A A A A A
Bible Book List

Hebreos 2 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jaˋ ˈnéˉ jmɨtúngˆ dsiˋnaaˈ e fɨˊ lɨ˜ nɨté̱e̱ˉnaaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ

Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ eáangˊguɨ guíingˋ ˈnéˉ e nicuǿøˈ˜ bíˋ yee˜naaˈ e nijmɨˈgooˉnaaˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e nɨcajáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ do e laco̱ˈ jaˋ niˈnángˋnaaˈ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ guiʉ́ˉ lɨ˜ nɨté̱e̱ˉnaaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ dseángˈˉ røøbˋ ɨ́ɨˋ íˈˋ jaléˈˋ e júuˆ e cacuøˊ Fidiéeˇ lamɨ˜ jéengˊguɨ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ángeles, jo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ cajmɨˈgóˋ o̱ˈguɨ cajméerˋ nʉ́ʉˈr˜ jaléˈˋ e júuˆ jo̱, dseángˈˉ iihuɨ́ɨbˊ caˈíñˈˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ. Jo̱ dseángˈˉ jaˋ nileángˋnaaˈ jee˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e catɨ́ɨˉnaaˈ do song jmɨtúmˉbɨ dsiˋnaaˈ e júuˆ e cacuøˊ i̱ Jó̱o̱rˊ camɨ́ɨngˈ˜ do e quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ. Co̱ˈ ˈñiabˈˊ Fíiˋnaaˈ dseángˈˉ cacuørˊ e júuˆ jo̱ laˈuii˜, jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, cajmeˈˊ jneaa˜aaˈ júuˆ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ canúuˉ e júuˆ jo̱, jo̱ casɨ́ˈrˉ jneaa˜aaˈ e dseángˈˉ lajo̱b cangojéeˊ. Jo̱ lajo̱bɨ Fidiéeˇ cajo̱ cajméerˋ e calɨta˜ dsiˋnaaˈ e dseángˈˉ jábˈˉ e júuˆ jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e li˜ e cajméerˋ co̱lɨɨng˜guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈgøngˈˊ e dsigáˋ dsíiˊ dseaˋ e quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ jmóorˋ, jo̱guɨ cajméeˋbɨr cajo̱ e ta˜ dsiˋnaaˈ e lajo̱, co̱ˈ cacuøˈrˊ jneaa˜aaˈ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ lajaangˋ lajaangˋnaaˈ jmaquíingˊ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la iáangˋ dsíirˊ ˈñiaˈrˊ.

Mɨ˜ calɨ́ngˉ Dseaˋ Jmáangˉ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ

Jo̱ jaˋ cacuøˈˊ Fidiéeˇ jaléngˈˋ ángeles quiáˈrˉ ta˜ faˈ e ninéˉ niñˈ˜ lajaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ e sɨɨ˜naaˈ lana. Dsʉˈ o̱ˈ lajo̱, co̱ˈ lalab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ lɨ˜ féˈˋ jaangˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ:

Fidiéeˇ, ¿e˜ lɨ́ɨngˊ dseaˋ jmɨgüíˋ e laco̱ˈ eáangˊ iinˈ˜ e nijmɨcó̱o̱ˈˇre?,
jo̱guɨ ¿e˜ lɨ́ɨngˊ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ e laco̱ˈ ninéˉ níˈˆre?
Jo̱ lajeeˇ cateáˋbaˈ cajméeˈˉ e jaˋguɨ niingˉ dseaˋ jmɨgüíˋ laco̱ˈ jaléngˈˋ ángeles;
jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cacuǿøˈ˜re co̱o̱ˋ ta˜ e jloˈˆ e niingˉ,
jo̱guɨ cajméeˈˉ e cajmɨˈgóˋ dseaˋ írˋ,
jo̱ cacuǿøˈ˜re ta˜ e canéˉ nir˜ lajaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ.

Jo̱ mɨ˜ cacuøˊ Fidiéeˇ e néeˊ ni˜ dseaˋ jmɨgüíˋ jaléˈˋ e jo̱, jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ e caséerˊ caˈˊ faˈ e jaˋ canéˉ niñˈ˜. Dsʉˈ doñiˊ faˈ e cajméerˋ lajo̱, dsʉˈ jaˋ mɨˊ ne˜bɨ́ɨˈ faˈ e nɨnéeˊ ni˜ dseaˋ dseángˈˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ. Dsʉˈ e jáˈˉ, nɨneˋbaaˈ e Fidiéeˇbingˈ cajmeáangˋ Jesús jaˋguɨ faˈ dseángˈˉ niiñˉ laco̱ˈguɨ jaléngˈˋ ángeles lajeeˇ e calɨ́iñˉ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱ co̱ˈ eáamˊ ˈneáangˋ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ, jo̱baˈ cajméerˋ e cajúngˉ Jesús cuaiñ˜ quíˉiiˈ. Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e iihuɨ́ɨˊ e cangɨ́ɨngˋ Jesús mɨ˜ cajúiñˈˉ do, jo̱baˈ lana nɨne˜naaˈ e nɨcajméeˋ Fidiéeˇ e dseaˋ do caˈuíiñˉ jaangˋ dseaˋ ˈgøngˈˊ i̱ ˈnéˉ nijmɨˈgóˋ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ jo̱guɨ i̱ ˈnéˉ nijmiféngˈˊ dseaˋ cajo̱.

10 Jo̱ Fidiéebˇ dseaˋ cajméerˋ lajaléˈˋ e seaˋ fɨˊ latøøngˉ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ íˋbre cajo̱ e seaˋbɨ jaléˈˋ e seaˋ. Jo̱ co̱ˈ iiñ˜ e lajaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨlɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈrˉ nilɨseengˋ cøøngˋ có̱o̱ˈr˜ lata˜ fɨˊ ñifɨ́ˉ fɨˊ lɨ˜ niingˉ ˈgøiñˈˊ, jo̱baˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e iihuɨ́ɨˊ e cangɨ́ɨngˋ Dseaˋ Jmáangˉ mɨ˜ cajúiñˉ, Fidiéeˇ cajméerˋ e caˈuíingˉ dseaˋ do dseángˈˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ. Jo̱ lajo̱baˈ caˈuíingˉ Dseaˋ Jmáangˉ jaangˋ i̱ íingˉ dseeˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ. 11 Jo̱ cajméeˋ i̱ Jó̱o̱rˊ camɨ́ɨngˈ˜ do e nɨlɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ joˋ røøngˋguɨ dseeˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ lɨ́ˈˆ la lɨ́ɨiñˊ ˈñiaˈrˊ; jo̱baˈ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ Jó̱o̱rˊ do cajméeˋ Fidiéeˇ e nɨlɨ́ɨˊnaaˈ lafaˈ co̱o̱bˋ sɨnʉ́ʉˆ có̱o̱ˈr˜, co̱ˈ jaamˋ Tiquíˆnaaˈ nɨseengˋ. Jo̱ uii˜ jo̱baˈ jaˋ e ɨˈˋ lɨ́ɨngˉ i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ do jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e sɨ́ˈrˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ, rúˈˋu, 12 co̱ˈ lalab féˈrˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ:

Nifɨ́ɨˆɨ jaléngˈˋ rúnˈˋn jial lɨ́ɨngˊ ˈnʉˋ,
jo̱guɨ niˈøøˉ quiáˈˉ e jmifénˈˊn ˈnʉˋ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seángˈˊ e jmiféiñˈˊ ˈnʉˋ.

13 Jo̱ lalab cajíngˈˉguɨr cajo̱:
    Dseángˈˉ fɨˊ jaguóˋ Fidiéebˇ seenˉ, co̱ˈ íbˋ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiéˉe.

Jo̱guɨ jímˈˉbɨguɨr cajo̱ lala:
    Lab seenˉ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiéˉe i̱ lɨ́ɨngˊ jó̱o̱ˋo̱ i̱ nɨcacuøngˈˊ Fidiéeˇ jnea˜.

14 Jo̱ jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ jmɨgüíˋ, røøbˋ seaˋ ngúuˊ táangˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜guɨ jmɨˈøøngˉnaaˈ. Jo̱ lajo̱b cajo̱ mɨ˜ cajáˉ Jesús fɨˊ jmɨgüíˋ la, seabˋ ngúuˊ táaiñˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jmɨˈøøiñˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨngˊ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱ dseaˋ do caˈuíiñˉ lajo̱ e laco̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e cajúiñˉ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, caˈíiñˉ bíˋ quiáˈˉ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ lɨ́ɨngˊ fii˜ quiáˈˉ ˈmóˉ. 15 Jo̱ laˈeáangˊ e nɨcaˈíingˉ Jesús bíˋ quiáˈˉ i̱ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ do, jo̱baˈ nicaleáamˋbre jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ lɨ́ˈˆ jóˈˋ jmɨɨ˜ táangˋ fɨˊ jmɨgüíˋ e ˈgóˈrˋ nijúuiñˉ. 16 Co̱ˈ dseángˈˉ e jábˈˉ e jaˋ cajáˉ Jesús fɨˊ jmɨgüíˋ la e laco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈr˜ jaléngˈˋ ángeles, dsʉˈ cajáˉbre e laco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈr˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ sɨju̱ˇ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham. 17 Jo̱ e laco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈ˜ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ rúiñˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ do, jo̱baˈ la guíimˋ ˈnéˉ e caˈuíiñˉ røøbˋ laco̱ˈ dseaˋ do. Jo̱ uíiˈ˜ lajo̱baˈ caˈuíiñˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ jaangˋ jmidseaˋ i̱ laniingˉguɨ eáangˊ i̱ éeˋ røøˋ lata˜ jo̱guɨ i̱ eáangˊ fɨ́ɨˉ lɨ́ɨngˉ i̱ dseaˋ rúiñˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ do, jo̱guɨ cajángˈˋ ˈñiaˈrˊ e cajúiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ e laco̱ˈ niˈíingˉ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ. 18 Jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cangɨ́ɨngˊ Jesús jee˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e laco̱ˈ nitéiñˈˋ fɨˊ ni˜ dseeˉ, dsʉˈ jaˋ calɨ́ˉ lajo̱, jo̱baˈ lana dseaˋ do nɨcuǿømˋ nijmɨcó̱o̱ˈr˜ jneaa˜aaˈ mɨ˜ ngɨɨngˇnaaˈ jee˜ jaléˈˋ e jo̱ e laco̱ˈ jaˋ nijiʉ́ˈˋnaaˈ fɨˊ ni˜ dseeˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes