Det nya förbundets överstepräst

(A) Här är huvudpunkten i det vi säger: Vi har en sådan överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen (B) och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet[a] som Herren själv och ingen människa har rest.

(C) En överstepräst blir insatt för att frambära gåvor och offer, och därför måste också Kristus ha något att bära fram. Hade han nu varit på jorden skulle han inte ens vara präst, eftersom det redan finns andra som bär fram de offergåvor som lagen föreskriver. (D) De gör tjänst i en helgedom som är en kopia och skuggbild av den himmelska helgedomen, så som Mose fick höra när han skulle bygga tabernaklet: Se till att du gör allt efter den mönsterbild som du har fått se på berget.[b]

(E) Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom han också är medlare för ett bättre förbund som är grundat på bättre löften. För om det första förbundet hade varit utan brist, skulle det inte behövas ett andra.[c] (F) Men Gud förebrår dem när han säger:[d]

Se, dagar ska komma, säger Herren,
    då jag ska sluta ett nytt förbund
        med Israels hus och med Juda hus,
(G) inte som det förbund jag slöt
        med deras fäder
    den dag jag tog deras hand
        och förde dem ut
            ur Egyptens land,
    för de blev inte kvar
        i förbundet med mig,
    så jag brydde mig inte om dem,
        säger Herren.
10 (H) Nej, detta är det förbund
        som jag efter denna tid
    ska sluta med Israels hus,
        säger Herren:
    Jag ska lägga mina lagar i deras sinne
        och skriva dem i deras hjärtan.
    Jag ska vara deras Gud,
        och de ska vara mitt folk.
11 (I) Då ska ingen mer behöva
        undervisa sin landsman,
    ingen sin broder och säga:
        "Lär känna Herren!"
    Alla kommer att känna mig,
        från den minste av dem
            till den störste,
12 (J) för jag ska i nåd förlåta
        deras missgärningar
    och aldrig mer minnas
        deras synder.

13 (K) När han talar om ett nytt förbund, har han därmed förklarat det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat är på väg att försvinna.

Footnotes

  1. 8:2 det sanna tabernaklet   Den himmelska helgedomen har sin motsvarighet i Israels flyttbara helgedom under ökenvandringen (2 Mos 40). Jfr Hebr 9:11, Upp 15:5.
  2. 8:5 2 Mos 25:40.
  3. 8:7 det första förbundet … ett andra   Dvs lagens förbund och nådens förbund.
  4. 8:8f Jer 31:31f (Septuaginta).

Bible Gateway Sponsors