ jmɨ˜ jóˈˋ núuˆ e nɨsɨcangˈˆ có̱o̱ˈ˜ jmɨɨˋ fɨˊ ni˜ lɨ˜ to̱o̱˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈrˊ do, jo̱guɨ cajgiéeˉbre quiáˈˉ lajɨɨngˋ dseaˋ do cajo̱. 20 Jo̱ mɨ˜ catóˈˊ e jo̱, lalab cajíngˈˉ Moi˜ casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel do: “E jmɨˈøøngˉ la cuøˊ e tíiˊ ni˜ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cacuøˈrˊ jneaa˜aaˈ e dseángˈˉ ˈnéˉ e nijmitíˆbaaˈ.” 21 Jo̱guɨ caˈéeˉbɨ Moi˜ e jmɨˈøøngˉ do cajo̱ fɨˊ dsíiˊ e ˈnʉ́ʉˊ ˈmɨˈˊ güeangˈˆ lɨ˜ jmiféngˈˊ dseaˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ ni˜ jaléˈˋ e jmáangˋ ta˜ e fɨˊ dsíiˊ ˈnʉ́ʉˊ do. 22 Jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la féˈˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ Moi˜, e có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ jmɨˊbaˈ lɨgüeangˈˆ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ; jo̱guɨ cajo̱ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ niˈíingˉ Fidiéeˇ dseeˉ song jaˋ catu̱u̱ˋ jmɨˈøøngˉ.

Laˈeáangˊ e cajúngˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, jo̱baˈ laangˉnaaˈ jee˜ dseeˉ quíˉiiˈ

23 Jo̱ e ˈnʉ́ʉˊ ˈmɨˈˊ güeangˈˆ lɨ˜ jmiféngˈˊ dseaˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmáangˋ ta˜ fɨˊ dsíiˊ jo̱ lɨ́ɨˊ lafaˈ rúmˈˋjiʉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ ñifɨ́ˉ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Fidiéeˇ, jo̱ jaléˈˋ e seaˋ e fɨˊ dsíiˊ ˈnʉ́ʉˊ do lɨgüeangˈˆ có̱o̱ˈ˜ jmɨˈøøngˉ jóˈˋ núuˆ; jo̱ dsʉˈ jaléˈˋguɨ e seaˋ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ dseángˈˉ lajɨbˋ nigüeangˈˆ, jo̱baˈ ˈnéˉ jmɨˊ e ˈgøngˈˊguɨ laco̱ˈ jmɨ˜ jóˈˋ núuˆ. 24 Jo̱ dsʉˈ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ jaˋ caˈírˉ fɨˊ É̱e̱ˆ Laniingˉ Güeangˈˆ quiáˈˉ e ˈnʉ́ʉˊ ˈmɨˈˊ e cajmeˈˊ dseaˋ jmɨgüíˋ, co̱ˈ e ˈnʉ́ʉˊ jo̱ lɨ́ɨˊ jí̱i̱ˈ˜ lafaˈ co̱o̱ˋ e li˜ e seaˋ fɨˊ ñifɨ́ˉ fɨˊ lɨ˜ Laniingˉ Güeangˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Co̱ˈ Dseaˋ Jmáangˉ dseángˈˉ fɨˊ ñifɨ́bˉ lɨ˜ caguiéiñˈˉ, jo̱ lana dob nɨguiiñ˜ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ e mɨˈrˊ dseaˋ do uii˜ quíˉiiˈ. 25 Jo̱ laco̱o̱ˋ ji̱i̱ˋ laco̱o̱ˋ ji̱i̱ˋ jaléngˈˋ jmidseaˋ laniingˉ quiáˈˉ dseaˋ Israel ˈnéˉ e dsitáaiñˈ˜ e fɨˊ É̱e̱ˆ lɨ˜ Laniingˉ Güeangˈˆ quiáˈˉ e ˈnʉ́ʉˊ ˈmɨˈˊ do e dsijí̱i̱ˈr˜ jmɨ˜ jóˈˋ núuˆ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Jo̱ dsʉˈ jaˋ cajméeˋ Dseaˋ Jmáangˉ laco̱ˈguɨ cajméeˋ i̱ jmidseaˋ íˋ, co̱ˈ co̱o̱ˋ ya̱ˈˊbaˈ caˈíˉ dseaˋ do fɨˊ É̱e̱ˆ lɨ˜ nɨgüeangˈˆguɨ fɨˊ ñifɨ́ˉ e cacuørˊ jmɨˈøøiñˉ, jo̱ jaˋ caˈírˉ jmiguiʉˊ ya̱ˈˊ. 26 Co̱ˈ faco̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ jmiguiʉbˊ ya̱ˈˊ catɨ́ˋ jóng e cajúngˉ Dseaˋ Jmáangˉ ie˜ lamɨ˜ catɨro̱o̱ˇ jmɨgüíˋ faco̱ˈ lajo̱; dsʉˈ lajeeˇ lana jo̱ cartɨˊ mɨ˜ niguiáˋ jmɨgüíˋ, co̱o̱ˋ néeˈ˜baˈ dseángˈˉ cagüéngˉ dseaˋ do fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱guɨ co̱o̱ˋ néebˈ˜ cajo̱ e cajángˈˋ ˈñiaˈrˊ e cajúiñˉ e laco̱ˈ niˈíingˉ conguiaˊ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ. 27 Jo̱ co̱ˈ co̱o̱ˋ néeˈ˜baˈ e júungˉ jaléngˈˋ dseaˋ, jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ jo̱, niguilíiñˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ e laco̱ˈ nitɨdsiˊ íˈˋ quiáˈrˉ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e nɨcajméerˋ lajeeˇ ie˜ lamɨ˜ seengˋguɨr fɨˊ jmɨgüíˋ la, 28 jo̱ lajo̱b Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ co̱o̱ˋ néeˈ˜baˈ sɨˈíiñˆ quiáˈˉ Tiquiáˈrˆ Fidiéeˇ e cajángˈˋ ˈñiaˈrˊ e cajúiñˉ e laco̱ˈ conguiaˊ caˈíiñˉ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉ i̱ fɨ́ɨngˊ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱ mɨ˜ nijáaˊtu̱r fɨˊ jmɨgüíˋ la caléˈˋ catú̱ˉ, joˋ nijáarˊ faˈ e nijúungˉtu̱r uíiˈ˜ dseeˉ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ, co̱ˈ nijáaˊbre dsʉˈ e jaleaaiñ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ nisɨjeengˇ írˋ i̱ nɨsɨtaˇ dsíiˊ e nigüéengˉtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes