Förmaningar

13 (A) Håll syskonkärleken levande. (B) Glöm inte att visa gästfrihet, för genom gästfrihet har några fått änglar till gäster[a] utan att veta om det. (C) Tänk på dem som sitter i fängelse som om ni var deras medfångar, och på dem som blir misshandlade som om det gällde er egen kropp.

(D) Äktenskapet ska hållas i ära hos alla[b] och den äkta sängen bevaras obefläckad, för Gud ska döma dem som är sexuellt omoraliska och äktenskapsbrytare. (E) Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig.[c] Därför kan vi frimodigt säga:

Herren är min hjälpare,
    jag ska inte vara rädd.
Vad kan en människa göra mig?[d]

(F) Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se vad deras liv har lett fram till och ta efter deras tro. (G) Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.

(H) Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror. Det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte genom regler om mat[e] som inte har hjälpt dem som har sysslat med sådant. 10 (I) Vi har ett altare[f] från vilket tabernaklets tjänare[g] inte har rätt att äta. 11 (J) Offerdjurens blod bärs in i det allra heligaste av översteprästen som syndoffer, men kropparna bränns upp utanför lägret. 12 (K) Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att helga folket med sitt eget blod.

13 (L) Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. 14 (M) Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. 15 (N) Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar[h] hans namn. 16 (O) Och glöm inte att göra gott och dela med er, för sådana offer behagar Gud.

17 (P) Lyd era ledare och rätta er efter dem, för de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Låt dem göra det med glädje och inte suckande, för det skulle inte vara lyckligt för er.

18 (Q) Be för oss. Vi vet att vi har ett gott samvete och vill göra rätt på alla sätt. 19 Särskilt vill jag att ni ber att jag snart ska få komma tillbaka till er.

20 (R) Fridens Gud har i kraft av ett evigt förbunds blod fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda. 21 Må han fullkomna er i allt gott så att ni gör hans vilja, och må han verka i oss det som behagar honom genom Jesus Kristus. Hans är äran i evigheters evighet. Amen.

Sluthälsningar

22 Jag ber er, bröder, att lyssna tåligt till mina förmanande ord. Jag har ju skrivit kortfattat till er.

23 (S) Jag kan berätta för er att vår broder Timoteus[i] har blivit frisläppt. Kommer han snart ska jag besöka er tillsammans med honom. 24 Hälsa alla era ledare och alla de heliga. Bröderna från Italien hälsar er. 25 Nåden vare med er alla.

Footnotes

  1. 13:2 änglar till gäster   Se t ex 1 Mos 18 (Abraham) och Dom 13:2f (Simsons föräldrar).
  2. 13:4 hos alla   Annan översättning: "alltid", "på alla sätt".
  3. 13:5 5 Mos 31:6.
  4. 13:6 Ps 118:6.
  5. 13:9 regler om mat   Annan översättning: "offermåltider".
  6. 13:10 altare   Kristus, Guds lamm, är vårt offeraltare (Hebr 13:15, 1 Petr 2:5).
  7. 13:10 tabernaklets tjänare   De levitiska prästerna (8:5).
  8. 13:15 prisar   Annan översättning: "bekänner".
  9. 13:23 Timoteus   Paulus närmaste medarbetare (se t ex Apg 16:1f, Fil 2:19f, 1-2 Tim).