A A A A A
Bible Book List

Hebreo 8 Ang Salita ng Diyos (SND)

Si Jesus ang Pinakapunong-saserdote ng Bagong Tipan

Ngayon, ito ang buod ng mga bagay na sinasabi. Mayroon tayong gayong pinakapunong-saserdote na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa mga kalangitan. Siya ay naglilingkod sa banal na dako at tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao.

Sapagkat ang bawat pinunong-sasedote na itinalaga upang makapaghandog ng mga kaloob at mga handog, kinakailangan na ang pinakapunong-saserdoteng ito ay magkaroon din ng maihahandog. Sapagkat kung narito siya sa lupa, hindi siya magiging isang saserdote dahil may ibang mga saserderdote na naririto na naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Sila ay naglilingkod sa isang tabernakulo na isang larawan at isang anino ng nasa kalangitan. Kaya nang si Moises ay handa na upang magtayo ng tabernakulo, nagbabala ang Diyos sa kaniya. Sinabi niya: Tiyakin mong gawin ang lahat ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit ngayon si Jesus ay nagtamo ng isang higit na dakilang paglilingkod, yamang siya ay tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti. Ang tipang ito ay natatag sa lalong mabuting pangako.

Sapagkat kung ang unang tipan ay walang kakulangan, hindi na sana naghahanap pa ng lugar para sa ikalawang tipan. Sapagkat nakita ng Diyos ang pagkukulang sa kanila, na sinasabi:

Akong Panginoon ang nagsasabi: Narito, dumarating
ang mga araw. Itatatag ko ang isang bagong
tipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan
ni Juda. Ito ay hindi tulad sa lumang tipan
na aking ginagawa sa kanilang mga ninuno,
sa araw nang akayin ko sila at inilabas sa
bayan ng Egipto. Dahil hindi sila naging tapat
sa aking tipan, kaya pinabayaan ko sila. 10 At
akong Panginoon ang nagsasabi: Ito ang tipan
na aking gagawin sa sambahayan ni Israel
pagkaraan ng mga araw na yaon. Ilalagay ko
aking mga ang kautusan sa kanilang mga isip at
isusulat ko din ang mga ito sa kanilang mga
puso. At ako ay magiging Diyos nila at sila
ay magiging mga tao ko. 11 Wala nang
magtuturo sa kaniyang kapwa o sa kaniyang
kapatid: Kilalanin mo ang Panginoon. Sapagkat
makikilala ako ng lahat, maging ng mga dakila
at hindi dakila. 12 Sapagkat kahahabagan ko sila
sa kanilang mga kalikuan at hindi ko na alalahanin
pa ang kanilang mga kasalanan at hindi pagkilala
sa kautusan ng Diyos.

13 Nang sabihin niya: Isang bagong tipan, pinaging luma niya ang unang tipan. Ito ngayon ay tumatanda na at malapit nang mawala.

Ang Salita ng Diyos (SND)

Copyright © 1998 by Bibles International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes