Add parallel Print Page Options

Avsluttende advarsler

13 Fortsett å elske hverandre slik som søsken bør gjøre. Husk på å holde et åpent og gjestfritt hjem. Ved det har noen fått engler på besøk uten å vite om det! Tenk på dem som sitter i fengsel, som om dere selv satt fengslet sammen med dem. Del smerten med dem som blir mishandlet, som om det var deres egen kropp som fikk unngjelde.

Pass på å respektere ekteskapet. Vær trofast mot den du er gift med. Gud vil straffe dem som lever i seksuell løssluppenhet og alle som er utro i sine ekteskap.

Lev ikke for pengene, men nøy dere med det dere har! Gud har sagt:

”Jeg vil aldri forlate eller fornekte deg.”[a]

Derfor kan vi også med sikkerhet si:

”Herren er min hjelper, jeg trenger aldri å være redd.
    Hva kan et menneske gjøre meg.”[b]

Husk på deres ledere, dem som først underviste dere Guds budskap. Husk på hvordan de holdt fast ved troen helt til livets slutt. Ta dem som et ideal for dere selv. Jesus Kristus er den samme i går, i dag og i evighet. La derfor ikke noen lokke dere med ny og fremmed lære som vil føre dere vill. Det indre livet blir ikke styrket av at dere spiser en spesiell type mat. Nei, det indre livet blir styrket av gaven fra Gud. Regler om mat har aldri hjulpet noen.

10 Vi har fått noe som er bedre enn reglene i Moseloven[c]. Vi har fått en øversteprest som har ofret seg selv på korset for å gi oss tilgivelse for syndene våre. Vi kan alle få del i hans offer. Da de jødiske øversteprestene slaktet sine dyr på alteret, fikk de aldri spise av offeret som skulle utslette folkets synder.[d] 11 De bar inn blodet av dyrene som var slaktet til Det aller helligste[e]. Kroppene til dyrene ble brent utenfor leiren.[f] 12 På samme måten led og døde Jesus utenfor byens port. Hans blod skulle sette oss fri fra skyld og gjøre oss verdige til å komme innfor Gud.

13 Så la oss gå ut til Jesus utenfor leiren og være villige til å bli hånet sammen med ham. 14 Denne verden er ikke vårt hjem for all framtid. Nei, vi ser fram imot at vi en dag skal få bo for evig hos Gud.

15-16 La oss stadig hylle Gud for det som Jesus har gjort for oss. La oss takke Gud og åpent bekjenne troen på Jesus. Glem heller ikke å gjøre godt mot andre. Del med andre av det dere har. Dette gleder Gud, og er en type offer han gjerne vil ha fra oss.

17 Lytt til lederne i menigheten og gjør som de sier. De har fått oppgaven med å ta hånd om dere, og skal en dag stå til rette for Gud for hvordan de har skjøttet tjenesten sin. La alle merke at oppgavene blir løst med glede, og ikke utført som en tung byrde. Det vinner dere alle på.

Sluttord

18 Fortsett å be for oss. Vi vet at vi har rene motiv og gjerne vil handle rett i alt vi gjør. 19 Særlig vil jeg at dere skal be om at jeg snart får komme til dere.

20-21 Selv ber jeg om at Gud, han som gir fred, på alle måter vil støtte og å hjelpe dere, slik at dere alltid kan gjøre hans vilje. Ja, jeg ber om at han gjennom den kraft som Jesus Kristus gir, vil hjelpe dere til alltid å gjøre det som gleder ham. Gud vakte opp vår Herre Jesus fra de døde. På grunn av at Jesus hadde ofret sitt blod og innstiftet en evig pakt mellom Gud og menneskene, ble Jesus Kristus den store gjeteren for alle sauene i flokken. Hans er æren i all evighet. Ja, det er sant![g]

22 Til sist ber jeg dere, kjære søsken, ta nøye vare på de advarslene som jeg har skrevet i mitt korte brev. 23 Jeg kan fortelle dere at vår bror Timoteus har sluppet ut av fengslet. Dersom han snart kommer hit, vil jeg besøke dere sammen med ham. 24-25 Hils alle lederne hos dere og alle de troende. De troende her som kommer fra Italia, hilser til dere.

Med ønske om at Guds godhet og kjærlighet vil være med dere alle.

Footnotes

  1. 13:5 Se Femte Mosebok 31:6.
  2. 13:6 Se Salmenes bok 118:6.
  3. 13:10 Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok.
  4. 13:10 Det var det andre offer som prestene hadde rett å spise av.
  5. 13:11 ”Det aller helligste” var et rom lengst inn i templet, stedet for Guds nærvær. Den eneste som fikk gå inn dit, var øverstepresten, da han en gang om året ofret blod for at folket skulle få syndene sine tilgitt. For en nærmere beskriving, se 9:2-5.
  6. 13:11 Se Tredje Mosebok 16:27.
  7. 13:20-21 På gresk: Amen!