A A A A A
Bible Book List

Hebreos 1 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Hebreos

Nɨcacuøˊ Fidiéeˇ júuˆ quiáˈrˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ Jó̱o̱rˊ camɨ́ɨngˈ˜ do

Lají̱i̱ˈ˜ lamalɨˈˋguɨ eáangˊ, jmiguiʉbˊ ya̱ˈˊ cangɨ́ɨngˋ Fidiéeˇ júuˆ quiáˈrˉ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ áangˊ quíˉiiˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ fɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈrˉ. Jo̱ jaléˈˋ e júuˆ e caˈíngˈˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do, jmaquíimˊ lɨ́ɨˊ jial caˈíñˈˋ lajaangˋ lajaaiñˋ. Jo̱ dsʉˈ lanaguɨ, lajeeˇ lɨ˜ ngóoˊ cadséngˉ, Fidiéeˇ cangɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈrˉ condséeˊ quíˉiiˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ Jó̱o̱rˊ camɨ́ɨngˈ˜ do. Jo̱guɨ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ Jó̱o̱rˊ do cajo̱ cajméerˋ latøøngˉ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ có̱o̱ˈ˜guɨ guóoˈ˜ uǿˉ latɨˊ mɨ˜ uiing˜, jo̱guɨ nɨcangɨ́ɨiñˋ fɨˊ jaguóˋ i̱ Jó̱o̱rˊ camɨ́ɨngˈ˜ do dseángˈˉ lajaléˈˋbaˈ e seaˋ fɨˊ jo̱. Jo̱guɨ i̱ Jó̱o̱rˊ camɨ́ɨngˈ˜ do, íbˋ i̱ dseángˈˉ jɨngˈˋ güeangˈˆ i̱ ˈgøngˈˊ quiáˈrˉ, jo̱guɨ dseángˈˉ laco̱ˈ lɨ́ɨiñˊ ˈñiaˈˊbre lɨ́ɨngˊ dseaˋ do cajo̱; jo̱ íbˋ i̱ néeˊ ni˜ lajaléˈˋ e seaˋ có̱o̱ˈ˜ lajaléngˈˋ i̱ seengˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ ˈgøngˈˊ quiáˈrˉ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e nɨcajángˈˋ ˈñiaˈrˊ e laco̱ˈ nɨcaleáaiñˋ jneaa˜aaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ, nɨcangámˈˉtu̱r fɨˊ ñifɨ́ˉ, jo̱ lana dob nɨguiiñ˜ lɨ́ˈˆ lɨˊ dséeˊ cáangˋ lɨ˜ lɨ́ɨˊ é̱e̱ˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

ˈGøngˈˊguɨ i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ i̱ camɨ́ɨngˈ˜ do laco̱ˈguɨ jaléngˈˋ ángeles

Jo̱ Fidiéeˇ cajméerˋ e ˈgøngˈˊguɨ i̱ Jó̱o̱rˊ camɨ́ɨngˈ˜ do laco̱ˈguɨ jaléngˈˋ ángeles, co̱ˈ nɨcangɨ́ɨiñˋ quiáˈˉ dseaˋ do e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ i̱ niingˉguɨ laco̱ˈguɨ lɨ́ɨngˊ jaléngˈˋ ángeles i̱ lɨ́ɨngˊ jí̱i̱ˈ˜ guotɨɨˉ Fidiéeˇ. Co̱ˈ Fidiéeˇ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ ya̱ˈˊ jaˋ cajíñˈˉ e sɨ́ˈrˋ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ ángel lala:

ˈNʉbˋ dseángˈˉ lɨnˈˊ Jó̱o̱ˋo̱;
jo̱guɨ jmɨɨ˜ na nijmee˜e e nilɨñiˊ dseaˋ e jneab˜ lɨ́ɨnˊn Tiquíiˈˆ.

Jo̱guɨ cajo̱ jaˋ cajíñˈˉ lala e éeiñˋ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ ángel:
    Jneab˜ nilíinˉn Tiquiáˈˆ dseaˋ do,
    jo̱guɨ dseaˋ do nilíiñˉ Jó̱o̱ˋo̱.

Jo̱ féˈˋbɨ Fidiéeˇ fɨˊ lɨ˜ jiéˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ i̱ Jó̱o̱rˊ camɨ́ɨngˈ˜ do ie˜ mɨ˜ cacuǿøngˋneiñˈ do fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ lalab cajíñˈˉ:
    ˈNéˉ nijmifémˈˊ jaléngˈˋ ángeles quiéˉe i̱ Jó̱o̱ˋo̱ na.

Jo̱guɨ cajíngˈˉguɨr cajo̱ cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ ángeles mɨ˜ cajíñˈˉ lala:
    Jmóoˋo e jaléngˈˋ ángeles quiéˉe lɨ́ɨiñˊ laco̱ˈ guíˋ,
    jo̱guɨ jmóoˋo e lajaléiñˈˋ do lɨ́ɨiñˊ laco̱ˈ mɨ˜ sǿngˈˊ niingˉ jɨˋ.

Jo̱guɨ dsʉˈ jíngˈˉguɨ Fidiéeˇ uii˜ quiáˈˉ i̱ Jó̱o̱rˊ camɨ́ɨngˈ˜ do mɨ˜ féˈrˋ lala:
    ˈNʉbˋ lɨ́ɨngˊ Fidiéeˇ, jo̱guɨ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜baˈ e nicá̱ˈˆ nifɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quíiˈˉ,
    jo̱guɨ dseángˈˉ røøbˋ ɨ́ɨˈˋ íˈˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ do cajo̱.
    Jo̱guɨ eáamˊ tɨˊ aˈˊ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ,
    jo̱guɨ eáamˊ ˈníˈˋ manˈˊ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ;
    jo̱ uíiˈ˜ jo̱baˈ jnea˜, i̱ lɨ́ɨngˊ Fidiéeˇ quíiˈˉ, caguíinˈ˜n ˈnʉˋ
    jo̱ cajméˉe lajo̱ e laco̱ˈ nilɨˈiáangˋguɨ oˈˊ laco̱ˈguɨ lajaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ røøˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ.

10 Jo̱guɨ jímˈˉbɨguɨ Fidiéeˇ cajo̱ cuaiñ˜ quiáˈˉ i̱ Jó̱o̱rˊ do mɨ˜ féˈrˋ lala:
    Janúˈˋ ˈnʉˋ, Fíiˋi, ˈnʉbˋ cajmeeˈˉ e catɨro̱o̱ˇ jmɨgüíˋ latɨˊ mɨ˜ uiing˜,
    jo̱guɨ ˈnʉˋbɨ cajo̱ dseaˋ cajmeeˈˉ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ.
11     Jo̱ jaléˈˋ e jo̱ tó̱o̱bˋ jmɨɨ˜ niˈíingˉ, dsʉˈ ˈnʉˋ, latab˜ seenˈˋ.
    Co̱ˈ jaléˈˋ e jo̱ niguiábˋ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ
    laco̱ˈguɨ la dseaˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ ˈmɨˈˊ;
12     jo̱guɨ nijméeˈˆ laco̱ˈ tú̱ˉ juˈˊ jaléˈˋ e jo̱ laco̱ˈguɨ mɨ˜ júngˈˋ dseaˋ co̱o̱ˋ ˈmɨˈˊ,
    jo̱guɨ nijmɨsɨ́ɨnˈˆ jaléˈˋ e jo̱ laco̱ˈguɨ mɨ˜ jmɨsɨ́ɨngˉ dseaˋ sɨ̱ˈrˆ.
    Dsʉˈ ˈnʉˋguɨ, røøbˋ lɨnˈˊ contøøngˉ, co̱ˈ jaˋ sɨsɨ́ɨnˈˆ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ,
    jo̱guɨ cajo̱ jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ e niˈíinˈˉ.

13 Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ néeˈ˜ jaˋ cajíngˈˉ Fidiéeˇ faˈ sɨ́ˈrˋ jaléngˈˋ ángeles quiáˈrˉ mɨ˜ féˈrˋ lala:
    Níˋ lɨ́ˈˆ lɨˊ dséeˊ laco̱ˈ guiin˜n,
    cartɨˊ nijmee˜e e jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ ˈnʉˋ
    nisíˈrˋ uǿˉ jnir˜ fɨˊ quiníˈˆ e laco̱ˈ nijmɨˈgórˋ ˈnʉˋ.

14 Jo̱ jaléngˈˋ ángeles dseaˋ jmɨguíbˋ lɨ́ɨiñˊ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e iing˜ Fidiéeˇ, jo̱guɨ jaléngˈˋ íbˋ cajo̱ i̱ sɨ́ɨngˋ Fidiéeˇ i̱ jmɨcó̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ cangɨ́ɨngˋ e nileáiñˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes