A A A A A
Bible Book List

Hebreerne 12En Levende Bok (LB)

12 Når vi har en slik veldig skare av mennesker som har gått foran og vist oss veien, så la oss kvitte oss med alt som holder oss tilbake. Legg av synden, som så lett henger seg fast på oss og får oss til å snuble. La oss løpe med tålmodighet i det løpet Gud har lagt ferdig for oss.

Hold øynene festet på Jesus, lederen og læreren vår. Han var villig til å dø en vanærende død på korset fordi han visste hvilken glede som ville komme etterpå. Nå sitter han på æresplassen ved Guds trone. Hvis dere ønsker å bli bevart fra å bli svake og trette, så tenk på hans tålmodighet. Enda har dere ikke gjort motstand som om det gjaldt livet.

GUD OPPDRAR OSS

Har du helt glemt de oppmuntrende ordene som Gud talte til deg? Han sa: «Min sønn, vær ikke sint når Herren straffer deg. Bli ikke mismodig når han må vise deg at du tar feil. For når han straffer deg, viser han at han elsker deg. Når han slår deg med svøpe, beviser han at du virkelig er hans barn.»

La Gud undervise deg, for han gjør det som enhver far gjør for sine barn. Har noen hørt om en sønn som aldri ble irettesatt? Hvis dere ikke får tukt som alle andre sønner, er dere jo ikke barn. Da tilhører dere ikke Guds familie. Vi har respekt for våre jordiske fedre, selv om de straffer oss. Skulle vi da ikke med glede underkaste oss Guds tukt, slik at vi kan begynne det sanne livet?

10 Våre jordiske fedre oppdro oss i noen få, korte år. De gjorde så godt de kunne, men Guds irettesettelse er alltid riktig og til det beste for oss. Han ønsker at vi skal få del i hans hellighet. 11 Det å bli straffet er ikke godt mens det står på. Men etterpå ser vi resultatet, en stille vekst i nåde og fred.

12 Rett ut de slappe hendene og styrk de vaklende knærne! 13 La føttene gå rett fram på veien; da skal ikke de svake bli liggende etter og snuble, men bli sterke.

14 Forsøk å holde dere unna all slags krangel og prøv å leve et rent og hellig liv. En som ikke er hellig, kommer ikke til å se Herren. 15 Ta hånd om hverandre, slik at ingen av dere går glipp av Guds velsignelse. Vær på vakt så ingen bitterhet får slå rot hos dere. Den fører alltid til store vanskeligheter. 16 Vær på vakt så ingen av dere blir innblandet i seksuelle synder eller blir likegyldige overfor Gud, slik som tilfellet var med Esau. Han solgte sine rettigheter som eldste sønn for et eneste måltid. 17 Da han ønsket å få førstefødselsretten tilbake, var det for sent, selv om han gråt bitre tårer i anger. Husk dette og vær på vakt.

GUDS MAJESTET

18 Dere har ikke stått ansikt til ansikt med redsel, flammende ild, mørke, uhygge og storm, slik som israelittene da Gud gav dem sine lover ved fjellet Sinai. 19 Den gangen var det gjallende horn og en stemme som talte slik at folket bad Gud om å tie. 20 De tålte ikke å høre det Gud sa: «Om det så var et dyr som rørte ved fjellet, så måtte det dø.» 21 Moses selv var så redd at han skalv.

22 Men dere er kommet like til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem og til titusener av salige engler. 23 Dere er kommet til menigheten som er skrevet inn i himmelen og til Gud, han som er alles dommer, – til dem som allerede er fullkomne og lever i fullendelsen. 24 Ja, dere er kommet til Jesus selv, mellommannen for en ny pakt og til det blodet som gir nåde i stedet for å rope på hevn, slik som Abels blod gjorde.

25 Sørg da for at dere lyder ham som taler til dere. For hvis ikke Israels folk slapp unna da de nektet å høre på Moses, hvor mye større fare står ikke vi i, om vi nekter å høre på Gud, som taler til oss fra himmelen. 26 Da Gud talte fra fjellet Sinai, rystet jorden. «Neste gang,» sa han, «vil jeg ikke bare ryste jorden, men himlene også.» 27 Alt det skapte skal byttes ut, slik at bare det som ikke kan rokkes, skal bestå.

28 Vi har et rike som ikke kan ødelegges. La oss leve som Gud vil, ved å tjene ham med takknemlige hjerter og med hellig ærefrykt. 29 For vår Gud er en fortærende ild.

En Levende Bok (LB)

En Levende Bok: Det Nye Testamentet Copyright © 1978, 1988 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes