A A A A A
Bible Book List

Hebreos 8 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jesús caˈuíiñˉ jmidseaˋ dseaˋ féngˈˊ i̱ laniingˉguɨ quíˉiiˈ

Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e lab e uiing˜ e niingˉguɨ eáangˊ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ e síiˈ˜naaˈ ˈnʉ́ˈˋ, e Jesúsbingˈ lɨ́ɨngˊ i̱ jmidseaˋ dseaˋ féngˈˊ i̱ laniingˉguɨ quíˉiiˈ, jo̱guɨ íbˋ cajo̱ i̱ nɨguiing˜ lana fɨˊ ñifɨ́ˉ lɨ́ˈˆ lɨˊ dséeˊ laco̱ˈ guiing˜ Fidiéeˇ dseaˋ laniingˉ ˈgøiñˈˊ. Jo̱ guiiñ˜ fɨˊ jo̱ e éerˋ ta˜ e lɨ́ɨiñˊ jmidseaˋ dseaˋ féngˈˊ i̱ laniingˉguɨ, co̱ˈ fɨˊ jo̱b dseángˈˉ lɨ˜ lɨ́ɨˊ é̱e̱ˆ jáˈˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ lɨ˜ cajméerˋ ˈñiaˈrˊ jo̱ o̱ˈ fɨˊ lɨ˜ cajméeˋ dseaˋ jmɨgüíˋ.

Jo̱ jaléngˈˋ jmidseaˋ laniingˉ sɨˈneaaiñˇ e nicuǿrˉ lají̱i̱ˈ˜ feáˈˉ e catɨ́ɨngˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ e nijngáiñˈˉ jaléngˈˋ jóˈˋ e laco̱ˈ nicuǿiñˈˉ dseaˋ do; jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ la guíimˋbaˈ ˈnéˉ lɨɨng˜ eeˋ nɨcacuørˊ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ uíiˈ˜ dseeˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱guɨ faco̱ˈ írˋ táamˋbɨr fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ jóng e lɨ́ɨiñˊ jmidseaˋ faco̱ˈ lajo̱, co̱ˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la nɨseemˋ jmidseaˋ i̱ cuǿøngˋ li˜ cuǿˉ feáˈˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ e ta˜ e caquiʉˈˊ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ Moi˜ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ. Co̱ˈ jaléˈˋ ta˜ e cajméeˋ jaléngˈˋ i̱ jmidseaˋ do fɨˊ jmɨgüíˋ la, rúmˈˋjiʉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ, co̱ˈ cajméerˋ lajo̱ fɨˊ jmɨgüíˋ la e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cuøˊ li˜ e quiáˈˉ jial dseángˈˉ lɨ́ɨˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ. Jo̱ nɨne˜baaˈ røøˋ e jaléˈˋ e la e lɨco̱ˈ cuøˊ lib˜; dsʉco̱ˈ ie˜ malɨɨ˜guɨ do, ie˜ lamɨ˜ caquiʉˈˊ Fidiéeˇ ta˜ quiáˈˉ Moi˜ e nijméiñˈˉ co̱o̱ˋ ˈnʉ́ʉˊ ˈmɨˈˊ fɨˊ lɨ˜ jmiféngˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ Israel Fidiéeˇ, jo̱ ie˜ jo̱ casɨ́ˈrˉ Moi˜ lala: “Moi˜, quie̱ˋ cuente røøˋ, jo̱ jméeˈ˜ e ˈnʉ́ʉˊ jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ e nɨcaˈéeˉe ˈnʉˋ e fɨˊ yʉ́ˈˆ móˈˋ Sinaí do.” Jo̱ dsʉˈ Jesús i̱ lɨ́ɨngˊ jmidseaˋ dseaˋ féngˈˊ i̱ laniingˉguɨ quíˉiiˈ do, íbˋ dseaˋ i̱ nɨcaˈíngˈˋ e ta˜ e ˈgøngˈˊguɨ eáangˊ laco̱ˈguɨ e ta˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ jmidseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la; co̱ˈ dseaˋ íbˋ i̱ caneáaˊ fɨˊ e laco̱ˈ cuǿøngˋ e dseángˈˉ nilɨseengˋ dseaˋ jmɨgüíˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜. Jo̱ cajméerˋ lajo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ e cajmɨrǿˋ Fidiéeˇ cøøngˋguɨ do, co̱ˈ e jo̱ ˈgøngˈˊguɨ laco̱ˈguɨ e júuˆ tɨguaˇ e cacuøˈrˊ Moi˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ do. Jo̱ e júuˆ e cajmɨrǿrˋ cøøngˋguɨ do lɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ júuˆ tɨɨˉ fɨɨˋ e guiʉ́ˉguɨ, co̱ˈ eáangˊguɨ cuøˊ e ta˜ dsíiˊ dseaˋ.

Jo̱ faco̱ˈ calɨˈíingˆ ta˜ dseángˈˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ e júuˆ tɨguaˇ laˈuii˜ e cacuøˊ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ do, jo̱baˈ joˋ calɨˈnéˉguɨ jóng e júuˆ tɨguaˇ e cacuøˊ Fidiéeˇ cøøngˋguɨ do faco̱ˈ lajo̱. Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ calɨlíˈˆ Fidiéeˇ e jaˋ jíiˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do e júuˆ tɨguaˇ laˈuii˜ quiáˈrˉ do, jo̱baˈ cajmiquímˈˉ dsíirˊ có̱o̱iñˈ˜ do, jo̱ lalab cajíñˈˉ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ:

Lalab fáˈˋa: Niguiéebˊ jmɨɨ˜ mɨ˜ nicuǿøˆø jaléngˈˋ dseaˋ Judá có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ Israel caguiaangˉguɨ co̱o̱ˋguɨ júuˆ tɨguaˇ e ˈmɨ́ɨˉ.
Jo̱ e júuˆ tɨguaˇ e ˈmɨ́ɨˉ e nicuǿøˆø i̱ dseaˋ íˋ
e jiébˈˋ lɨ́ɨˊ laco̱ˈ e júuˆ tɨguaˇ laˈuii˜ do e cacuǿøˉø jaléngˈˋ dseaˋ áangˊ quiáˈrˉ
mɨ˜ cacá̱ˋa̱ nifɨˊ quiáˈrˉ e caˈuøønˉre fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiáˈˉ dseaˋ Egipto;
jo̱ dsʉco̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ áangˊ quiáˈrˉ do jaˋ calɨnʉ́ʉˈr˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ tɨguaˇ e cacuǿøˉøre do,
jo̱baˈ caˈnáamˉ ˈñiáˈˋa quiáˈrˉ jóng.
10 Jo̱ e lab e júuˆ tɨguaˇ e ˈmɨ́ɨˉ e nicuǿøˆø dseaˋ Israel mɨ˜ niguiéeˊ e jmɨɨ˜ jo̱:
Nicuǿøˆø jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ e laco̱ˈ niˈɨ́ˉ dsíirˊ røøˋ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiéˉe
jo̱guɨ e niˈíñˈˋ carˋ ngocángˋ dsíirˊ jaléˈˋ e júuˆ jo̱ cajo̱.
Jo̱guɨ dseaˋ do nijmiféiñˈˊ jnea˜,
co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jneab˜ nilíinˉn Fidiéeˇ quiáˈrˉ,
jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ íbˋ nilíingˉ dseaˋ quiéˉe cajo̱.
11 Jo̱baˈ ie˜ jo̱ joˋ ˈnéˉguɨ faˈ e nijmeáˈˉguɨ dseaˋ júuˆ rúiñˈˋ jial laco̱ˈ nijmicuíiñˋ jnea˜,
co̱ˈ lajɨɨmˋ dseaˋ nilɨcuíiñˋ jnea˜ ie˜ jo̱,
nañiˊ faˈ lɨ́ɨiñˊ dseaˋ niingˉ o̱si jaˋ lɨ́ɨiñˊ lajo̱ é.
12 Jo̱ ie˜ jo̱ niˈíim˜baa dseeˉ quiáˈrˉ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e gaˋ e nɨcajméerˋ,
jo̱ joˋ nijmiguiéngˈˊguɨ dsiiˉ jaléˈˋ dseeˉ e nɨcaˈéerˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ.

13 Jo̱ mɨ˜ féˈˋ Fidiéeˇ e nicuǿrˉ e júuˆ tɨguaˇ e ˈmɨ́ɨˉ do, jo̱baˈ cuøˊ li˜ jóng e nɨcadseábˉ bíˋ quiáˈˉ e júuˆ tɨguaˇ e laˈuii˜ do e cacuørˊ lamɨ˜ jéengˊguɨ do; jo̱guɨ jaléˈˋ e nɨyʉ́ʉˈ˜ jo̱guɨ e joˋ ta˜ íingˆ, capíˈˆbaˈ ˈnéˉguɨ quiáˈˉ e tɨˊ lɨ˜ niˈíingˉ conguiaˊ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes