A A A A A
Bible Book List

Hebreos 6 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, maté̱e̱ˆguɨ́ɨˈ fɨˊ guiʉ́ˉ lɨ˜ nɨté̱e̱ˆnaaˈ cartɨˊ niˈuíingˉnaaˈ dseángˈˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Jo̱ jaˋ jmɨtɨ́ɨˋtú̱u̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ tɨɨˉ fɨɨˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e canʉ́ˆnaaˈ laˈuii˜ do quiáˈˉ jial quɨ́ˈˉ jíngˈˋ yaang˜ dseaˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ jo̱guɨ quiáˈˉ jial mɨ˜ tʉ́ˋ dseaˋ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e siˈˊ jí̱i̱ˈ˜ fɨˊ ˈmóˉ, jo̱guɨ jial jáˈˉ lɨ́ɨngˋ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, o̱si jial mɨ˜ saangˋ dseaˋ jmɨɨˋ, o̱si e˜ uiing˜ mɨ˜ quidsiˊ dseaˋ guóorˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ mogui˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, o̱si jial lɨ́ɨˊ mɨ˜ nijí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ nɨcajúngˉ, o̱si jial mɨ˜ niquidsiˊ Fidiéeˇ íˈˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ dseeˉ e nɨcaˈéerˋ. Jo̱ majmóˆguɨ́ɨˈ bíˋ e niˈuíingˉnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ dseángˈˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ, lɨ́ˈˆ jialco̱ˈ iing˜ Fidiéeˇ e nilíiˉnaaˈ.

Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ cangɨ́ɨngˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nɨjáˈˉ calɨ́iñˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ e nɨcajmiˈiáangˋ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ lajaléˈˋ e guiʉ́ˉ e nɨcajméeˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈr˜, jo̱guɨ e nɨcaˈíñˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e cuøˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ dseaˋ do, jo̱guɨ e nɨñiˊbre jial tíiˊ dseángˈˉ guiʉ́ˉ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ jial tíiˊ ˈgøngˈˊ e jmɨgüíˋ ˈmɨ́ɨˉ e nilɨseaˋ ie˜ jo̱, jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caˈíngˈˋ jaléˈˋ e na, jo̱ dsʉˈ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, catʉ́ˋtu̱r lají̱i̱ˈ˜ e nɨcaˈíñˈˋ do, jo̱baˈ joˋ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ jóng e niquɨ́ˈˉ jíngˈˋtu̱ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, co̱ˈ fɨng song jmóorˋ lajo̱, jo̱baˈ lɨ́ɨˊ lafaˈ e íˋbre niteángˉtu̱r i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ camɨ́ɨngˈ˜ do fɨˊ dseˈˋ crúuˆ caléˈˋ catú̱ˉ, co̱ˈ fɨng song jmóorˋ lajo̱, jo̱baˈ nilǿøngˉtu̱r dseaˋ do jóng. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caˈíngˈˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ do, jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱ catʉ́ˋtu̱r fɨˊ teáaiñˉ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ la lɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ guóoˈ˜ uǿˉ e caˈíngˈˋ jaléˈˋ jmɨ́ɨˊ e tu̱u̱ˋ; jo̱ mɨ˜ niróˋ jaléˈˋ e cangojnea˜ e fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ do, jo̱guɨb nilɨˈíingˆ ta˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ cajníˋ do; jo̱ dsʉˈ song e fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ do caˈiáangˋ lají̱i̱ˈ˜ ˈmató̱o̱ˊ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ onuuˋ guíiˉ, jo̱baˈ jaˋ e ta˜ íingˆ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e uǿˉ do jóng; jo̱baˈ lɨ́ɨˊ lafaˈ e tɨˊ lɨ˜ nijé̱bˈˉ Fidiéeˇ e güeangˈˆ quiáˈrˉ e cata̱ˈrˊ e fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ do, jo̱ niˈíimˉ cartɨˊ nicóˋ.

E lab e júuˆ e cuøˊ ta˜ dsíiˊ e té̱e̱ˉnaaˈ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ

Dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ ˈneáanˋn eáangˊ, dsʉˈ doñiˊ faˈ e nɨcafɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ jo̱, dsʉˈ o̱faˈ nɨcafáˈˉa uii˜ quíiˆnaˈ, co̱ˈ eáamˊ nita˜ dsiiˉ e dseángˈˉ teábˋ teáangˉnaˈ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ e nileángˋnaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíiˉnaˈ. 10 Jo̱ dseángˈˉ eáamˊ guiúngˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e niˈíingˉ dsíirˊ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e nɨcajmeeˉ ˈnʉ́ˈˋ e nɨcajmɨcó̱o̱ˈˇnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ e nɨcajmiˈneáangˋnaˈ jaléngˈˋ íˋ cajo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la jmooˋnaˈ lana. 11 Jo̱ ii˜naaˈ e lajaangˋ lajaangˋ ˈnʉ́ˈˋ jméeˆbɨˈ e iáangˋ óoˊnaˈ e jmɨcó̱o̱ˈˇ rúngˈˋnaˈ lata˜ seengˋnaˈ, jo̱ lajo̱baˈ niñíingˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e nisɨjeengˇnaˈ e catɨ́ɨngˉnaˈ e nicuǿˈˉ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱. 12 Jo̱ jaˋ ii˜naaˈ e ˈnʉ́ˈˋ nijméeˆnaˈ fɨ́ngˈˉnaˈ e fɨˊ guiʉ́ˉ lɨ˜ nɨteáangˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e ˈnʉ́ˈˋ nijméeˆnaˈ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e jaˋ lɨtúngˉ dsíirˊ doñiˊ eeˋ dsijéeˊ fɨˊ lɨ˜ nɨcasíngˈˋ yaaiñ˜, jo̱ laˈeáangˊ e jo̱baˈ e nɨdsijéeˊ guiʉ́ˉ quiáˈrˉ e nɨnaaiñˋ íñˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨiñˉ e nɨcajíngˈˉ Fidiéeˇ e nicuǿˈˉreiñˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ.

Lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e cacuøˈˊ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ

13 Jo̱ ie˜ malɨɨ˜guɨ eáangˊ Fidiéeˇ cacuøˈrˊ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham júuˆ quiáˈrˉ, jo̱ e jo̱ dseángˈˉ cajmitir˜ ˈñiaˈrˋ, co̱ˈ jaˋ i̱i̱ˋ seengˋ i̱ ˈgøngˈˊguɨ laco̱ˈ írˋ i̱ nicuǿˈrˉ júuˆ quiáˈrˉ ˈñiaˈrˊ. 14 Jo̱ e lab júuˆ e cacuøˈrˊ dseaˋ do ie˜ jo̱ mɨ˜ cajíñˈˉ lala: “E jábˈˉ, jneab˜ nijmigüeanˈˆn ˈnʉˋ jo̱guɨ nijmee˜e e nilɨseengˋ i̱ ˈleáangˉ dseaˋ sɨjú̱ˈˆ.” 15 Jo̱ mɨ˜ caˈíngˈˋ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham e júuˆ jo̱, jo̱baˈ cajéemˋbre e féngˈˊ dsíirˊ e nijmiti˜ Fidiéeˇ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcajíñˈˉ; jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈímˈˋ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham lají̱i̱ˈ˜ e nɨcajíngˈˉ Fidiéeˇ e nicuǿˈˉreiñˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ do. 16 Co̱ˈ mɨ˜ cuøˊ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ júuˆ quiáˈrˉ e lɨɨng˜ e nijmitir˜, jo̱baˈ e jo̱ jmóorˋ fɨˊ quiniˇ jaangˋguɨ dseaˋ i̱ niingˉguɨ laco̱ˈ írˋ. Jo̱ mɨ˜ cuøˊ dseaˋ júuˆ quiáˈrˉ fɨˊ quiniˇ jaangˋ dseaˋ i̱ niingˉguɨ, jo̱baˈ la guíimˋ ˈnéˉ nijmitir˜ e júuˆ quiáˈrˉ do. 17 Jo̱ co̱ˈ Fidiéeˇ calɨˈiiñ˜ e cacuørˊ júuˆ quiáˈrˉ condséebˊ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ nɨsɨˈíingˆ e niˈíngˈˋ jaléˈˋ e nɨcajíñˈˉ lamɨ˜ jéengˊguɨ e nicuøˈˊreiñˈ do, jo̱baˈ cacuørˊ júuˆ quiáˈrˉ fɨˊ quinirˇ ˈñiaˈrˊ e jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e nijgiéengˉguɨ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcajíñˈˉ lamɨ˜ jéengˊguɨ e nicuøˈrˊ jaléngˈˋ dseaˋ, jo̱guɨ dseángˈˉ ˈnéˉ e guiabˊ dsíirˊ e nijmitir˜ jaléˈˋ e jo̱ e jaˋ jmɨsɨ́ɨiñˉ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ. 18 Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e tú̱ˉ íingˈ˜ júuˆ na e cacuøˊ Fidiéeˇ e jaˋ jmɨsɨ́ɨiñˉ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jo̱guɨ e jáˈˉ lɨ́ɨˊ cajo̱, co̱ˈ dseángˈˉ jaˋ quie̱ˊbre júuˆ adseeˋ, jo̱baˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e tú̱ˉ íingˈ˜ júuˆ na nɨtab˜ dsiˋnaaˈ e íˋbre nito̱ˈˋ fɨ́ɨiñˋ jneaa˜aaˈ, jo̱guɨ nɨsɨtabˇ dsiˋnaaˈ cajo̱ e niˈíingˈ˜naaˈ lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨˉnaaˈ e sɨjeengˇnaaˈ e nicuǿˈrˉ jneaa˜aaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ júuˆ e nɨcacuøˈrˊ jneaa˜aaˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ. 19 Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ ta˜ dsíiˊ na nɨté̱e̱ˉnaaˈ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ nɨtab˜ dsiˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do cajo̱; jo̱ e jo̱ lɨ́ɨˊ lafaˈ ˈloˈˆ ñíˆ quiáˈˉ co̱o̱ˋ móoˊ e quíngˈˋ dseaˋ teáˋ fɨˊ ˈnɨˈˋ jmɨñíˈˆ e laco̱ˈ nijé̱ˉ tiiˉ e móoˊ do. Jo̱ nɨtab˜ dsiˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ Jesús, jo̱ íbˋ dseaˋ i̱ nɨcangɨ́ɨngˊ fɨˊ lafaˈ ˈmɨˈˊ e íiˊ, jo̱guɨ lana dob guiiñ˜ fɨˊ lɨ˜ laniingˉ ˈgøngˈˊ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ ñifɨ́ˉ. 20 Co̱ˈ jo̱b e fɨˊ e caneáaˊ Jesús lamɨ˜ jéengˊguɨ e laco̱ˈ cuǿøngˋ e niguiéˈˉnaaˈ dseángˈˉ fɨˊ quiniˇ é̱e̱ˆ lɨ˜ guiing˜ Fidiéeˇ, jo̱ lajo̱baˈ cangɨ́ɨiñˋ e óorˋ ta˜ ˈgooˋ e caˈuíiñˉ i̱ jmidseaˋ dseaˋ féngˈˊ i̱ laniingˉguɨ quíˉiiˈ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ calɨ́ngˉ i̱ jmidseaˋ i̱ siiˋ Melquisedec ie˜ malɨɨ˜guɨ do.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes