A A A A A
Bible Book List

Hebreos 4 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e lajeeˇ e seaˋbɨ fɨˊ quíˉiiˈ e jmiˈíngˈˊnaaˈ e se̱e̱ˉnaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, jo̱baˈ lajeeˇ jo̱ ˈnéˉ e nijmiñiimˇ dsiˋnaaˈ e laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jneaa˜aaˈ niˈnángˋnaaˈ faˈ e jaˋ niˈíingˈ˜naaˈ e jo̱. Co̱ˈ nɨcaguiabˊ dseaˋ júuˆ fɨˊ jee˜ jneaa˜aaˈ quiáˈˉ jial láangˋ Fidiéeˇ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ júuˆ e canúuˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ cangɨˊ fɨˊ jee˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ do malɨɨ˜guɨ eáangˊ. Dsʉˈ jaˋ e ta˜ calɨˈíingˆ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e jo̱ quiáˈˉ i̱ dseaˋ íˋ, co̱ˈ jaˋ jáˈˉ calɨ́iñˉ e júuˆ e canúurˉ do o̱ˈguɨ calɨnʉ́ʉˈr˜ cajo̱. Jo̱ dsʉˈ jneaa˜guɨ́ɨˈ, dseaˋ nɨjáˈˉ lɨ́ɨˋɨɨˈ júuˆ quiáˈrˉ, niñíimˋbaaˈ e nijmiˈíngˈˊnaaˈ e se̱e̱ˉnaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, jo̱ o̱ˈ laco̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ éengˋ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ mɨ˜ féˈrˋ lala:

Jo̱ co̱ˈ eáamˊ sɨguíinˆn quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ saangˋ dsíiˊ do,
jo̱baˈ cacuǿˋø júuˆ quiéˉe quiáˈˉ i̱ dseaˋ do lala, e dseángˈˉ jaˋ niñíiñˋ e nijmiˈíñˈˊ e seeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ laco̱ˈ ngóoˊ jmɨɨ˜.

Jo̱ cajíngˈˉ Fidiéeˇ lajo̱ nañiˊ faˈ cartɨˊ mɨ˜ canaangˋ uiiñ˜ jmɨgüíˋbaˈ catáiñˈˊ jaléˈˋ ta˜ quiáˈrˉ e cajméerˋ latøøngˉ jmɨgüíˋ. Co̱ˈ nɨne˜baaˈ e lajaléˈˋbaˈ ninéeˊ guiʉ́ˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ lamɨ˜ uiing˜ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ lɨ́ˈˆ féˈˋ lala:
    Jo̱ lajeeˇ jñʉ́ʉˉ jmɨɨ˜ catóbˈˊ jaléˈˋ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ,
    jo̱baˈ cajmiˈímˈˊbre mɨ˜ catɨ́ˋ e jmɨɨ˜ guiéˉ do.

Jo̱ lalab cajíngˈˉguɨ Fidiéeˇ cajo̱ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ cajméeˋ saangˋ dsíiˊ có̱o̱ˈr˜ do:
    Jaˋ niñíingˋ i̱ dseaˋ na e nijmiˈíñˈˊ e seeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ laco̱ˈ ngóoˊ jmɨɨ˜.

Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ canúuˉ lamɨ˜ jéengˊguɨ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, dsʉˈ jaˋ cangɨ́ɨiñˋ e seeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, co̱ˈ saamˋ dsíirˊ cajméerˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do. Dsʉˈ latɨˊ lana tíiˊbɨ e niˈíngˈˋ dseaˋ e jo̱, co̱ˈ cuøˊbɨ Fidiéeˇ fɨˊ e nijmiˈíngˈˊ dseaˋ có̱o̱ˈr˜. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ Fidiéeˇ nɨcaté̱e̱rˋ co̱o̱ˋguɨ jmɨɨ˜ lɨ˜ líˈˆ dseaˋ e niˈíñˈˋ e seeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do, jo̱ e jmɨɨ˜ jo̱b lɨ́ɨˊ lana. Co̱ˈ Fidiéeˇ nɨcasɨ́ˈrˉ jneaa˜aaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈrˉ e cajmeˈˊ dseata˜ Davíˈˆ fɨˊ ni˜ jiˋ ie˜ lamɨ˜ casúungˉ jmiguiʉˊ ji̱i̱ˋ e cajméeˋ dseaˋ Israel saangˋ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ:

Jo̱ song lana ninúuˆnaˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ,
jo̱baˈ jaˋ jmooˋnaˈ saangˋ áaˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do.

Co̱ˈ faco̱ˈ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Josué cacuøˈrˊ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel fɨˊ e nijmiˈíñˈˊ ie˜ jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ cajíngˈˉ Fidiéeˇ lamɨ˜ jéengˊguɨ e nicuǿˈˉreiñˈ, jo̱baˈ jaˋ eeˋ ta˜ caféˈˋ Fidiéeˇ e nilɨseaˋ co̱o̱ˋguɨ jmɨɨ˜ e nijmiˈíngˈˊ dseaˋ lana faco̱ˈ lajo̱. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ seaˋbɨ fɨˊ e niñíingˋ i̱ dseaˋ i̱ nɨjáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nijmiˈíñˈˊ e seeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do. 10 Co̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ngɨ́ɨngˋ e nijmiˈíñˈˊ e seeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, jo̱baˈ nijmiˈíñˈˊ e nɨcatáiñˈˋ jaléˈˋ e ˈnéˉ jmérˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ cajmiˈíngˈˊ Fidiéeˇ mɨ˜ cangɨ́ˋ e catáiñˈˊ ta˜ quiáˈrˉ e cajméerˋ latøøngˉ jmɨgüíˋ. 11 Jo̱baˈ ˈnéˉ e nicuǿøˈ˜bɨ bíˋ yee˜naaˈ e laco̱ˈ niñíingˋnaaˈ e nijmiˈíngˈˊnaaˈ e se̱e̱ˉnaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ e laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jneaa˜aaˈ jaˋ nijmóˆooˈ laco̱ˈguɨ cajméeˋ i̱ dseaˋ Israel do ie˜ malɨɨ˜guɨ do mɨ˜ jaˋ jáˈˉ calɨ́iñˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ o̱ˈguɨ calɨnʉ́ʉˈr˜ e júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do cajo̱.

12 Co̱ˈ eáamˊ ˈgøngˈˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ cuøˊ e seengˋ dseaˋ. Jo̱ eáangˊguɨ jloˈˆ bíˋ quiáˈˉ jo̱guɨ íingˉguɨ ta˜ cajo̱ laco̱ˈguɨ co̱o̱ˋ ñisʉ̱ˈˋ e ˈméˉ lajɨˋ tú̱ˉ taangˋ, jo̱guɨ cuøˊ e ngángˈˋ dseaˋ jial laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ e ɨˊ dsíirˊ fɨˊ dsíirˊ jo̱guɨ jial e ɨˊ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ jmɨguíˋ quiáˈrˉ; jo̱guɨ cuøˊ e lɨñiˊ dseaˋ su guiʉ́ˉ o̱si jaˋ dseengˋ jaléˈˋ e ɨˊ dsíirˊ jo̱guɨ su guiʉ́ˉ o̱si jaˋ dseengˋ jaléˈˋ e iiñ˜ nijmérˉ. 13 Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e seaˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ líˋ ˈmeáˉ dseaˋ e jaˋ ñiˊ Fidiéeˇ o̱si e jaˋ jǿørˉ é, co̱ˈ jalébˈˋ e jmooˉnaaˈ nɨñirˊ jo̱guɨ nɨjǿørˉ cajo̱, jo̱guɨ dseángˈˉ fɨˊ quiniˇbre cajo̱ lɨ˜ niˈɨ́ˉ íˈˋ røøˋ quíˉiiˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱.

Jesús lɨ́ɨiñˊ jmidseaˋ dseaˋ féngˈˊ i̱ laniingˉguɨ

14 Jo̱ co̱ˈ Jesús dseaˋ lɨ́ɨiñˊ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ i̱ camɨ́ɨngˈ˜ do, jo̱guɨ íbˋ cajo̱ i̱ jmidseaˋ dseaˋ féngˈˊ i̱ laniingˉguɨ do quíˉiiˈ, jo̱ íbˋ dseaˋ i̱ nɨcangángˈˉtu̱ fɨˊ ñifɨ́ˉ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Tiquiáˈrˆ Fidiéeˇ, jo̱baˈ ˈnéˉ e té̱e̱ˉnaaˈ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ lɨ˜ nɨté̱e̱ˉnaaˈ e jáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do. 15 Jo̱ i̱ jmidseaˋ dseaˋ féngˈˊ i̱ laniingˉguɨ quíˉiiˈ do quɨ́ɨˈ˜bre jmɨɨ˜ e nilíˈˋ fɨ́ɨˉ lɨ́ɨiñˉ jneaa˜aaˈ, dsʉco̱ˈ nɨñiˊbre jial dseángˈˉ huɨ́ɨngˊ se̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la e jaˋ nitéˈˉnaaˈ fɨˊ ni˜ dseeˉ. Co̱ˈ dseaˋ íˋ cajo̱ cangɨ́ɨmˊbre jee˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ lajeeˇ cateáaiñˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, lɨfaˈ írˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ dseeˉ jaˋ caˈéerˋ. 16 Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ nɨta˜ dsiˋnaaˈ e nidsiquiéengˇnaaˈ fɨˊ quiniˇ é̱e̱ˆ lɨ˜ guiing˜ Fidiéeˇ e laco̱ˈ nilíˋ fɨ́ɨˉ lɨ́ɨiñˉ jneaa˜aaˈ jo̱guɨ e laco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈr˜ jneaa˜aaˈ mɨ˜ dseángˈˉ ˈnéˉ quíˉiiˈ lajo̱; dsʉco̱ˈ i̱ dseaˋ íˋ eáangˊ ˈneáaiñˋ jneaa˜aaˈ jo̱guɨ dsíngˈˉ eáangˊ guiúiñˉ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ cajo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes