A A A A A
Bible Book List

Hebreerbrevet 9:2-5 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Tältet inreddes så att i det första rummet stod ett lampställ och ett bord med skådebröden. Det rummet kallades det heliga. Bakom det andra förhänget fanns ett rum som kallades det allra heligaste. Där i anslutning till det stod ett rökelsealtare av guld och en guldöverdragen förbundsark. I den förvarade man en kruka av guld med manna[a], Arons stav, som en gång hade skjutit gröna skott,[b] och förbundstavlorna. Ovanpå arken stod härlighetens keruber[c], som överskuggade försoningsstället. Men vi kan inte gå in på varje detalj här.

Footnotes:

  1. 9:4 Manna var det bröd Israels folk åt i öknen. Jfr 2 Mos 16:32-33.
  2. 9:4 Jfr 4 Mos 17:8-10, enligt vilket Arons stav lades framför arken, inte inne i den. Möjligen kan dock I den (det) också här tänkas syfta på rummet och inte enbart arken.
  3. 9:5 Keruberna var ett slags änglar.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Hebreerbrevet 9:2-5 Svenska 1917 (SV1917)

Ty i tabernaklet inrättades ett främre rum, vari stodo ljusstaken och bordet med skådebröden; och detta rum kallas »det heliga».

Men bakom den andra förlåten var ett annat rum i tabernaklet, ett som kallas »det allraheligaste»,

med ett gyllene rökelsealtare och förbundets ark, på alla sidor överdragen med guld. I denna förvarades ett gyllene ämbar med mannat, så ock Arons stav, som hade grönskat, och därtill förbundets tavlor.

Därovanpå stodo härlighetskeruber, som överskyggde nådastolen. Men om vart särskilt av dessa föremål är nu icke tillfälle att tala.

Viewing of
Cross references
Footnotes